Jičínští zastupitelé hlasují o rozpočtu a „psí“ vyhlášce

imgp3417 JIČÍN  –   Ve středu 18. prosince  v 15 hodin začne  poslední letošní  veřejná schůze jičínských  zastupitelů  v Porotním sále  Valdštejnského paláce.  Budou mj. schvalovat  rozpočet města na rok  2020,  převod majetku v Hubálově pod město Jičín, rekonstrukci půdních prostor na ZŠ Husova i novou  „psí“ vyhlášku.  Radní seznámí zastupitele i s mimořádným sportovním podnikem, s pořádáním cyklokrosového Mistrovství ČR. Sportovní svátek se uskuteční v neděli 12. ledna.  Některé cesty budou neprůjezdné už v sobotu 11. ledna, konkrétně   Skautská ulice  a  konec ulice Jaselské u dětského hřiště.   „Cyklokrosové závody byly pod Čeřovkou pořádány i v minulých letech a vždycky  se setkaly s velkým zájmem,“ dodává Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice.

Radní doporučí zastupitelům, aby odhlasovali  převod veřejného majetku Hubálova (osvětlení, rozhlas a silnice)  pod město Jičín.  K 1. říjnu 2019 totiž  Hubálov přestal být součástí Tuře a byl připojen k Jičínu.  Pokud bude převod schválen, pak se do konce roku 2019  uskuteční kompletní bezúplatný  převod  a  Jičín tak  získá pozemky o výměře 53 062 metrů čtverečních a dvě nemovitosti. Rozhodovat se  bude i o předsedovi  už založeného osadního výboru Hubálov. Ten na svém prvním setkání doporučil Milana Kováře, definitivní slovo ale mají zastupitelé. Budou hlasovat i  o doplnění tzv. pravidel pro osadní výbory, které by se nově měly vztahovat i na Hubálov, Předpokladá se,  že osadní výbor Hubálov by stejně jako ostatní (Robousy, Popovice, Sedličky) měl k dispozici 50 tisíc korun ročně na organizační zajištění, na drobnou údržbu v osadě a na společenské akce. 

Nová vyhláška poplatku za psa 

Na veřejném jednání se bude diskutovat i o nové  vyhlášce o místním poplatků ze psů.  „Základní sazba poplatku zůstává v Jičíně stejná, mění se  ale některé dílčí parametry. Znění nové vyhlášky totiž reaguje na nový zákon, který  v říjnu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,“ vysvětluje Jan Jireš a dodává, že nově bude splatnost  poplatku   do  31. března 2020.  Základní roční sazba v Jičíně je  400 korun  za psa v rodinném domě  a  1000  korun  v bytovém domě.  Za každého dalšího psa v rodinném domě je sazba 600 korun a v bytovém domě 1500 korun. Část města Soudná bude nově zahrnuta do základní jičínské sazby. Pro části Robousy, Popovice, Moravčice, Sedličky, Dvorce  a nově také  pro Hubálov platí sazba 60 korun a potom 90 korun za každého dalšího psa téhož držitele. Mění se i pravidla pro chovatele – seniory:  pro úlevu z poplatku bylo dřív třeba doložit výměr o přiznání důchodu (starobního, vdovského, invalidního).  Teď   bude rozhodující věková hranice 65 let. Kdo v roce 2020 dovrší 65 let, má nárok na nižší sazbu (200 korun),  ale až od roku 2021. Úplně  osvobozeni od poplatku za psa jsou držitelé průkazu ZTP/P  a nově také ZTP. Tuto skutečnost ale musí  doložit na MěÚ Jičín. Ohlašovací lhůta bude prodloužena z 15  na 30 dnů.

Občané Jičína jsou skvělí v třídění starých elektrozařízení 

Jičín se stal  držitelem titulu Aktivní obec 2019.  Občané Jičína totiž  obhájili loňské první místo ve třídění starých elektrozařízení. „Patří jim za to poděkování, protože tím pomáhají životnímu prostředí.  Radní  schválili darovací smlouvu o poskytnutí odměny  3000  korun  za první místo v Královéhradeckém kraji. Částka „půjde“  do odpadového hospodářství a dalšího zlepšení třídění  odpadů ve městě,“ informoval  Jan Jireš.  Soutěž vyhlašuje kolektivní systém ASEKOL a.s. Smyslem bylo třídit  staré elektro v červených kontejnerech a propagování třídění odpadu.  První místo v soutěži není náhodné.   Jičín  je  loňským vítězem, ale letos byl ještě navýšen počet červených kontejnerů. V polovině roku  bylo umístěno osm nových, teď jich je   v jičínských ulicích osmnáct.  Dík  patří také místním školám, které se do osvěty o třídění odpadů zapojují stále víc. V roce 2019 se v Jičíně vytřídilo o 22 procent více elektra než v roce 2018.

Ilustrační snímek (VaW)

(jj a red)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *