Dobrovolníci věnují pacientům část svého volného času

titulka Jičín / Jaroměř / Trutnov  –  Dobrovolníci v nemocnicích  pomáhají  dlouhodobě hospitalizovaným  pacientům se zlepšením psychiky  a  s  kvalitou prožívání volného času.  Léčebna dlouhodobě nemocných v  Jaroměři  proto  navázala  novou spolupráci s organizací Královédvorská Arnika z. s., která dobrovolnictví zaštítila.  LDN  teď hledá  dobrovolníky, kteří by část svého volna věnovali místním pacientům.  Můžou si s nimi číst, hrát společenské hry,  a kde  to zdraví dovolí  i chodit na procházky, nebo si  jen tak  povídat.  Stejná  spolupráce  funguje  už  např. v  Jičíně s Oblastní charitou Jičín a  pro letošní rok se chystá  v Trutnově.

budova-ldn V  Léčebně dlouhodobě nemocných  v Jaroměři jsou hospitalizováni pacienti, jejichž zdravotní stav je někde mezi potřebou být hospitalizován a možností zvládnout svoje fungování v domácím prostředí. „Pro plné uzdravení pacienta to chce nejen čas, ale také aktivizaci, a to nejen fyzickou, ale i psychickou. K tomu jsou potřeba lidé, kteří s pacientem hovoří a zapojují všechny jeho smysly. My se na oddělení snažíme pacientům maximálně věnovat po zdravotnické stránce, a pokud zbude čas,  tak i po té duševní. Bohužel s nimi ale kvůli narůstajícímu pracovnímu vytížení nemůžeme trávit tolik času, kolik by bylo potřeba,“  vysvětluje  k důvodům nové spolupráce vrchní sestra oddělení Jana Morávková.

Pomoci by tak měli dobrovolníci, kteří se postarají o psychickou vzpruhu těch, kteří na LDN tráví dlouhé týdny až měsíce.  „V tuto chvíli hledáme pro LDN další dobrovolníky, ideálně mezi místními. Není potřeba žádná speciální kvalifikace, nicméně dobrovolníky si pečlivě vybíráme. Aktivity jsou téměř neomezené a záleží na fantazii a domluvě :  můžou je brát na procházky po areálu, číst s nimi, hrát společenské hry, tvořit, nebo si jen lidsky popovídat. Služba tak částečně supluje i rodinu, protože ne všichni ji bohužel mají nablízku,“ vysvětluje  Jana Štěpánová, předsedkyně neziskové organizace Královská Arnika z.s..   „Někdy je složité pacienty  vůbec  přimět, aby se nějaké aktivity zúčastnili. Ptáme se jich, co by chtěli, co by jim udělalo radost, ale pak, když setkání  naplánujeme, tak nechtějí přijít. Na druhou stranu pokud se nám podaří je přesvědčit, není nic hezčího, než když vidíte jejich spokojené usměvavé tváře,“  dodává vrchní sestra Jana Morávková.

Podobná spolupráce dlouhodobě funguje mezi Oblastní nemocnicí a Oblastní charitou v Jičíně. Tady  jsou dobrovolníci organizováni v  projektu Dobro v nemocnici.  Program funguje od roku 2014 a prošlo jím už několik desítek dobrovolníků. „Byli to jak studenti, kteří se třeba připravovali na medicínu, tak třeba pacienti, kteří si prošli nějakou nemocí a snaží se  pomoci ostatním. Působí na onkologii, interně a neurologii. Dobrovolníci pracují  podle  svých možností, po domluvě s vrchní sestrou oddělení a bez nároku na honorář,“ doplňuje koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Jičín  Šárka Barešová. Charita  přijímá další zájemce ke spolupráci, a to nejen v Jičíně, ale třeba i pro LDN v Novém Bydžově.  Spolupráce s Oblastní charitou Trutnov se chystá také pro nemocnici v Trutnově.

Pro ty, které to zajímá, připojujeme  kontakty: 

Jaroměř   –   víc  informací u vrchní sestry LDN Mgr. Jany Morávkové – tel. 601 323 191 nebo v Královédvorské Arnice – emailem kralovedvorskaarnika@seznam.cz, nebo u koordinátorky p. M. Svobodové – 777 131 988.

Jičín, Nový Bydžov –  víc   informací u hlavní sestry Mgr. Moniky Köstingerové – tel. 721 603 313 nebo v Oblastní charitě Jičín u Bc. Šárky Barešové – tel. 733 741 692 nebo emailem dobrovolnici@charitajicin.cz

Trutnov  –   víc  informací u hlavní sestry Bc. Terezy Dudáčkové – tel.: 603 259 883

(md a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *