Jak napravovat svět ? Terezie Dubinová hledala odpověď v příbězích Izraelců

ovsik JIČÍNSKO  /   Sedličky  –   Kniha  „Jak napravovat svět“ od Terezie  Dubinové  vyšla  letos  v  září  v  Nakladatelství  Zlatý květ.  Nese podtitul Rozhovory s inspirativními Izraelci. Jejich prostřednictvím autorka  představuje příběhy  Izraelců, působících v oblastech občanské aktivity, umění, terapie a spirituality.  „Jedinečná odvaha, dobrovolnictví,  osobní aktivita,  uvědomění a snaha o pozitivní změny společnosti v duchu konceptu židovské náboženské etiky tikkun olam pro nás mohou být inspirací.  Izraelci ani v náročných geopolitických a společenských podmínkách nevzdávají úsilí o komunitní spolupráci nebo osobní angažovanost. Můžeme  říci, že vnitřně nesmírně  imgp8486  nábožensky, etnicky a kulturně pestrá společnost by se bez občanské odpovědnosti neobešla,“ dodává Terezie Dubinová ke knize s příběhy ze země, která je v něčem Česku podobná  a v něčem hodně jiná. Upíná se k ní pozornost celého světa, a přitom málokdo opravdu nahlédne za fasádu vnějšího dramatického dění. Nahlédnout můžete i prostřednictvím bezmála čtyřiceti příběhů, které vytvářejí pestrou mozaiku lidí.  Novinář Jakub Szantó mj. ve své předmluvě ke knize napsal: “ I takový je Izrael, který my, profesionální žurnalisté, nedokážeme navzdory vší snaze představit v omezeném prostoru novinových, rozhlasových nebo  televizních reportáží. Od toho jsou citlivé vypravěčky a sběrači příběhů, jako je Terezie Dubinová.

(red)

Komu „znovuobjevený“ hrad Kost v Českém ráji patřil ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ČESKÝ  RÁJ  / Kost   –  Vloni na  podzim a letos  pokračoval na hradu Kost záchranný archeologický výzkum Jičínského muzejního archeologa Radka Nováka. Nejstarší zpráva o hradu je datována rokem 1349, kdy panoval Karel IV. a Lucemburkové. Hrad Kost tehdy patřil Benešovi z Vartemberka, který umřel na Kosti roku 1358. Jeho otec byl obdařen funkcí v Praze, byl nejvyšší komorník a posléze purkrabí království českého. Terénní výzkum a jeho předběžné výsledky umožňují hypotézu o vyšším  stáří první stavební etapy hradu. Ostatně to plyne z vysvětlení samotného jména Kost. První kamenné hrady nesly česká jména např.:  Zvířetice, Děvín, Bezděz. Další fáze „mladších“ hradů, které vznikaly zejména za panování Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého (1253–1278), ale i později se vyznačovala německými pojmenováními v duchu trendu doby (Valdštejn/Waldenstein – Lesní Skála, Rotštejn/Rotenstein – Červený kámen, Lemberk/Lowenberg – Lví hor, Osrý/Scharfenstein – Ostrá Skála, Střáž/Wartenberg – Strážná hora a další).

Poetické názvy nesly do 2. poloviny 13.století hrady v Pojizeří a na Jičínsku. Bohužel obyvatelé vesnic, kteří mluvili jen česky, vrchnosti sídlící na hradech, nerozuměli (a jména hradů v „německé módě“ zdaleka poeticky nechápala jakbysmet a zkomolila je vůbec).

Stávala tam mohutná okrouhlá věž tzv. bergfrit !

kost-nakres_0 Aktuálně pečlivě vedený výzkum na hradu Kost narazil (mimo jiné) na základy v půdorysu mohutné (10 x 10 m) brány, která se rozkládala na dnešním severním výběžku hradu, nad pivovarem v podhradí. Mohutná kamenná brána zpřístupňovala hrad od severu, tedy po dnes už odtěženém terénu do podoby mohutné prohlubně, kam byl v roce 1576 postaven renesanční pivovar se sladovnou (nechal zřídit tehdejší majitel Kosti ze šlechtické rodiny Lobkoviců). Na sklonku listopadu došlo k dalším vynikajícímu nálezu: výkopy v blízkosti hradní kaple sv. Anny obnažily základy mohutné okrouhlé věže – tzv. bergfritu – útočištné věže. Byla tak nastolena otázka, zdali je tzv. Malá věž  stavebně odlišná od stavební etapy Petra z Wartemberka ze závěru 14. století  proto, že se jedná o starší Benešovu stavbu nebo z jiného důvodu. Je pravděpodobné, že vznikla v závěru 14. století a stavebně se liší proto, že byla vystavěna z kamenných kvádrů, který tvořily plášť bourané okrouhlé věže – bergfritu.

Byl hrad Kost vystavěn dřív než se dosud předpokládalo?

moje_0  Otevřena dál zůstává otázka stáří nejstarší podoby hradu Kost, ze které se nezachovalo v nynější podobě nic. Pokud se pečlivou analýzou chronologicky citlivých nálezů potvrdí pracovní hypotéza o vyšším staří Kosti (2. polovina 13. století), musíme také přemýšlet o stavebníkovi. V této souvislosti zmíníme jména jediného ze Sobotecka urozeného šlechtice (!), Soběhrda z Lužan, který prodal roku 1259 pozemkový majetek s poddanými – Nepřívěc (ves vzdálenou od Kosti7 km) mladoboleslavské církevní Komendě Křížovníků s bílou hvězdou přes prostředníka, kterým byla Hostilka, vdova po  Markvartovi z Března. Tomu patřily Hruštice na Turnovsku, Ralsko a také Březno, dnešní součást Sobotky, dříve „samostatná“ ves.

Když historie začíná být nejzajímavější, prameny nás opouštějí, napsala kdysi celebrita českých dějepisců Josef Pekař, který je mimochodem i autorem třídílného díla   „Kniha o Kosti“.  Proto končíme otázkou:  Kterému majiteli  „znovuobjevený“ hrad Kost patřil? V hlubinách tajemství historie bude zapotřebí lovit jedinečné sólokapry.  Jeden z nich má jméno Kost!

Autoři:  Mgr. Radek Novák – dr. Jiří Waldhauser (narozen nedaleko hradu Kost, jeho rod tam hospodařil už na přelomu 16. a 17. století)

Pátý prosinec s adventními trhy i s novým tobogánem

imgp7365 JIČÍN  –   Adventní  trhy v Jičíně na Valdštejnově náměstí se  bez omezení sortimentu  uskuteční   5. a 6. prosince, v sobotu bude také otevřeno jičínské Aqua Centrum.  Na tržnici by lidé měli pamatovat na hygienická opatření, nosit ochranu dýchacích cest a vyvarovat se shlukování. Krytý plavecký bazén bude zpřístupněn  včetně sauny, ale se zvláštními režimovými opatřeními i otevírací dobou. Zpříjemněním pro návštěvníky už bude i možnost jízdy na novém tobogánu. Podrobné informace jsou dostupné na webu www.sport-jicin.cz.     Nošení ochrany dýchacích cest je povinné v recepci, vstupní hale a v šatnách, není povinné ve sprchách a v bazénové hale. Použití dezinfekce  nebo dezinfekčního mýdla je povinné v recepci, vstupní hale a ve sprchách, není povinné v šatnách a v bazénové hale. Dodržování rozestupů  min. 2 metry je povinné v celé budově Aqua Centra. To neplatí pouze v saunové kabině. Parní komora bude uzavřena. Ve whirpoolu může být max. 5 osob.

(jj a red)

 

Na Statku Cidlina budou moštovat až do Vánoc

titulka JIČÍNSKO  –  Na okraji Českého ráje, na úpatí hory Tábor, deset minut od Jičína stojí statek, jehož provozovatelé si  zakládají  na ekologickém hospodaření.  Patří  k němu  ovocný sad  a  zeleninová i květinová zahrada.  Novinkou je letošní otevření moštárny a sušárny ovoce. Lisovat a moštovat tam budou až do Vánoc.  Sami pro výrobu  cidlinského moštu  používají i jablka ze sadů v Drahorazi,  z Ostroměře, a také z osady Ledkov u Kopidlna.  Více o aktivitách na cidlinském statku najdete na www.statekcidlina.cz nebo na https://www.facebook.com/statekcidlina

(reklama)

Adventní „promenáda“ na palácovém nádvoří v Jičíně

img_20201129_104607 JIČÍN  –   Na muzejním nádvoří  Valdštejnského paláce v Jičíně  potkáte Svatou Rodinu, Tři krále, čerta, uvidíte i poletujícího anděla. Dozvíte se, co je polaz, jak se vařila muzika nebo proč čeští vlastenci prosazovali vrkoč místo vánočního stromečku. Na stolech nechybí cukroví, štědrovka, mikulášské pečivo nebo drobné postavičky čerta a kominíčka ze sušených švestek. Netradiční venkovní výstavu Vánoční zastavení od A do Z  připravili pracovníci z Regionálního muzea v Jičíně i proto, že muzejní prostory  od zítřka (čtvrtka) otevřít nemohou. V galerii, stálé expozici i ve výstavní chodbě totiž  stále pokračuje výměna oken, kterou zbrzdila koronavirová krize.  Muzejníci tedy zvou na specifickou výstavní promenádu  a přejí  poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

(red)

Adventní dobrodružství se zážitkovým kalendářem začalo

imgp8270_0 JIČÍNSKO  –  Advent v Jičíně a okolí letos  doplnil  zážitkový adventní kalendář.  Připravil ho kolektiv z okolí  Valdštejnské lodžie společně s šestnácti dalšími organizátory z různých spolků, sdružení a dalších uskupení. Motivací bylo přiblížit zvláštním způsobem tradice, které k adventnímu času náleží.  Známé, i  pozapomenuté. Součástí  jsou  jak rukodělná, tak i zážitková překvapení  propojená mj. s hledáním, s  věcmi  pro potěchu očí, uší  i chuti.  Dnes 1. prosince  to začalo! První obálka je otevřená,  první poselstvo vplulo do domácností rodin, které si kouzelnou  adventní  „škatuli“  nenechaly ujít.  Ale i bez škatule se můžete radovat, veselit, zklidnit, usebrat se, hrát si,  tvořit, vařit a vychutnávat. A být spolu, byť s omezením.

(red)

 

Vzpomínka na Josefa Letošníka, legendu českého juda

titulka JIČÍN  –  V sobotu 28 listopadu 2020 zasáhla jičínskou sportovní veřejnost smutná zpráva. Ve věku 81 zemřela legenda českého juda pan Josef Letošník. Josef Letošník zasvětil celý svůj sportovní život judu. Od jeho 14 let, kdy nastoupil na jičínskou elektro průmyslovku, se mu stalo neodmyslitelnou součástí jeho života. Jeho zapálení pro tento sport přineslo záhy ovoce v podobě titulu mistra republiky v kategorii dorostu, který získal ve svých 17 letech. Už ve 23 letech (od r. 1962) se stal trenérem jičínského oddílu a s malými přestávkami v této funkci vydržel až do roku 1996. Za svou trenérskou kariéru vychoval řadu reprezentantů ČSFR, pod jeho vedením byli jičínští judisté stálými členy reprezentace ČSFR i ČR ve všech věkových kategoriích, získali řadu mistrovských titulů v ČSFR i  imgp9509  ČR. Za svého působení zastával i mnoho významnějších funkcí. Mimo funkce v krajských orgánech juda zastával funkce trenéra RD ČSFR dorostu, předsedy Komise vrcholového sportu, ústředního trenéra, sportovního ředitele, místopředsedy ČSJu a od roku 1996 i předsedy Českého svazu juda, ve které působil 10 let. Především za své zásluhy byl jmenován do funkce čestného předsedy ČSJu. Ještě v roce 2017 zastával funkci předsedy oddílu SKP Judo Jičín, z. s., ve kterém  vykonával také funkci čestného předsedy. Ve své bohaté sportovní kariéře nasbíral řadu ocenění. Byl nositelem plakety za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu ČSTV, zlaté plakety ČSJu, zlaté medaile Evropské unie juda, v roce 2016 převzal  od předsedy EUJ Mimořádné ocenění za přínos pro rozvoj juda ve funkci předsedy ČSJu. Řadu let působil také jako zastupitel města Jičína a člen sportovní komise. Za svou celoživotní práci v oblasti jičínského juda a organizaci sportovní činnosti ve městě Jičíně obdržel v roce 2009 Cenu města Jičína!

Pepo díky za vše!

Čest jeho památce!   Jičínští judisté

Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně je třetí nejlepší v ČR !

ilusr JIČÍN –  V  jedenáctém ročníku soutěže o nejlepší knihovnu roku se  vyznamenala  Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně: skončila  třetí v republice za knihovnou ze Vsetína a ze Šumperka.  Desetitisícovou odměnu použije  jičínská kulturní instituce na nákup didaktických hraček pro dětské oddělení  a  oblíbených Albi knížek.  Hodnotící komise ocenila  rozsah služeb jičínské knihovny  pro různé skupiny  obyvatel – seniory, dospělé, děti.   „Podařilo se vám spojit knihovnickou komunitu s veřejností, řadou regionálních  spolků a odbornou pedagogickou veřejností. Jste pořadatelem Knihovnické dílny, což je akce s celostátním dopadem. Prestižní akcí uplynulého roku byl výroční jarmark věnovaný 100. výročí přijetí knihovního zákona. Vaše knihovna má rozsáhlou ediční činnost, umí se prezentovat veřejnosti prostřednictvím řady sociálních medií. Podařilo se vám proniknout do regionálního tisku, rozhlasu a na regionální informační weby,“ napsal k  ocenění  ředitelce  jičínské knihovny  Janě Benešové  předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR   Roman Giebisch s tím, že slavnostní ceremoniál by se  v Klementinu měl uskutečnit  v roce 2021.

Soutěž Městská knihovna roku  má za cíl ocenit nejlepší české knihovny,  které provozují nebo zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění služeb.

(red)

Přesný čas neřekneme aneb zážitkový Jičínský adventní kalendář a další povyražení

strom titl JIČÍN  –  Rozsvícení vánočního stromu  na  Valdštejnově náměstí v Jičíně  se  uskuteční o první adventní neděli 29. listopadu.  „Přesný čas neřekneme,  shromažďování je kvůli mimořádným opatřením  stále  omezené, ale rádi  bychom  občany  pozvali, aby se přišli podívat na osvětlený  Jičín  a  zavítali  i  do  zámeckého parku, kde  budou zase  k vidění  3D svítící dekory.  Připravena  jsou  tam letos  i  další,  nové,  ale  to  je překvapení, které  nechci prozrazovat,“ informoval  Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice.  Jičínský věžník vzkazuje, že skrzevá  advent bude troubit. Ale neřekne kdy, aby nedošlo ke srocení lidu.

Na Valdštejnovo náměstí k vánočnímu stromu přibude  nový  betlém s figurami v životní velikosti z tvůrčí dílny řezbářky  Markéty Novotné.  Tradiční adventní trhy se  konat nebudou, u ostatních dál platí mimořádná opatření.  „Pokud  se  ale  pravidla  celostátně  zmírní,  bude radnice adekvátně reagovat a opatření rozvolní,“ upozornil mluvčí  Jireš.

kal-adv Součástí letošního předvánočního času v Jičíně a v nejbližším okolí bude Jičínský adventní kalendář.  Připravil ho kolektiv z okolí  Valdštejnské lodžie společně s šestnácti dalšími organizátory z různých spolků, sdružení a dalších uskupení. Pro víc informaci navštivte webové stránky Valdštejnského imaginária.  Kalendář  je  zvláštním, netradičním adventním povyražením pro každý  den  hlavně   pro  rodiny  s  dětmi.  S prvotním nápadem přišla  šéfová jičínského odboru kultury a cestovního ruchu Zuzana Vavřincová,  a  jak se ukázalo, byl to ideální projekt k propojení víc organizací i jednotlivců, tvůrců  v  celém  Jičíně.  Vznikl  tak  zážitkový adventní kalendář. Motivací bylo  přiblížit zvláštním způsobem  tradice, které k adventnímu času náleží.  Známé, i  pozapomenuté. Součástí  jsou  jak rukodělná, tak i zážitková překvapení propojená mj. s hledáním, s  věcmi  pro potěchu očí i chuti.  Víc už  redakci nikdo prozradit nechtěl.

Krásný advent nejen s kalendářem, s výzdobou města,  ale hlavně s nejbližšími  přejí Dobré zprávy!

(red)

Cyklokros Toi Toi Cup „osedlá“ Čeřovku. Bez diváků a zřejmě naposled

titulka JIČÍN  –  Mezinárodní cyklokrosový závod seriálu Toi Toi  Cup  se  v  Jičíně pojede v neděli 22. listopadu,  i když  bez  účasti diváků. Cyklokrosové komisi ČR  se  po náročných jednáních  podařilo u hlavní hygieničky Jarmily Rážové vyjednat čtyři výjimky pro pořádání  tohoto mezinárodního klání: jedna z nich se vztahuje právě k Jičínu. Závody doprovodí přísná hygienická opatření.  Výkony jezdců můžete sledovat prostřednictvím České televize v neděli od 13 hodin.  Podle stavebních plánů v lokalitě Kasárna, kde je už poněkolikáté vytyčena zásadní část cyklokrosové trati,  se s dalším ročníkem už spíš nepočítá.  Petr Kordík z Cykloklubu Jičín k tomu  za pořadatele jičínského „dílu“  seriálu  řekl:  „Je pravděpodobné, že na této trati se  závod už  koná naposledy.  Když jsme obnovovali tradici těchto cyklokrosů, věděli jsme, že náš časový horizont je kvůli zdejší plánované výstavbě omezený. Rozhlížím se proto po různých částech Jičína i nejbližšího okolí,  aby tady  tradice zůstala. Cyklokros se totiž  u většiny  zdejších  obyvatel  setkává  s kladnou odezvou:  jsou rádi, že se tady něco děje.“

(red)