Letáky jsou zavádějící, pitná voda na Jičínsku je kvalitní

vaw JIČÍN –  „Kvalitu naší vody není třeba ověřovat, splňuje všechny hygienické normy,“ reagoval Richard Smutný, ředitel VOS a.s. na letáky, které se objevily ve schránkách domácností na Jičínsku.  V textu je  jak nabídka rozboru vody  v domácnostech za úplatu, tak i následné řešení  její zhoršené kvality.  Nabízí měření i ze zdrojů pitné vody z vodovodního potrubí, kterou dodává Vodohospodářská a obchodní společnost a. s.  „Naše voda ale prochází mnohastupňovou kontrolou a pravidelnými rozbory, které ověřují její kvalitu, a splňuje přísné hygienické normy. Její opětovní kontrola není třeba,“ dodává  ředitel Smutný.

Výsledky rozborů vody pro danou obec jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.vosjicin.cz/mapa       VOS a. s. dodává vodu zákazníkům podle požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky a četnost a rozsah kontrol. Zodpovídá za to, že z vodovodních kohoutků teče kvalitní a zdravotně nezávadná voda. „Některé firmy nabízející filtry na úpravu vody často argumentují tím, že jejich filtry z vody z kohoutku udělají pitnou vodu. Ta  už ale pitná je, protože splňuje přísné požadavky kontrol. Hloubkové rozbory dělají pouze akreditované laboratoře a cena uváděná v letáku není rozhodně adekvátní pro tyto rozbory. Ty jsem měla dokonce možnost osobně vidět a naměřené parametry se neshodují,“ vysvětluje  Lucie Vašková, která má kvalitu vody ve VOS a. s. na starost.

„Leták se objevil i ve schránkách našich občanů. Na našem webu i v rozhlasu jsem  proto upozornil, že se o kvalitu vody dodávané VOS a. s. nemusí bát. Pokud mají vlastní zdroj, je na místě obrátit se v případě zájmu o rozbor na specializovanou laboratoř.  Naše obec s tímto  oznámením nemá nic společného, ani rozbory neorganizujeme,“ dodává  lužanský starosta  Martin Mitlöhner.  Leták se objevil např. i v  Podhorním Újezdě.

Na Jičínsku v posledních letech ani nedošlo k žádné rozsáhlé ekologické havárii nebo povodním, které by mohly nějak ohrozit zdroje pitné vody VOS a. s., jak  údajně tvrdí leták. I přesto je na takovou situaci společnost připravena: „V případě nečekané situace, která může teoreticky ohrozit i kvalitu podzemních vod, okamžitě reagujeme. Ať už zásahem v podobě technologické úpravy vody přímo v našich zařízeních, anebo přepojením vodovodů na jiné zdroje. Pokud by došlo k omezení dodávek vody, máme pro tyto účely několik cisteren pro krizové zásobování. Jsme také zapojeni do krizových štábů a spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem,“  vysvětluje  ředitel Richard Smutný.

(md a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *