Nadační fond Jičín – město pohádky hledá produkční

inzerce JIČÍN  –   Nadační fond Jičín – město pohádky vypisuje výběrové řízení na pozice  vedoucí produkce a  produkční s  pracovištěm v Jičíně.  Termín pro přihlášení do výběrového řízení je  do 15. prosince 2019

Náplň práce:
• samostatná i týmová dramaturgická a produkční příprava vč. realizace zabezpečení kulturních, kulturně-výchovných, kulturně-vzdělávacích, osvětových a volnočasových akcí (dále akcí) pořádaných Nadačním fondem Jičín – město pohádky (dále fondem)
• spolupráce na technickém zabezpečení akcí
• spolupráce na propagaci akcí a PR fondu
• v případě vedoucí pozice – vedení produkčního týmu, spolupráce s vedením fondu

Celý příspěvek