Hlavní je dobrá dostupnost služeb pro občany Turnovska

okres-turnov TURNOV / Český ráj  – Starostové a tajemníci měst a obcí z Turnovska a Semilska, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zástupci státních úřadů jednali o možném vzniku okresu Turnov. Tato otázka se řeší opakovaně od roku 1960. kdy původní turnovský okres zanikl a situace vyústila ve stávající, v mnoha ohledech problematický stav. Jednání svolalo Ministerstvo vnitra ČR. „ORP Turnov je největší územní anomálie v zemi a není žádné jiné území, kde je působnost rozložena mezi tři okresy,“ konstatoval Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra, který má problematiku na starosti. Ministerstvo chce nyní především sbírat podněty od obcí, kterých se plánovaná změna přímo dotýká. Prioritním tématem je podle Mlsny zejména dobrá dostupnost služeb pro občany. „Jsme rádi, že byla jednání svolána a je možnost o návrzích ministerstva vnitra debatovat. Především bych uvítal, aby nový stav nebyl pro obyvatele Turnovska horší, než ten současný. Hlavním měřítkem je pro nás dostupnost služeb pro občany, která se v poslední době bohužel spíše zhoršuje,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Zároveň zdůraznil, že největším dluhem zůstává, že ani 16 let od vzniku krajů, nemají ani kraje své plnohodnotné instituce a mnohé státní organizace se stále řídí původními okresy.

Zástupci ministerstva vnitra předložili přítomným účastníků tři možné varianty řešení:

1. varianta – vznik samostatného okresu Turnov

2. varianta – ORP Turnov přičlenit k okresu Liberec

3. varianta – ORP Turnov zmenšit o okrajové obce a přičlenit je k okresu Semily nebo okresu Liberec

„Vnímáme a chceme, aby byl Turnov přirozeným centrem regionu. Pracovali jsme tvrdě na tom, aby náš úřad fungoval. Lidé by tu měli mít také dostupné služby. Část ORP patří do tří okresů, což vnímáme jako velkou komplikaci,“ zdůraznil turnovský starosta Tomáš Hocke. Připojili se k němu i další starostové. „Nejde pouze o dostupnost služeb. Kdyby vznikl okres Turnov, dal by se lidem signál o tom, kam patří. Mnozí rok 1960 vnímáme jako křivdu,“ řekl Michal Nožička, starosta Kacanov a podotkl, že některými institucemi patří Turnovsko dokonce ještě pod Hradec Králové. Středeční setkání bylo úvodním na cestě za případnou změnou územního uspořádání v oblasti Turnovska. Ta se dotýká šestnácti obcí náležejících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov. V České republice je pak celkem 33 obcí, kterých se taková neskladebnost týká.

(bd a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *