Geopark UNESCO Český ráj obohatila další území

geopark_unesco_cesky_raj ČESKÝ RÁJ  –   Geopark UNESCO  Český ráj  má novou rozlohu.   Jeho   rozšíření  o významné geologické lokality  na Mnichovohradišťsku,  Železnobrodsku a Novopacku schválila Rada globálních geoparků UNESCO. Na Mnichovohradišťsku  se  jedná  hlavně  o tzv. skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov – skalní útvar vulkanického původu s kontaktními metamorfovanými horninami.  Železnobrodsko reprezentují fylitové lomy s výskytem ichnofosílií a fosílií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice. V místech kontaktu metamorfovaných hornin a žuly se zde vyskytuje metadiabas, který byl už  v mladší době kamenné těžen pro výrobu kamenných seker. Archeologové nacházejí tyto sekery až do vzdálenosti 500 km. Další oblastí je Novopacko.  Okolí potoka Zlatnice proslulo těžbou zlata minimálně od 16. do 19. století.

Tato území se nacházejí mimo centrální oblast Geoparku, kde další zvyšování turistické zátěže už  není  žádoucí. Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu a pomůžou tak i místním podnikatelům.  Geopark je označení pro území s bohatým výskytem geologických a geomorfologických fenoménů, paleontologických, archeologických i mineralogických lokalit a podává představu o vývoji Země.

Pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a o deset let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě geoparků UNESCO. Je spravován neziskovou společností Geopark Český ráj o.p.s.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *