Čestný občan města Turnova Josef Kunetka byl nezmar

vc3bdstc599ic5beek TURNOV  /  Český ráj   –  Narodil  se  15. ledna 1931, vyrůstal v Českém ráji, v Troskovicích  a  v  Sedmihorkách, v dospělosti  žil v Turnově a stal se mj. čestným občanem města.  Josef Kunetka, nezmar, kterému nikdy nebyly lhostejné věci veřejné,  zemřel  1. října  2018  po delší  nemoci ve věku 87 let. 

Po sametové revoluci byl do roku 1993 místostarostou a členem rady města, v letech 1998 – 2010 zastupitelem. Významný byl jeho podíl na odsunu posádky Sovětské armády z města v roce 1990, známá byla jeho angažovanost v restituční kauze šlechtického rodu Walderode, v záležitosti trasování R35 Českým rájem a vedení odlehčovací komunikace Turnovem. Josef Kunetka se podílel na zakládání osadních výborů, organizování petic a diskusních fór na nejrůznější témata. Má  velkou zásluhu na tom, že okupační sovětská armáda z Turnova odešla jako z jednoho z prvních měst v Československu.

Čest jeho památce !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *