Jižní svah Čeřovky trpí erozí. Pomůže i omezení cyklistiky

20180121_144247 JIČÍN  –   Jičínští radní schválili protierozní opatření na jižním svahu Čeřovky. Rozhodovali se i na základě doporučení v odborném posudku o Čeřovce od Ing. Martiny Součkové.  V posledních měsících byly  na cestách jižního svahu  obnaženy  původní opěrné cihlové zídky s odvodňovacím cihlovým kanálkem. Na spodní cestě už opěrné zídky chybí, ale podařilo se odhalit odvodňovací kanálky. Teď se počítá s položením vodorovně položených zábran z dřevěné tyčoviny. Na horní ploše kolem Milohlídky a vodojemu se instaluje zábradlí při okraji jižního svahu. Esteticky bude odpovídat zábradlí,  které  je okolo vyhlídky.

Loňská studie o Čeřovce navrhuje priority

Nová studie o Čeřovce se pokouší definovat charakter významné jičínské lokality a navrhuje možnosti údržby, aby se  vrch a  lesopark zachovaly pro budoucí generace. Terénním šetřením autorka zjistila stav dřevin a provedla biologický průzkum ptactva a hmyzu. Studie bude pro Jičín základní vodítkem, jak o lesopark pečovat. Podrobně se s ní můžete seznámit tady:  https://www.mujicin.cz/studie-cerovka/d-1303340

dokumenty Součástí jsou i priority řazené podle potřebnosti řešení. První z nich je řešení problematiky silně zhoršeného stavu stromového patra v severní části lesoparku kácením dřevin ve zhoršeném stavu, i jako opatření proti ohrožení   návštěvníků lesoparku.  Po  kácení by měla nastat náhradní výsadba, případně by měly být vybrány nejperspektivnější nálety, oploceny a zapěstovány jako základ nového stromového patra lesoparku.  K řešení vznikající eroze by podle studie pomohlo zásadní omezení hromadných akcí, ale hlavně cyklistiky.  „V ploše jižního svahu lesoparku je patrná poměrně silná eroze, z části je způsobená silným pohybem osob a to především cyklistů mimo cestní síť, dochází k postupnému narušování svahů a za deště pak ke splavování zeminy i přes přítomnost cihelných zídek v okolí cest,“ uvádí se mj. v prioritách studie.

(jj, red)

Ilustrační snímek z Čeřovky: (vaw)    Problémová mapa, mapový podklad ze studie M. Součkové

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *