Hořicko musí šetřit pitnou vodou, úřad vydal omezení

titulka HOŘICE  –  Vodoprávní úřad v Hořicích vydal na doporučení Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. veřejnou vyhlášku, kterou se dočasně na dobu 3 měsíců omezuje užívání pitné vody. Ta smí být odebírána pouze k pití či vaření a pro osobní hygienu. Vodou z kohoutku je tak zakázáno zalévat zahradu, napouštět bazén nebo mýt auto. Na Hořicku totiž  teď  dočasně funguje jen jedna úpravna vody v Březovicích a její  zdroje kvůli  nadměrnému odběru v letních měsících kapacitně nestačí. Druhou úpravnu v Libonicích vodohospodáři rekonstruují.  Omezení se vztahuje na všechny obyvatele Hořic  a některé okolní obce. Pro  posílení dalších zdrojů se navíc na Hořicku brzy začne s propojováním vodovodů.

imgp1649 „Omezení užívání pitné vody vydal úřad s platností od 19. 6. 2019 na tři následující měsíce. Platí jak pro město Hořice, tak pro obce Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dachovy, Březovice, Doubravu a Libonice. Prosíme obyvatele o respektování tohoto opatření. Věříme, že se brzy situace zklidní. Do konce roku má být zprovozněna modernizovaná úpravna vody v Libonicích, která potřebu obyvatel pomůže vykrýt, komentoval vydání vyhlášky starosta Hořic Aleš Svoboda.

Nedostatek vody v obcích vyřeší propojení vodovodů

imgp1629 Na Hořicku se dlouhodobě potýká s problémy se zdrojem například obec Doubrava. „Vodohospodáři sem musí pravidelně zavážet pitnou vodu, protože  voda je tady bohužel dlouhodobě nekvalitní. Čtyřicítka tamních obyvatel je tak v nepříjemné situaci,“  vysvětluje starosta  Hořic  Aleš  Svoboda. Pomoci by  mělo  propojení stávajících menších vodovodů na Hořicku na silnější skupinové. „Budou vybudovány dva přívodních řady – přivaděče pitné vody do skupinového vodovodu Boháňka, a to ze stávající úpravny vody Březovice. Přivaděč bude situován do stávajícího vodojemu v prameništi Na Bahnech. Dále bude připojen přivaděč z Boháňky do vodojemu v Doubravě, který bude napojen na vyšší tlakové pásmo v místní části obce Chloumek u Hořic. Zároveň se stavebně oba vodojemy upraví a v Březovicích přibude nová čerpací stanice. Tím vyřešíme i zdroj v Doubravě a do budoucna můžeme posílit i další obce, například Cerekvice, Jeřice a Boháňku,“ vysvětluje plány ředitel VOS, a. s.  Richard Smutný.

Na projekt získala VOS a. s. dotaci ze SFŽP přibližně ve výši 50%. Kč. Předpokládané náklady jsou 48,5 milionu Kč a začít by se mělo ve druhé polovině tohoto roku.

(md a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *