Hořičtí vrátili Jivínskému Štefanovi nejen chleba se sádlem

28276304_1692306137496109_6630457319283762103_n HOŘICE  / Jičínsko  –  Letošní setkání nominovaných, jejich příznivců a dalších přátel kultury z regionu Jičínska se uskutečnilo dnes odpoledne v Domě kultury Koruna v Hořicích.  Pořadatelem byla Štefanská komise, Nadační fond Jičín, město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně  a  Město  Hořice.  Nominací  na  Ceny  Jivínského Štefana  za  kulturní počin roku   a  za  dlouhodobé zásluhy  v  kultuře  se  k závěru roku  2017  sešlo 256.  „Losování z nominací  za počin roku se ujala členka Štefanské komise Draga Zlatníková. Překvapující bylo, že prvek náhody rozhodl  právě  o  hořické  nominaci,  o   Základní a mateřské škole Na Daliborce  v  Hořicích.  Za dlouhodobé zásluhy porota z nominovaných vybrala manžele Oldřišku a Jana Tomíčkovi z Hořic.  Další  tři  „květinová“  ocenění poroty  patří  Josefovi  Jirků z Markvartic,  faráři  Josefu  Kordíkovi ze Železnice  a  Dáje Fáměrové,  kastelánce zámku Humprecht,“  řekla  za pořadatele  Eva Bílková.

Ani chřipka ani svátečnost nedělního  odpoledne  účast  na 22.  ročníku  Jivínského Štefana  nakonec neudolaly. „Setkání moderoval emeritní starosta Hořic Ivan Doležal, hostitelské město nabídlo příjemnou atmosféru. Do občerstvovacího menu se  opět vrátil chleba se sádlem. Pořadatelé byli spokojeni i s tím, že stále častěji teď nominují  zástupci měst a obcí, starostové a místostarostové. Stěžejní byla letos sounáležitost zúčastněných,“ doplnila Eva Bílková a poukázala i na dojemné chvíle, když se někteří  ocenění divili,  že si  právě oni zasloužili ocenění.  Pořadatelské místo příštího, 23. ročníku Jivínského Štefana  dnes  ještě zveřejněno nebylo, ale ať už se nominovaní a další příznivci kulturního  a společenského  života sejdou kdekoliv, je jisté, že se jejich setkání opět uskuteční v tradičním termínu 25. února. 

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce  v Hořicích  získala za uplynulý rok čtyři  nominace na ocenění Jivínský Štefan v kategorii počin roku, a to:

1) Za předvánoční vystoupení v hořickém kostele, které se už pomalu stává tradicí.

2) Za projekt Kdy – když ne teď? Kdo – když ne my? Aneb den za svobodu a demokracii (16. 11. 2017), při kterém si děti prožily „sametovou revoluci“ na vlastní kůži, mnohé se o této době dozvěděly, vyzdobily si školu vlastnoručně zhotovenými transparenty, žáci 8. a 9. tříd předvedli demonstraci s papírovými pendreky, a nakonec všichni zapálili svíčky.

3) Za znovuotevření včelařského kroužku, do kterého se mohou přihlásit děti ze všech hořických škol.

4) Za zapojení do akce Ukliďme Česko, při kterém děti uklidily své město a sebraly 350 kg nepořádku.

Nominace manželů Oldříšky a Jana Tomíčkových:  

Tomíček Jan:  Za výrazný podíl na kulturním dění v Hořicích a okolí. Je oblíbeným profesorem dějepisu na zdejším státním gymnáziu, kde získává i zájemce o regionální historii a také se už víc než 10 let  stará o udržování dobrých vzájemných vztahů s lužicko-srbským gymnáziem v Chotěbuzi. Podílí  se na regionálně historicky zaměřených akcích hořického muzea. Přes 20 let je šéfredaktorem  vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá zajímavými články. Inicioval založení  a stal se předsedou spolku Strozzi – spolku přátel
hořického zámku. Je také členem pěveckého  spolku Ratibor.

Tomíčková Oldřiška:  Za výrazný podíl na kulturním životě v Hořicích. Jako pracovnice muzea zajišťuje činnost instituce i za nových podmínek při jeho rekonstrukci. Spoluorganizuje výstavy a besedy v různých kulturních zařízeních města. Jako členka spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku se svým manželem připravuje besedy, výstavy a kulturní akce (Masopust, Česko zpívá koledy aj.) na  zámku v Hořicích. Je předsedkyní Ženského spolku Vesna, podílí se na organizaci kulturních akcí v židovské synagoze. Přispívá do vlastivědného časopisu Pod Zvičinou. Každoročně se aktivně zapojuje do příprav udílení ceny  Jivínský Štefan.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *