Kým je možná nebo doopravdy poustevník v Libosadu

titulka JIČÍNSKO – Jičínská beseda připravila další setkání s regionální historií a vlastivědou Jičínska. Hlavním hostem v Porotním sále Valdštejnského paláce v Jičíně bude v pátek 30. října od 18 hodin tajemná postava, která bydlí v Libosadu u Valdštejnské lodžie v Sedličkách. „Poustevník, to je magický cíl, k němuž po mnoho desetiletí směřovaly na svých vycházkách generace rodičů a prarodičů se svými dětmi a vnuky. Dřevěná socha poustevníka, jenž vypadá jako živý a který mlčky a nehnutě seděl zahloubán do řádků Písma svatého v příšeří své poustevny uvnitř staré grotty, odjakživa vábila malé i velké návštěvníky a tajemná atmosféra tohoto místa, jeho specifický a podmanivý genius loci působil na všechny bez rozdílu věku,“ přibližuje téma dalšího večera ve společnosti Jičínské besedy její předseda Pavel Kracík.

S poustevníkem  z  historie do současnosti

„Společně budeme sledovat okolnosti vzniku plastiky na konci 18. století a peripetie, jimiž si poustevnik-dvojka poustevníkova dřevěná socha prošla v 19. století. Vysvětlíme si, proč byla roku 1918 po vzniku samostatného Československa zničena a zaměříme se i na dosud opomíjené epigrafické památky – historické rytiny ve staré grottě, jejichž prostřednictvím získáme jasnější představu o rekonstrukcích poustevny ve 20. století,“ říká k programu setkání Pavel Kracík.  Prostřednictvím dobových fotografií a písemných pramenů se návštěvníci seznámí s proměnami  kompozice místa, řeč bude i o obrazu ukřižovaného Krista, který se v poustevně nacházel až do konce 80. let 20. století a který měl údajně pocházet z kartuziánského kláštera ve Valdicích. „A neopomeneme ani zajímavé aspekty poslední rekonstrukce poustevny realizované občanským sdružením Lodžie v letech 1997-2000,“ dodává předseda Jičínské besedy.

Chlebová střída byla pro valdické vězně sochařskou hlínou

Druhá polovina přednášky bude  věnována rozboru lidových pověstí spojeným s grottou, poustevnou i samotnou sochou. Vedle např. známého příběhu o kajícím se vrahovi Albrechta z Valdštejna se zaměří především na dosud nepublikovanou a prakticky zapomenutou folklorní naraci (zprostředkování děje vyprávěním, pozn. red.)  o poustevníkovi z  chleba. Pavlu Kracíkovi se ji podařilo zachytit při terénním sběru folklorního materiálu mezi původními obyvateli Valdic. „Představuje pozoruhodnou a zcela ojedinělou lokální látku, pro niž v rámci českých etiologických pověstí prozatím postrádáme jakékoliv analogie. Při sledování vzniku této zvláštní pověsti nahlédneme do vězeňského prostředí, zaměříme se na českými etnografy dosud opomíjený vězeňský zvyk hnětení sošek z  chlebové střídy, zapátráme po osudu podivínského vraha odsouzeného za první republiky k doživotí ve valdické trestnici a dozvíme se i to, jak se na stole slavného českého básníka Jaroslava Seiferta vzala podivná a velmi lascivní figurka chlebové panenky. Budu se na vás těšit v pátek 30. října v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku,“ zve veřejnost Pavel Kracík.

(vaw)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *