Jičínská beseda se vrací s přednáškou ke stoletému výročí

oslavy JIČÍN  –   Podzimní přednáška Jičínské besedy se dotkne významného výročí vzniku samostatného československého státu. Uskuteční se v   pátek 19. října  od  tradičních 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku.  „V pondělí 28. října 1918 se začaly psát novodobé dějiny české státnosti a tento den se stal symbolem národních oslav. Svátky, shromáždění, zábavy i jiné společné rituály výrazně přispívaly k budování a posílení vědomí státní identity obyvatel nové republiky a mezi ty nejvýznamnější a nejmasovější patřily právě oslavy spojené s 28. říjnem, který se stal pro Čechy prvním uzákoněným státním svátkem.  Průvody v ulicích, vlající prapory, věnce u pomníků, vojenská hudba, přednášky, koncerty i divadelní představení  – to je jen stručný výčet událostí a aktivit, kterými každoročně v říjnových dnech žila celá země a nejinak tomu bylo i ve zdejším okrese či přímo v  Jičíně, přibližuje  Pavel Kracík,  předseda Jičínské besedy. Přednášet bude archivářka Státního okresního archivu Jičín magistra Radka Janků, která přiblíží, jaká byla atmosféra prvního svobodného dne, co psaly noviny, kdo vyvěsil ve městě první prapory nebo kdo pronesl první projev.  Vedle popisu samotného průběhu oslav 28. října 1918 v Jičíně se  zaměří na fenomén výsadby lip svobody, na tradiční nebo jubilejní oslavy, jakými bylo odhalování legionářských pomníků, ukládání prsti z válečných bojišť, otevření sokolovny v Kopidlně nebo odhalení Masarykovy desky v Jičíně a další. Přiblíží také  způsob, jakým se do každoročních oslav zapojovaly spolky, školy, církev, město a jiné korporace.

(red)

Foto z oslav republiky v Jičíně   Zdroj: Jičínská beseda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *