Historicky cenný dům čp. 73 v Palackého ulici čeká oprava

titulka JIČÍN  –   Historicky cenný  měšťanský dům  na rozhraní  Palackého ulice a  Valdštejnova náměstí v Jičíně,  který je v majetku města,  čeká celková rekonstrukce.  Začne letos a  bude pokračovat  až do roku  2020.  Odhadované náklady před soutěží jsou 12 milionů korun.  „Rekonstrukce je nutná,  protože střešní krov je ve špatném stavu. Na pilířích a zdivu jsou patrné trhliny. Aby se předešlo dalšímu zhoršování, a tím i nárůstu dalších nákladů, vedení města se rozhodlo zafinancovat akci ještě letos. V tomto roce dojde k opravě severního, nejvíce sešlého křídla střechy, tedy části při Palackého ulici. V roce 2020 se uskuteční druhá a třetí etapa, čili rekonstrukce západního a východního křídla a také vnitrobloku. S uhrazením nákladů z části pomůže dotace z programu regenerace Městské památkové rezervace,“ informoval Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice.

„Plánována je nezbytná rozsáhlá oprava střech všech tří křídel domu a v závěrečné etapě rovněž rehabilitace vnitrobloku. Nejhodnotnější je konstrukce krovu vaznicové soustavy s ležatou stolicí nad jižním křídlem domu – do Valdštejnova náměstí – pocházející snad ještě z 18. století. Novou střešní krytinou budou vláknocementové šablony červené barvy, těžší typ krytiny bohužel nebylo možno použít,“ uvedl vedoucí oddělení památkové péče Mgr. Martin Mezera.

„Dům Palackého čp. 73 sám vypovídá o své historii. Sklepní prostory přečkaly demolici ve Valdštejnské době, a tak mají dodnes středověký, gotický charakter. Zato v jádru zůstává barokním městským palácem ze 17. století. A jeho fasáda zase odkazuje k prvorepublikové době,,“ dodává Jan Jireš.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *