Děti kreslily a psaly o lidickém faráři Štemberkovi. Teď vystavují na hradě Pecka

titulka Pecka – Páter Josef Štemberka, poslední lidický farář, je jednoznačně nejvýznamnějším peckovským rodákem. 10. června uplynulo 75 let od jeho smrti. Odkaz výjimečného muže ale stále oslovuje, a to  nejen při každoročních vzpomínkových setkáních u příležitosti lidické tragédie, ale i obecně –  morálním apelem Štemberkovy oběti, kdy tváří v tvář smrti odmítl milost nabízenou nacisty a raději zůstal se svými farníky a společně s nimi byl i popraven. Právě proto o Štemberkovi vznikají povídky a romány, proto o něm píší studenti diplomové práce a prezidenti mu in memoriam udělují státní vyznamenání.  A také na Pecce si téměř každý rok Štemberka připomínají. Římskokatolická farnost v Pecce letos této osobnosti věnovala větší projekt s názvem „Po stopách P. Josefa Štemberky“. Byl určený žákům  zdejší základní školy s  cílem seznámit je s jeho životem detailněji z lidského hlediska, i z hlediska duchovního odkazu J. Štemberka.

fara Projekt měl dvě části.  První se ve čtyřech etapách v doprovodu učitelů  zúčastnila celá škola. Děti se na faře setkaly se „skutečným“ Štemberkou a s  jeho hospodyní Antonií Škrdlovou v podání peckovských farníků, kteří je nechali nahlédnout do svého běžného života.  Je známo, že Štemberka měl rád přírodu, včelařil a na své zahradě v Lidicích vysadil řadu ovocných stromů, o které nejen pečoval, ale také zužitkovával jejich plody. Děti proto okusily  bezovou šťávu a chleba s medem. Pak  se byly podívat v kostele, kde byl Štemberka coby novorozeně 2. února 1869 pokřtěn. V kostele bylo ukryto několik indicií, které děti musely najít.  S jejich pomocí pak hledaly domy, kde se ve Štemberkově době odehrávala školní výuka. Menší děti se posléze přesunuly do knihovny, kde jim knihovnice přečetla úryvek z románu Františka Křeliny Každý své břímě…. Pak se opět vrátily  na faru, kde si na závěr s P. Štemberkou zahrály karty (karty totiž podle dobových svědectví hrál rád) a podívaly se i na krátkou  ukázku z filmu Lidice.

Starší žáci z druhého stupně  pokračovali Peckou dál až k tzv. Štemberkově vile čp. 187, kterou hledani indicii páter nechal pro sebe a své sestry postavit ve 40. letech „na dožití“ na místě svého rodného domku. Cestou se setkali s žijící pamětnicí Boženou Hylmarovou a v Domě s pečovatelskou službou si prohlédli dobové fotografie, dokumentující Štemberkův život a zkázu Lidic. Putování zakončili opět v knihovně (poté, co trochu nahlédly, jak Pecka vypadala v době Heidrychiády) četbou z románu Františka Křeliny a na úplný závěr zhlédly na faře dramatickou závěrečnou scénu z filmu Lidice.

Takové tedy bylo seznámení s P. Štemberkou v první části projektu. V té druhé už děti musely pracovat samostatně pod vedením učitelů. První stupeň měl Štemberku představit výtvarně, druhý stupeň literárně. U naprosté většiny prací, zvlášť literárních, překvapila jejich dobrá úroveň a hlavně osobní zaujetí, se kterým  se děti tématu věnovaly a vytvořily i zajímavá audiovizuální dílka nad rámec zadaných kategorií.

porota Nelehký úkol vybrat z těchto prací ty nejlepší měla sedmičlenná porota, která se sešla poslední květnový pátek. Předsedali jí farář P. Mariusz Robak a starostka Hana Štěrbová. Společně s pedagogy základní školy představil  odborný názor za výtvarnou část místní malíř Petr Stuchlík a za literární autorka pohádek Naďa Hamanová. Z několika desítek prací jich porota k další prezentaci na výstavě na hradě Pecka doporučila dvacet a deset z nich ocenila.

Slavnostní vyhodnocení a zároveň vernisáž výstavy vybraných prací se uskutečnila v úterý 6. června v klenbovém sále hradu Pecka. Pan farář a paní starostka předali vítězným autorům diplomy a  ceny, mezi kterými byly nejen štemberkovské materiály věnované Arcibiskupstvím pražským, ale například i volné vstupenky do Památníku Lidice nebo exkurze do Státního okresního archivu v Jičíně.

Vítězné práce si vyžádal Památník Lidice, a také v Pecce se počítá s jejich dalším využitím při přípravě stálé expozice věnované P. Štemberkovi. Aktuální výstava Po stopách P. Josefa Štemberky bude na hradě Pecka  k vidění do konce června.

(vk)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *