Výzva z Oblastní nemocnice v Jičíně a zahájení očkování

nem_0 JIČÍN –   V  pátek  8. ledna  dopoledne  začne v Oblastní nemocnici v Jičíně  očkování záchranářů  a  některých zdravotníků, a to vakcínou z dodávky z  Fakultní nemocnice v Hradci Králové.  Očkování pak bude pokračovat v pondělí  11. ledna  a  dále  osm  hodin denně každý všední den. Celkem by mělo být naočkováno cca 400 zdravotníků jičínské nemocnice,  kteří projevili zájem.  Následovat  bude  očkování  ohrožených pacientů, praktických lékařů a ambulantních specialistů, klientů sociálních služeb a jejich zaměstnanců  a nakonec veřejnosti. Tento postup bude v celém Královéhradeckém  kraji stejný. 

Kapacita covidových lůžek v Oblastní nemocnici v Jičíně  je na hraně, aktuálně ale  není  hlavním problémem nedostatek lůžek, potřebují tam především všeobecné sestry, schází i  provozní personál. „Situaci komplikuje nárůst nemocnosti u zdravotníků.  Hledáme proto  současné i bývalé zdravotníky, kteří mají možnost a jsou ochotni se zapojit do péče o covidové pacienty v naší nemocnici. Nabízíme spolupráci formou dohody. Nejvíc nám teď schází všeobecné sestry se zkušeností v intenzivní péči, aktuálně chybí i lékaři,“ dodává hlavní sestra jičínské nemocnice  Monika Köstingerová.  V případě ochoty pomoci prosím volejte na tato telefonní čísla: 725 987 117 nebo  721 603 313.  

(lch a red)

Poděkování z Markvartic za dary na obnovu varhan

markvartice-kostel MARKVARTICE  /  Český ráj –   Spolek  Přátelé  Markvarticka  vám v  tomto roce přeje  vše nejlepší,  hlavně pevné zdraví, klid a pohodu. Jeho členové se těší,  že tato zvláštní doba skončí a  oni  Vás  budou moci pozvat na  akce, které pro Vás rádi připraví.  „Na konci roku většinou bilancujeme, ne jinak je to i u nás v Markvarticích.  Veřejná sbírka na varhany v kostele svatého Jiljí, které jsou v majetku obce, stejně jako celý kostel, založená 1. března  2018 naším spolkem měla na účtu na konci roku 2020 krásných  358 000 korun.  Za opravu varhan  bylo uhrazeno ze sbírky 190 729 korun.  Takže celkem se podařilo sehnat neuvěřitelných zhruba 548 tisíc korun, celá oprava bude stát půldruhého milionu korun,“ řekla Dobrým zprávám členka spolku Přátelé Markvarticka  Eva Kuželová a dodala, že všem přátelům, kteří pomohli, by se tolik peněz nastřádat nepodařilo. Touto cestou jim děkují!

(red)

Vodné a stočné na Jičínsku se zvýší. Další nezbytné vodohospodářské stavby jsou ve výhledu

20201107_153313  JIČÍNSKO  –    Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší pro rok 2021 ceny vodného a stočného. Nově budou zákazníci platit celkem 84,89 Kč za m3, což je průměrně o 3 % více než letos.  „Především kvůli dlouholetému suchu se budují v určitých lokalitách propojení vodovodů, aby byla zabezpečena dodávka vody. Společnost drží dlouhodobě vyrovnané hospodaření a investuje zisk zpět do regionů. Důvodem našeho rozhodnutí je tak  především udržení vyrovnaného hospodaření společnosti, neustále totiž rostou  provozní náklady a počítáme i s tříprocentní inflací. Nově se musí započítat také náklady na dodávku vody ve Vysokém Veselí, kde jsme místní slabé zdroje napojili na Východočeskou vodárenskou soustavu a vodu zde nakupujeme od jiné společnosti. Rostou také náklady na opravy stávající infrastruktury,“ vysvětlil nárůst ceny předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína  Jan Malý.  Za vodné obyvatelé od nového roku zaplatí 42,47 Kč a za stočné 42,42 Kč, dohromady 84,89 Kč za m3. Ceny obou složek ceny se tak téměř vyrovnávají.

Celý příspěvek

Malé internetové koncerty pro radost ze zámku Humprecht

imgp7649 SOBOTKA  –   Zámek Humprecht připravil pro své příznivce vánoční videoklipy na internetu. Premiéry prvních z nich byly  na Štědrý den,  na Boží hod  a na 2. svátek vánoční.  Těšit  se můžete na  Ave Maria F. Biebla,  novoroční zpívání průvodců (1.1.) a árii J. S. Bacha z tzv. Lovecké kantáty (6.1.). Hudbu doprovázejí záběry jak z exteriérů i interiérů zámku, tak pohledy na lidovou architekturu, náměstí a typická zákoutí města Sobotky. V klipech se představí zpěvák Jakub Kazda, Trio Talia ve složení Monika Chmelařová – klavír, Jana Vávrová – flétny, Veronika Vildmanová – soprán a průvodci a zaměstnanci zámku. Loveckou znělku uvádějící jednotlivé klipy hraje na borlici František Kozderka. Veškeré zvukové i obrazové snímky byly pořízeny v autentických prostorách zámku.

imgp2524_0  “Letošní mimořádná omezení nás přiměla zrušit naprostou většinu tradičních akcí a koncertů. Ty nejen nám domácím, ale také našim návštěvníkům scházejí. Vánoční videoklipy jsou výsledkem společného cíle, jak se podělit alespoň na dálku o jedinečnou atmosféru Humprechtu a potěšit krásným obrazem a hudbou,“ říká kastelánka zámku Dagmar Faměrová.

Některé  vánoční hudební klipy z Humprechtu už byly zveřejněny na YouTube kanálu Zámek Humprecht Official, na Facebooku a na webovských stránkách www.humprecht.cz, další ještě přibudou  1. a 6. ledna v 17 hodin.  Vánoční videoklipy navazují na jarní řadu Humprechtské ozvěny, kterou pro své příznivce připravil zámek už při uzavření v první  covidové vlně letos na jaře.

Celý příspěvek

Tři králové tentokrát on-line

ilustr_19 JIČÍNSKO / HOŘICKO / NOVOPACKO / Český ráj  –   Tříkrálovou koledu možná letos v ulicích neuslyšíte.  Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021  chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se Tři králové připravili nejen na koledu s rouškami (tam, kde to bude možné), ale také na ON-LINE koledu. Otevřete ON-LINE dveře a zažijete podobně  krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Přijměte jejich požehnání. Těší se na vás nově také ON-LINE na www.trikralovasbirka.cz   Mapu míst, kde najdete tradiční pokladničky na Jičínsku, zveřejnila Oblastní charita Jičín na www.charitajicin.cz

(red)

Ilustrační snímek  (vaw)

Komu „znovuobjevený“ hrad Kost v Českém ráji patřil ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ČESKÝ  RÁJ  / Kost   –  Vloni na  podzim a letos  pokračoval na hradu Kost záchranný archeologický výzkum Jičínského muzejního archeologa Radka Nováka. Nejstarší zpráva o hradu je datována rokem 1349, kdy panoval Karel IV. a Lucemburkové. Hrad Kost tehdy patřil Benešovi z Vartemberka, který umřel na Kosti roku 1358. Jeho otec byl obdařen funkcí v Praze, byl nejvyšší komorník a posléze purkrabí království českého. Terénní výzkum a jeho předběžné výsledky umožňují hypotézu o vyšším  stáří první stavební etapy hradu. Ostatně to plyne z vysvětlení samotného jména Kost. První kamenné hrady nesly česká jména např.:  Zvířetice, Děvín, Bezděz. Další fáze „mladších“ hradů, které vznikaly zejména za panování Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého (1253–1278), ale i později se vyznačovala německými pojmenováními v duchu trendu doby (Valdštejn/Waldenstein – Lesní Skála, Rotštejn/Rotenstein – Červený kámen, Lemberk/Lowenberg – Lví hor, Osrý/Scharfenstein – Ostrá Skála, Střáž/Wartenberg – Strážná hora a další).

Poetické názvy nesly do 2. poloviny 13.století hrady v Pojizeří a na Jičínsku. Bohužel obyvatelé vesnic, kteří mluvili jen česky, vrchnosti sídlící na hradech, nerozuměli (a jména hradů v „německé módě“ zdaleka poeticky nechápala jakbysmet a zkomolila je vůbec).

Stávala tam mohutná okrouhlá věž tzv. bergfrit !

kost-nakres_0 Aktuálně pečlivě vedený výzkum na hradu Kost narazil (mimo jiné) na základy v půdorysu mohutné (10 x 10 m) brány, která se rozkládala na dnešním severním výběžku hradu, nad pivovarem v podhradí. Mohutná kamenná brána zpřístupňovala hrad od severu, tedy po dnes už odtěženém terénu do podoby mohutné prohlubně, kam byl v roce 1576 postaven renesanční pivovar se sladovnou (nechal zřídit tehdejší majitel Kosti ze šlechtické rodiny Lobkoviců). Na sklonku listopadu došlo k dalším vynikajícímu nálezu: výkopy v blízkosti hradní kaple sv. Anny obnažily základy mohutné okrouhlé věže – tzv. bergfritu – útočištné věže. Byla tak nastolena otázka, zdali je tzv. Malá věž  stavebně odlišná od stavební etapy Petra z Wartemberka ze závěru 14. století  proto, že se jedná o starší Benešovu stavbu nebo z jiného důvodu. Je pravděpodobné, že vznikla v závěru 14. století a stavebně se liší proto, že byla vystavěna z kamenných kvádrů, který tvořily plášť bourané okrouhlé věže – bergfritu.

Byl hrad Kost vystavěn dřív než se dosud předpokládalo?

moje_0  Otevřena dál zůstává otázka stáří nejstarší podoby hradu Kost, ze které se nezachovalo v nynější podobě nic. Pokud se pečlivou analýzou chronologicky citlivých nálezů potvrdí pracovní hypotéza o vyšším staří Kosti (2. polovina 13. století), musíme také přemýšlet o stavebníkovi. V této souvislosti zmíníme jména jediného ze Sobotecka urozeného šlechtice (!), Soběhrda z Lužan, který prodal roku 1259 pozemkový majetek s poddanými – Nepřívěc (ves vzdálenou od Kosti7 km) mladoboleslavské církevní Komendě Křížovníků s bílou hvězdou přes prostředníka, kterým byla Hostilka, vdova po  Markvartovi z Března. Tomu patřily Hruštice na Turnovsku, Ralsko a také Březno, dnešní součást Sobotky, dříve „samostatná“ ves.

Když historie začíná být nejzajímavější, prameny nás opouštějí, napsala kdysi celebrita českých dějepisců Josef Pekař, který je mimochodem i autorem třídílného díla   „Kniha o Kosti“.  Proto končíme otázkou:  Kterému majiteli  „znovuobjevený“ hrad Kost patřil? V hlubinách tajemství historie bude zapotřebí lovit jedinečné sólokapry.  Jeden z nich má jméno Kost!

Autoři:  Mgr. Radek Novák – dr. Jiří Waldhauser (narozen nedaleko hradu Kost, jeho rod tam hospodařil už na přelomu 16. a 17. století)

Tak jde čas v podzimní Sobotce v Českém ráji

titulka SOBOTKA   –   Podzimní  slunce povzbuzuje  náměstí Míru, na kterém je teď k zaparkování místa dost.  Jak jinak,  když  i  cukrárna Stáza na soboteckém „korze“ má petlici, stejně jako nedaleká prodejna obuvi, kde za výlohou zaujme aktuální nabídka  pantoflí.  Liduprázdno  je  i  mezi roubenkami cestou k Humprechtu.  V předzahrádkách  výstavní galerie  chalup  dokvétají  poslední  keřové růže, lila hvězdnice už chřadnou.  Za plotem  Na  Šafranici  s  působivou zadní  kulisou kostela  sv. Maří  Magdalény  připravují  místní  své  domkářské  pozemky  na  přezimování a  hráběmi vyhlašují válku listí.  V parku za radnicí u Domu pod půlměsícem ostře voní spadaná jablka. Kličkuje mezi nimi šťastný pes, kterému se teď majitelka zavděčuje častými procházkami. Děje se ve všedním listopadovém dni  v nevšedním městě,  v nakažlivé době.

(red)

„Nouzový“ provoz zákaznického centra VOS a.s.

imgp2706 JIČÍNSKO  –  Provoz zákaznického centra a VOS a. s. se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 14. 10. 2020  mění  jak v sídle společnosti, tak i  v dalších provozních střediscích. Nově bude pro veřejnost otevřeno pouze v pondělí  od  8:00  do 13:00 hodin a ve středu od  12:00 – 17.00 hodin. V ostatní dny budou služby poskytovány  POUZE V BEZKONTAKTNÍM REŽIMU – tedy telefonicky, e-mailem nebo on-line.  Platby faktur za vodné a stočné lze provádět složenkou, nebo bankovním převodem na číslo účtu 1500541/0100, variabilní symbol = číslo faktury. Jen ve výjimečných případech bude v zákaznickém centru přijímána hotovost. Prosíme o respektování těchto opatření a o zvážení nutnosti osobní návštěvy VOS a. s.. Zároveň chceme veřejnost ubezpečit, že dodávaná pitná voda do domácností je hygienicky zabezpečená a není třeba se obávat šíření infekce pitnou vodou.

(md)

Ilustrační foto (VaW)

V Královéhradeckém kraji vyhrála volby koalice ODS, STAN a Východočechů

imgp6784 JIČÍNSKO  –  Sečteno, podtrženo:  volební účast  v  Královéhradeckém kraji  byla  41,01 %, v okrese  Jičín  39,84 %,  v Jičíně 40,52 %, v Nové Pace 42,35  %, v Hořicích  39,47 %, v Lázních Bělohradě 39,84 %, v Sobotce 39,46 %. V Královéhradeckém kraji  získala nejvíc hlasů  koalice ODS, STAN a Východočechů (23,53 %) stejně jako v okrese Jičín (26,78 %).  V Jičíně je první  ANO 2011 (25,66 %),  v Nové Pace koalice ODS, STAN a Východočeši (44,39 %), v Hořicích koalice ODS, STAN a Východočeši (29,38 %), v Lázních Bělohradě koalice ODS, STAN a Východočeši (23,85 %), v Sobotce ANO 2011 (24,31 %).  V nejmenší obci v kraji  – v Kostelci na Jičínsku  byla volební účast  61,29 %, voliči tam upřednostnili  koalici ODS, STAN a Východočeši (52,63 %).

Krajské podrobnosti  najdete na :  https://volby.cz/pls/kz2020/kz21?xjazyk=CZ&xkraj=7 

(red)

 

Slavnosti Mrliny začnou letos průvodem v rouškách

mrlina-1 PŘÍCHVOJ  –   Slavnosti Mrliny a Příchvoje  se  uskuteční  19. září  od 13 hodin.  Zahájí  je průvod v rouškách z návsi, součástí dalšího programu bude opět stínání kohouta, sedlácká klání,  soutěže a zábavný program pro děti.  Hudební program začne v 15 hodin, představí se Bratři  v triku, ZPRZ HO, Užovky z pytle ven, Cortez band, Lautr ani Šajner  a Old country band. Uskuteční se i  soutěž o  nejlepší posvícenecký koláč,  vzorky (minimálně deset kusů) se přijímají do 15 hodin. Pořadatelé vzkazují, že možnost stanování je v místě zdarma.

(red)