„František J. Šlik a krajina jeho panství“  s Luckou Rychnovou

6fe59017f6ffc24335332875a78ced10 JIČÍN  –  Jičínská beseda o. s. připravila na pátek 29. března další přednášku v  regionálním duchu.  Téma  František  Josef  Šlik a krajina jeho panství přednese přední odbornice na tuto problematiku, kunsthistorička Lucie Rychnová tradičně od 18:00  hodin v Porotním sále jičínského zámku. Lucie  bude vycházet ze své  dizertační práce,  která je v odborných kruzích vysoce ceněna a studentům vysokých škol  je  už  zařazována do seznamu povinně studované literatury.  Východiskem bude osobní příběh majitele a správce rodových panství a  různé podoby krajiny panství propojené  s životními etapami a společenskými rolemi jeho majitele.

„Barokní krajina je téma, které významně rezonuje jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. Z hlediska dějin umění jsou nejčastěji sledovány esteticky motivované úpravy krajiny v blízkosti vrchnostenských sídel a klášterních areálů, a to zejména v podobě zahrad nebo sofistikovaných krajinných i krajině-urbanistických kompozic. Ovšem barokní krajina byla zároveň prakticky organizovaným, bohatě hospodářky vytěžovaným celkem, akumulovala různé druhy podnikání a byla intenzivně zemědělsky využívaná. Oba tyto aspekty – jak onen, na první pohled čitelnější, estetický, tak hospodářsko-praktický – bývaly propojeny s určitou osobou, rodem nebo církevním společenstvím a vztahovaly se tedy i k určitému správnímu celku – panství. Krajina se díky nim mohla stát výsadním prostředkem prezentace majitele panství, jeho estetických nároků, hospodářské zdatnosti a nezřídka i duchovních a filozofických názorů,“ přibližuje téma  další přednášky Pavel Kracík, předseda Jičínské besedy.

Velmi příhodný prostor pro interpretaci a hledání podoby krajiny určitého území v raném novověku  nabízí  bývalá panství rodu Šliků ve východních Čechách (Kopidlno, Veliš-Vokšice, Staré Hrady, Jičíněves). Jeden z jejich majitelů, František Josef Šlik (1656–1740), spravoval tato území nepřerušeně téměř 60 let, přičemž právě jeho dlouhý život umožňuje poměrně dobrý náhled nejen do mentality barokního šlechtice, ale i jeho vlivu na utváření určitého krajinného celku.

S pozdravem za Jičínskou besedu  Pavel Kracík

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *