Hic pic přes záhony aneb Kubínova Kolada ze Sobotky

imgp8644 SOBOTKA  /  Jičín  –   Sběratelská a folkloristická činnost Josefa Štefana Kubína (1864–1965) je nerozlučně spjata s Jičínskem a Podkrkonoším, jeho systematický zájem ale zasahuje až na Podještědí a na Kladské pomezí. Pozornost soustředí zejména na lidovou nářeční mluvu a její zaznamenávání v podobě drobnějších autentických vyprávění, pohádek, povídek a pověstí. Spíš okrajově sebraný materiál obsahuje i zápisy lidových písní včetně nápěvů. Většina Kubínových sběrů je uložena ve fondu folkloristiky Etnologického ústavu Akademie věd v Praze. Krom desítek písní z Podještědíi (pozn. 1) se tu  nacházejí i zajímavé ukázky zpívaného folkloru z Jičínska. Jedna z nich, s všeříkajícím názvem Koleda (pozn. 2), se stala součástí výběru zapomenutých písní pro projekt Regionální folklor do škol, který na Jičínsku zastupuje Pavla Bartková z Dolního Bousova.

kolada Na listu je kromě notového záznamu a textu koledy také několik poznámek dokumentujících okolnosti sběru. Josef Kubín (pozn. 3)  píseň zapsal v Sobotce, zřejmě z kraje roku 1907, zvlášť zaznamenal text a notový přepis nápěvu doplnil o několik měsíců později. Bohužel na záznamu není uvedeno, od koho píseň získal.

Text má hravou formu bez vyšších ambicí a dikci severovýchodočeských nářečí s jevy charakteristickými pro pomezí nářečí podkrkonošského a podještědského – asi nejvýraznějším příkladem je výslovnost v uprostřed slova jako u ve slově vouce specifická pro Podkrkonoší a hlásková obměna kolada (místo koleda) určující pro podještědskou mluvu.

Hic pic přes záhony

hopsa stádo běží

kde sou vouce

tam sou skopce

tam sou berani

a ty Jůro a Vamžůro

pudete s námi.

My dem do Betléma

budeme tam hrát

malýmu děťátku

muziku dělat

až muziku dohrajeme

tak na koladu pudeme

kde nám nic nedají

nebudeme hrát.

Koleda se zpívala na jednoduchý durový nápěv ve dvoučtvrťovém rytmu. První sloka, nadepsaná jako předzpěv, má vlastní melodii, mírně odlišnou od „ostatních slok“. V původním rukopisu je však uvedena pouze jedna: My dem do Betléma… (viz výše). Další sloky jsou zapsány na již vytištěnou kopii tužkou a jsou zřetelně novodobé. O podobě a autentičnosti původního pokračování písně se tak můžeme jen dohadovat.

Podle dostupných informací zatím tato koleda nebyla publikována v žádném folklorním sborníku.

pozn. 1 /  Etnologický ústav Akademie věd ČR Praha, fond Folkloristiky, sing. 417/768

pozn. 2 / připsána poznámka: rkp. 68/290, s. 10, č. 694 a doplněno razítko Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV

pozn. 3 / Druhé jméno Štefan používal Kubín prý až po roce 1918 od vzniku Československé republiky

Věra Kociánová, RMaG Jičín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *