Nová Paka je bezpečnější pro chodce, vstřícnější pro řidiče, hravější i odpočinková

titulka NOVÁ PAKA –    V  Nové Pace skončila revitalizace za více než 20 milionů korun. Výsledkem je bezpečnější centrum, kultivace „Zbořeniště“ a nové plochy pro odpočinek u Brdského potoka „V Nové Pace jsme intenzivně pracovali zhruba rok. Práce byly kvůli výstavbě za provozu složitější, než se původně zdálo. Jsem moc rád, že se nám všechno  podařilo zvládnout v termínu a lidé mají město hezčí a bezpečnější,“ říká stavbyvedoucí Martin Hajtman ze společnosti SOVIS CZ.

Bezpečnější centrum a bezbariérovost 

komenskeho  Změnou ergonomie ulic Komenského, V Aleji a Gebaureova získala Nová Paka mnohem bezpečnější vjezd do centra. Dopravně nejexponovanější byla dřív hlavně  ulice Komenského, kterou denně projelo až 6 tisíc aut a přejít ji byl mnohdy kousek pro kaskadéry. Při revitalizaci ulice v délce 293 metrů se z dvousměrné silnice  stala jednosměrná s omezenou rychlostí na 30 km/h, zúžil se prostor pro auta, rozšířily se chodníky, vznikla nová místa pro bezpečné přecházení a celý prostor se stal bezbariérový. Obnova začala u ČSOB, kde navázala na už dříve rekonstruovaný chodník z ulice Legií:    vyrostl tam  první vyvýšený přechod pro pěší. Přibylo i několik dalších vyvýšených míst se zádlažbou. „Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh zároveň umožnilo přeorganizovat parkování, které je nyní jednotně podélné a místo 31 vzniklo nově 35 parkovacích míst,“ vysvětluje výhody pro řidiče stavbyvedoucí Martin Hajtman.

komenskeho-ul-1  Nevyhovující chodníky dostaly nový kvalitní povrch, který zdobí kombinace mozaiky z řezaného a štípaného kamene. Pod nově založeným stromořadím s  devatenácti  novými stromy  stojí  pohodlné lavičky. Sjezdy a přechody mezi chodníkem a silnicí teď snadno zdolají i lidé na vozíku a maminky s kočárky. Parter doplňují stojany na kola, sedací prvky nebo zahrazovací sloupky, z nichž některé jsou osvětlené. Praktické  úpravy se dotkly  i původně nepřehledného a nebezpečného prostoru u křižovatky  Na Tržišti na rozhraní Komenského ulice a Masarykova náměstí. Řidiči, kteří jeli  z ulice Na Tržišti, měli špatný rozhled směrem k náměstí, při výjezdu museli zastavit, a blokovali tím přechod pro chodce. „Posunem křižovatky hlouběji do prostoru náměstí se celý úsek zpřehlednil a je bezpečnější. Chodce chrání zpomalovací vydlážděný práh s místem pro přecházení,“ doplňuje Martin Hajtman.

Při kultivaci „Zbořeniště“ vznikla vyhlídková terasa i vodní hrací prvek

zboreniste  Zvláštní kapitolou byla revitalizace prostoru po deseti domech  zbouraných ve třetí  čtvrtině 20. století s příznačným názvem „Zbořeniště“. „Definitivní podobu dostane prostranství až po zapracování do komplexního projektu revitalizace celého města. Současné úpravy jsou dočasné a řeší funkční a estetickou stránku prostoru s tím, že změna do „stavebního módu“ musí být v budoucnu velmi jednoduchá,“ popisuje filosofii proměny prostoru stavbyvedoucí Martin Hajtman. Prostranství pohledově navazuje na historickou čtvrť pod bývalým klášterem paulánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie.  Už dřív instalovaná expozice geoparku na nižší terase byla  teď  zapracována citlivěji. Povrch byl  zpevněn mlatem a pro zjemnění kompozičního efektu byly vysazeny vysoké trávy a cibuloviny. Blízká studna získala novou ruční pumpu, kterou doplnil  vodní dřevěný hrací prvek, který si  děti  rychle  oblíbily.  Mlýnek je zcela unikátní, vyrobený z atypického nerezu a jen tak někde ho prý nenajdete. Travnatý svah byl opatřený plochými šlapáky  a všechny  mlatové  povrchy ohraničila obruba. Po odstranění stromu, který bránil optickému sjednocení území, vznikla vyhlídková terasa s nainstalovaným mobiliářem v podobě kovových stolů se židlemi. Pobytové plochy od ulice  dělí  zeleň, vysazeno bylo i několik okrasných stromů.  Úpravy  se dočkalo i  stávající betonové schodiště chodníku podél Tyršovy ulice. Místo prudkého sklonu vzniklo nové žulové schodiště a svah uzavírá  železobetonová opěrná zeď.

Odpočinek u Brdského potoka se schodišťovým molem a mokřadními ostrůvky

park  Nové odpočinkové  plochy  najdou místní i návštěvníci  u Brdského potoka, který navazuje na už dříve revitalizované Jírovy Sady. Odkrytá část  toku tady vytéká z dlouhé zatrubněné části. Volně tekoucí voda získává pomalu na kvalitě a do budoucna se předpokládá její úplné vyčištění a odstranění kalu. Hluboký zářez potoka do reliéfu přispěl k vybudování  organického schodišťového mola a mola s výhledem na protějším břehu.  Cesta tu překonává potok v podobě umělého brodu z přesně opracovaných kamenů – šlapáků. „Stávající most jsme nahradili širokou ocelovou lávkou krytou dubovými hranoly a podél stadionu vznikla nová mlatová cesta. Hlavní trasa s asfaltovým povrchem podél železniční tratě je vystavěna jako bezbariérová a opatřili jsme ji hmatovými prvky pro nevidomé. Kvůli odvedení srážkové vody jsme museli provést náročné odtěžení terénu  patnáct  metrů  před lávkou přes Brdský potok, který převyšoval cestu,“ popisuje Martin Hajtman.  Kolmo přes cestu vede nově odvodňovací rigol z  čtyřřádku štípaných žulových kostek. Cesta slouží předně pro pěší, maximálně pro auta údržby. V samotném korytu potoka byly doplněny chybějící kamenné kvádry. Na podporu místního biotopu se instalovaly tzv. vegetační kazety s kamennou obrubou k umístění vlhkomilné vegetace, zejména rákosu a kosatců. Členité dno a mokřadní ostrůvky tu přispějí k větší rozmanitosti živočichů i rostlin.

(jk a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *