Odpůrci, zaspali jste! Cyklostezka bude asfaltová

Z 3 JIČÍN – Nejočekávanějším bodem posledního jednání jičínských zastupitelů byl kromě rozlučkového guláše i povrch cyklostezky z Jičína do Železnice. Symbolická rozlučka to byla i pro ty, kteří bránili krajinu před asfaltem. Neměli mnoho šancí. Z nevědomosti se  totiž neozvali včas a dotace již klepe na dveře. Bdělost je v dnešní dravé době velmi důležitá, jde o peníze, ale hlavně o bezpečí cyklistů a pohodlí bruslařů. Ti druzí skutečně potřebují hladký asfalt, ti první to budou jen kvitovat, protože pojedou rychleji než po mlatu, který po dešti nebude ideální. Odpůrci hladkosti byli za svou nemoderní zpozdilost po zásluze potrestáni. Zastupitelé  totiž pro jistotu hlasovali ještě jednou o tom, zda chtějí revokovat své  původní „povrchové“ červnové usnesení z letošního roku. Čtyři byli pro revokaci (Čeliš, Matějka, Lisý, Wilda), všichni ostatní proti. Krajina neprotestuje, nemůže. Nemá smysl podrobně opakovat argumenty pro a proti (ostatně, najdete je i v komentářích u předchozích příspěvků na dané téma).

 Nenapodobitelná místa v krajině zmizí

Připomeňme, že proti asfaltovému propojení mezi Jičínem a Železnicí vystoupila přímo na veřejném jednání zastupitelů  Marcela Burešová, učitelka montessori pedagogiky. „Myslím, že bychom tuto krajinu měli prezentovat jako tu, kterou chceme chránit. Lokalita není chráněná, ale já si myslím, že by měla být, protože jinak zanedlouho zmizí. Nám už to, možná, bude jedno, protože tady nebudeme. Co tomu však řeknou ti, kteří tady budou? To nás teď nezajímá?“ ptala Z 1 se zastupitelů obhájkyně krajiny Marcela Burešová. Místostarosta Petr Hamáček opět připomněl příklad ze zahraničí, konkrétně z Německa. „Záleží na tom, jakou zkušenost si vezmeme. Já osobně jsem pro asfaltovou cyklostezku,“ vymezil jasně svůj názor místostarosta. „I v řadách odpůrců asfaltového povrchu jsou velké rozdíly. Mluvil jsem s několika, kteří vystoupili proti  plánované úpravě, objevily se názory od  minerálního betonu přes mlat, ale i krajní, které prezentuje Eva Bílková a Robert Smolík z občanského sdružení Lodžie, tedy zachování pěších alejí. Škála názorů je hodně široká a všem je jasné, že čím kvalitnější povrch, tím více bude trasa  využívána. Vidíme to třeba v lipové aleji. Tam jsou dvě cesty, jedna je nezpevněná, druhá je asfaltová, a přesto, že na té asfaltové je opravdu velký provoz a lidé se tam často ocitají v konfliktních situacích, přesto většina z nich volí asfaltovou cestu. Nicméně, chápu, že hodnota dané krajiny je velká a myslím, že pro další, nové zastupitelstvo je to ponaučení v tom, že by mělo opravdu aktivněji veřejnost informovat, aby k podobným situacím nedocházelo, tedy, aby se v takovém časovém presu, kdy už je schválená dotace, tyto problémy nemusely řešit,“ přispěl do diskuze zastupitel Luděk Havel.

Medializace byla podle starosty dostatečná

 Z 2 Starosta Jiří Liška znovu zopakoval zdroje, ze kterých se občané o plánované cyklostezce a jejím povrchu mohli dozvědět. „Rozšířili jsme vydávání Jičínského zpravodaje, vychází teď každý měsíc. Je tam i řada informací, které se týkají této konkrétní cyklostezky. Našel bych další příklady, jak se snažíme Jičíňáky informovat o tom, co se ve městě děje. Volně přístupné jsou zápisy zastupitelstva. Pokud chce občan vědět, co se připravuje, má řadu možností,  jak se to dozvědět. Kdo se zajímá, chce si zjistit informace, tak je, samozřejmě, má,“ upozornil starosta Jiří Liška. O cyklostezce Jičín-Železnice se podle něj hovoří již nejméně dva roky, dávno tedy mohlo vzniknout hnutí proti asfaltové cyklostezce a na toto téma bylo možné jednat dřív. Do diskuze se zapojil i zastupitel Jan K. Čeliš, který je prý sice zastáncem cyklostezek, ale v tomto případě s vyasfaltováním konkrétního úseku v krajině u Jičína nesouhlasí. „Myslím si, že k Českému ráji, který je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Čechách, bychom měli přistupovat, ať to uděláme, jak to uděláme, velmi uvážlivě. Vím, že v Holandsku a v jiných místech jsou silnice a vedle nich cyklostezky. Tady u nás chceme protnout krajinu způsobem, který mně osobně prostě nevyhovuje,“ reagoval na asfaltování zastupitel Čeliš.

Asfalt má teď zelenou…

Na parametry asfaltové cyklostezky a v souvislosti s tím i na její zásah do krajiny upozornil na veřejné schůzi za občanské sdružení Volše Hynek Zlatník. Radní Ladislav Brykner mu však oponoval s tím, že stezka nebude osvětlená, nepočítá se ani s obrubníky, jen se zpevněnými přejezdy pro zemědělce. Pro revokaci červnového usnesení zastupitelů nakonec hlasovali, jak již bylo výše uvedeno, čtyři zastupitelé. Ostatní byli proti. V praxi to znamená „volný průjezd“ pro přijetí dotace na asfaltovou cyklostezku z Jičína do Železnice.

(vaw)

Po veřejném jednání v Jičíně jsme měli příležitost podívat se k sousedům, do Turnova a zeptat se, jaké zkušenosti mají s novou asfaltovou cyklostezkou u Jizery  místní uživatelé. Situaci má zmapovanou Martina Pokorná: (zvuk)

 

 

 

11 komentářů u „Odpůrci, zaspali jste! Cyklostezka bude asfaltová

 1. Jaroslav Krejcar Autor příspěvku

  Vážení diskutující, také vážení všichni, kterým toto téma pouze plní emailovou schránku.

  S dovolením opomenu snahu kohokoliv dělat z čehokoliv volební téma.
  Nevím, zda byla na zastupitelstvu zmíněna fakta, která jsou dle mého názoru klíčová.
  RM 20/3/2013 vybrala projektanta lidem milého projektu, zápisem RM zadala projekt 2km /3m cyklostezky s povrchem nezpevněným.
  Projekt 04/2013 zpracovala f. PRODIS za vítězných 41 tisíc samozřejmě v minimálním rozsahu ve stupni pro ohlášení stavby (DOS)
  Plánované těleso cyklostezky předtím nebylo územně umístěné, tzn. byl přeskočen jedno veřejnoprávní správní procesí.
  O obnovu stávající komunikace se nejedná, nyní jak je známo je zde pěšina a na povolování staveb, jejich umísťování zde máme platné zákony a normy.
  13/11/2013 odmítlo město poskytnout dokumentaci žadateli dle Z106/1999 s odůvodněním, že s tím nesouhlasí autor a podléhá autorskému právu. Po urgenci nechalo nahlédnout ovšem bez možnosti kopírování.
  16/9/2013 jsem požádal radního o zaslání PD v PDF, nebo odkazu na projekt, abych si ho mohl prohlédnout. Také marně. Mnoho lidí z této diskuze totiž netuší, jak projekt vypadá.

  Kupí se mi v hlavě mnoho jiných otázek, které mě trápí, jako např.:
  Proč je každému projektu z dotace přidána jakási původně nechtěná hodnota, něco navíc, co nikdo nepotřebuje, nechce ?
  Proč se z bohulibé opravy památky vyklube nepotřebný megalomanský technologický park s podzemními sály ?
  Proč se z potřebné opravy koupaliště se vyklube největší pletichářský podnik v historii Jičína (důkazy existují) ?
  Proč jsou u projektů z veřejných a dotačních financí upírána práva veřejnosti na maximální informovanost, když by tomu mělo být přesně naopak ?

  ZA SEBE děkuji pánům zastupitelům Čelišovi, Matějkovi, Lisému, a Wildovi, že veřejnost i úřad. Přes všechny „neprůstřelné“ argumenty dotačních procesů, rychlosti a bezpečí cyklistů, pohodlí bruslařů, se rozhodli, odvážili vzít v potaz přírodu, názor těch lidí, kterým kromě rychlosti průjezdu krajinou záleží také na její ochraně, na vzhledu nejhezčího přírodního okolí města.

  Přes tento spor o asfaltový povrch jsem moc rád a děkuji za práci, troufám si říci dokonce pracovitost všech zastupitelů i rady v aktuálním složení. Ač se mnou nemusíte souhlasit, pro mě osobně coby člověka mimo politiku, nastal zjevný a citelný posun správným směrem. Nedokážu si představit, jak by vypadal rozpočet města, pokud by bylo pokračováno stylem Global Recources, PIIS, Geosan, Directa, Interprojekt, atp. atp.

  Za sebe považuji tuto cyklopřestřelku za uzavřenou. Nebude to první a věřím, že ani poslední cyklostezka kolem Jičína, ať nezpevněná, nebo asfaltová.

  Přeji nejen úspěšné volby, ale především příjemný den…., ps. Hynku v reportáži ti to vážně slušelo J
  Jaroslav Krejcar

 2. Luděk Havel Autor příspěvku

  Dobrý den,
  bohužel musím začít tím, že jsem byl velice zklamán účastí (lépe řečeno neúčastí) zastánců „neasfaltového“ řešení cyklostezky na zastupitelstvu. Takto se o důležitou věc nebojuje. To byly předem složené zbraně.
  Další výtka z pohledu zastupitele, který váhá a není vnitřně přesvědčen, že asfalt je to nejlepší řešení, směřuje k tomu, že sice bylo řečeno „asfalt NE“, ale nebyl ani náznak „jak ANO“. Pokud takový zastupitel má volit mezi jasným řešením v podobě asfaltu, které je navíc podporováno většinou lidí (jsem totiž už podle reakcí okolí přesvědčen, že při referendu by se většina přiklonila k asfaltu) a na druhé straně nejasnou vizí rozprostřenou do škály variant od pěšinky až po mlatový povrch, rozhodne se přesně tak, jak se rozhodla většina zastupitelů (zvláště, pokud je to umocněno hrozbou ztráty dotace). Z těch, co hlasovali pro revokaci usnesení, se k tomu navíc čelem jasně postavil pouze Jirka Wilda. Ostatní poměrně trapně hledali omluvu, proč asfalt v minulosti podpořili, nebo se nevyjádřili vůbec.
  Na druhou stranu je pro mě nepochopitelné, proč úředníci odmítali poskytnout informace o projektu. To je ale bohužel pozůstatek minulé doby, kdy tento přístup byl vedením města vyžadován. Když se na mě obrátil Hynek Zlatník s prosbou o materiály, sehnal jsem mu vše, co potřeboval. To je podle mého princip demokracie. Obě strany musí mít veškeré informace a je jen na nich, jak s nimi naloží.
  Poslední poznámka je k jednomu z povzdechů Jardy v závěru jeho mailu. Asfalt není nechtěná hodnota, co nikdo nepotřebuje. Je jen spíše nevhodná.
  Zdraví Luděk Havel

 3. Pavel Kracík Autor příspěvku

  Dobrý den,

  dovoluji si reagovat na e-mail pana Havla:

  1) Většina z nás je zaměstnána, tzn. že máme pevnou pracovní dobu. Pokud bychom chtěli navštívit jednání zastupitelstva, ve většině případů to znamená vzít si den, popř. půl dne dovolené, což nebývá vůbec jednoduché. Když jsem chtěl např. v loňském roce navštívit jednání kulturní komise, abych blíže představil a vysvětlil svůj návrh změny pravidel udělování Ceny města Jičína, znamenalo to pro mne vzít si v mém pražském zaměstnání celý den dovolené a ještě o ní v poměrně dlouhém předstihu požádat zahraničního zaměstnavatele. Většina odpůrců asfaltu nejsou zaměstnanci města, kteří mohou na jednání zastupitelstva či komisí přijít v rámci své pracovní doby.

  2) Není pravda, že bylo řečeno pouze „Ne asfaltu“, aniž by se objevil jakýkoliv náznak jak ano. Většina vyjádření odpůrců asfaltu obsahovala alternativní návrhy, o kterých jsme chtěli diskutovat. Některé návrhy byly dokonce i velmi kompromisní (minerální beton), abychom nemohli být nařčeni, že zastáváme pouze extrémní řešení. Paradoxně právě tato vstřícnost jednat o různých, vhodnějších formách a společné nalézt nejschůdnější variantu pro obě strany byla odpůrcům asfaltu nakonec předhozena a obrácena proti nim jakožto projev nekonzistentnosti jejich stanoviska. Vize tedy nebyla nejasná, naopak, v základních rysech byla velmi přesná, ovšem na rozdíl od většiny zastupitelů tu existovala snaha jednat a společně nalézt její konkrétní finální podobu.

  3) Klíčovým shledávám fakt, že kromě několika čestných výjimek jako je pan Luděk Havel, Jiří Wilda a někteří další bohužel nikdo jednat nechtěl. Prohlášení zástupců Rady města na tiskové konferenci minulé pondělí toho byla neklamným důkazem. Zástupci laické i odborné veřejnosti, mezi něž patří např. Eva Bílková, Karel Chutný, Vladimír Úlehla, Petr Krupka, Jaromír Gottlieb, Robert Smolík a další, a z nichž mnozí reprezentují početné jičínské spolky, byli s despektem označeni za několik jedinců, kterým to vadí, a aktivisty. Co mne osobně mrzí nejvíce, je smutná skutečnost, že tato slova s pejorativním zabarvením překvapivě zazněla i od politiků, u nichž by to nikdo nečekal. Za situace, kdy se snažíte konstruktivně přispět svými oborovými znalostmi a otevřít diskusi, ale druhá strana reaguje pouze tímto způsobem, nemá podle mého soudu smysl chodit na jednání zastupitelstva, neboť se dočkáte pouze dalších urážek. To, jakým tónem bylo na středečním jednání zastupitelstva jednáno s paní Burešovou, mě v tomto přesvědčení jenom utvrzuje.

  Závěrem bych jen dodal, že hovořit o složených zbraních je minimálně předčasné. Mění se pouze kolbiště a způsob boje.

  S pozdravem a přáním příjemného dne

  Pavel Kracík

 4. Jaroslav Krejcar Autor příspěvku

  Ještě jednou krátce zdravím… moc děkuju za reakci Luďkovi Havlovi, máme velmi podobné názory (nevím, zda je to pro Vás plus J).
  Hodnotou navíc asfaltový povrch z mého pohledu je, protože původní záměr, kteří vnímala většina okolí, byl jiný. Souhlasím, že již patrně není veřejně nechtěnou hodnotou. V zadání rady jsem si přečetl nezpevněný povrch, komise i rada na návrh zemědělců, čtyřkolkářů i SFDI zadání i projekt změnila, což jsem vinou své nepozornosti nezaznamenal. Myslím, že Petr Hamáček to ve svém dokumentu popisuje dostatečně jednoznačně, tzn. k pochybení nedošlo. Pouze nyní panuje důvodné podezření, že ze správního rozhodování byla vyloučena veřejnost vynecháním řízení o umístění. Od Hynka i ostatních vím, že o maximální informovanost pochybovačů z řad veřejnosti (jsem mezi nimi) se vždy Luďku staráte beze zbytku. Kéž by i ostatní našli čas a sílu zajít na komisi, promluvit se zastupitelem, radním, informovat se na stavebním úřadu či vývěsce, číst periodika, mohlo se předejít této ztrátě času. Přeji ještě jednou pěkný víkend. jk

 5. Luděk Havel Autor příspěvku

  Jen jedna poznámka. Musí být nastaveny postupy takové, aby se to nenechávalo na zastupitelstvo. K jednání musí dojít daleko dříve a v tom mají obě strany rezervy.
  A trochu pošťouchnutí. Těším se na to, až se budou odpůrci asfaltu dohadovat, co je pro daný prostor přijatelné. 🙂 Právě ta různorodost navrhovaných řešení byla pro zastupitele naprosto neuchopitelná a nejasná.
  Zdraví Luděk Havel

 6. Robert Smolík Autor příspěvku

  Tak už jsem to málem nevydržel a psal jsem reakci, naštěstí to Pavel napsal za mě, a já se pod jeho mail tučným písmem podepisuji.
  Neodpustím si poznámku: primitivní způsob, kterým se mocní muži v této zemi často chovají k ženám svědčí nejenom o jejich vychování, ale zvláště o jejich nejistotě a strachu, když se náhodou žena začne chovat jinak, než by podle jejich zděděného názoru měla, je potřeba ji hned udupat do prachu. Ubohost takových jedinců je měřitelná pouze s jejich inteligencí. Robert

 7. Jan Šorf Autor příspěvku

  Dobrý večer,
  v reakci na předchozí emaily, musím doplnit, že se zde diskutující primárně shodli na negativním stanovisku k hladkému asfaltu. Další verze povrchu je momentálně podružná, protože jde o stávající model, který byl podpořen dotací, a reakce byly cíleny na tento typ povrchu. A v rámci reakcí vznikaly alternativy. Upozorňuji, řešila se plánovaná podoba! Argumenty byly poslány zastupitelstvu a zveřejněny na internetových stránkách Dobrých zpráv (někteří dokonce přišli zopakovat svůj názor dobrovolně ve svém volnu na jednání zastupitelstva). Tak se vyjadřovaly názory. Kdokoli ze zastupitelstva se mohl připojit do předchozí diskuze po mailu, a někteří toho i využili…
  Ukázalo se, že místní občané a občanská sdružení mají jiný názor, než zastupitelé a jdou si za svým cílem. Jisté také je, že diskutujících nebyli většina. Jiný názor mají zastupitelé, jiný turisté, jiný cyklisté, jiný jezdci na koních, jiný ochránci přírody, atd. Upřímně nevím, jaký je názor většiny, ale vím, že brát reakce okolí za bernou minci není směrodatné. Záleží totiž, v jakém okruhu lidí se nacházíte. Referendum by totiž ukázalo skutečný názor lidí a nesouhlasím s názorem chránícím dotaci. Pokud by se ukázalo, že není potřeba silniční povrch, a já osobně jsem toho názoru, že se to ukáže. Pak bych neviděl důvod, proč by se neměla odmítnout dotace. V současné době jsme stále ještě v krizi. Myslím, že dotace by se měly proinvestovávat na jiném místě, než jsou cyklostezky…

  Úplně se ztotožňuji s názorem nenechávat to na zastupitelstvu. Abychom mohli diskutovat nad jinými modely cyklostezky, musíme přesvědčit obyvatele Jičína o nevýhodách hladkého povrchu cyklostezky a sehnat hlasy pod petici. Jedině tak lze přesvědčit zastupitele o alternativním řešení cyklostezky. V případě, že se shodneme na podobě petice, seženeme dostatek hlasů, budeme projekt dále medializovat, tak přesvědčíme naše volené zástupce o opaku.

  Český ráj je tam, kde žijeme!

  Jan Šorf

 8. Rodák

  Občané ať rozhodnou. Nevolme zastupitele, kteří chtějí cyklostezku z asfaltu. Volme ty, kteří chtějí mlat. Jak řekla již sl. Burešová. Menšiny by se neměly válcovat většinami. Myslím, že by jsme měli tuto krajinu chránit nad nadměrnou zátěží osob, ke které dojde vlivem hustšího provozu po hladkém asfaltu. Mlat je schopen udržet společensky přijatelnou hladinu využití barokní krajiny.

 9. Jan Šorf

  Dobrý večer,
  zde musím upozornit na fakt (viz projekt), že asfaltový povrch bude za zahrádkářskou kolonií Za Čeřovkou navazovat na štěrkový povrch. Tedy, pokud pojedou cyklisté z Čeřovky k zahrádkářským koloniím, sjedou z asfaltu na štěrk a za kolonií se opět napojí na asfalt cyklostezky. Osobně tedy nechápu, proč logicky nebude navazovat štěrk, nebo mlat, protože cyklostezka zasahuje do volné krajiny!

  Dlužno dodat, že není vhodné použít v této lokalitě (volná krajina) asfalt ze zdravotního hlediska, protože asfalt je produktem ropy (taje už při 70 – 100 °C), takže v létě dochází k jeho zvýšenému odpařování (v této době bude lokalita nejvíce využívána). Asfalt patří mezi tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou karcinogenní (rakovinotvorné), mutagenní, genotoxické (poškozují DNA), neurotoxické (?), poškozují plod v těle matky a mohou způsobit až sterilitu. Nesdílím tedy názor, že hladký asfalt je nejlepší řešení, z důvodu výše zmíněného.

  Zde přikládám odkazy z internetu. Informace jdou snadno dohledat. Při citování odborné literatury by nemohlo dojít k rychlému ověření.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Asfalt
  http://www.irz.cz/repository/latky/polycyklicke_aromaticke_uhlovodiky.pdf

  Závěrem doplňuji, že prioritou pro mě je odmítnutí stávajícího řešení povrchu, pak se bude diskutovat o alternativě. Dejme občanům šanci vyjádřit svůj názor na povrch v referendu systémem ANO/NE!

  S pozdravem

  Jan Šorf

  Přikládám i odkaz na obrázek a článek (doporučuji přečíst):
  http://trebicsky.denik.cz/galerie/cesta-asfalt-rezervace-tr14-2009.html?mm=5543674
  http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/chranenou-krajinou-ted-vede-asfalt-milovnici-prirody-zuri-20140920.html

 10. Jan Šorf Autor příspěvku

  Dobrý den,
  byl jsem zcela překvapen, když jsem zjistil, že zastupitelstvo nehlasovalo ohledně cyklostezky Jičín-Železnice jednotně. Někteří dokonce nevěděli, že se několikrát změnil povrch cyklostezky a postavili se proti záměru. Vůbec nechápu, proč zde bude úsek cyklostezky a ještě navíc asfaltový. Pokud cyklostezku napojíte na štěrkový povrch u zahrádkářských kolonií u Čeřovky a vyjedete u pily v Železnici, kde se čile pracuje a jezdí sem technika (doporučuji se zeptat majitele na jeho názor!), udivením zjistíte, že cyklostezka nemá návaznost povrchu a bude končit na tom nejnevhodnějším místě v Železnici. A nepochopil jsem názor, že krajina je zde změněná (tak nějak řečeno),
  když v krajině jsou mezi stromy u Cidliny betonové mostky. Takové mostky jsou i v NP a nikomu to nevadí.

  Obávám se, že se postavená cyklostezka bude precedens a zastupitelé budou chtít kolem Jičína jenom asfalt, ačkoliv Jičín nemá souvislou síť cyklostezek po celém městě. Stačilo by v některých ulicích pouze vyznačit na asfaltový povrch červený pruh jako v Hradci. Lidé totiž jezdí na kolech hlavně ve městě a podél silnic. Mají to pohodlnější a k Zebínu se jezdí jenom rekreovat. Nedomnívám se tudíž, že se výrazně odlehčí doprava. A v době, kdy je stále větší důraz na cyklostezky ve městech, se mi to nejeví jako dobré řešení. Jsem toho názoru, že cyklostezka nebude, že se další občané a budoucí zastupitelé postaví proti cyklostezce. Ještě totiž není postavená.

  Tématem se budu nadále zabývat!

  Jan Šorf

 11. S. F. Abramowitz

  Jičínskému zastupitelstvu se zatím docela dobře daří krajinu – kdysi zvanou Český ráj – jen s úspěchem prznit. Už zprznili zámecký park, pak pokračovali stezkou kolem Cidliny a pořád toho je málo. Já si osobně ráj představuji jinak než mdlou zpravoúhlenou nebo vyasfaltovanou plochu. Ráj, v našem případě český, pokud něco takového ještě vůbec dokážeme (nebo jestli to dokáže jičínské zastupitelstvo) by měla být krajina co nejvíce přírodní, malebná, krásná na pohled, která dokáže odbourat stresy všedního dne. Jenže to nesmí být stejná jako parkoviště před domem, tam si neodpočinu, nebudou tam lítat motýli, ptáci ani lézt brouci. Ta krajina musí být jiná. Jenže tendence je zjevně přímo opačná. Takže v Jičíně pro mě zemřel jak onen park, tak i stezka kolem Cidliny, kde je místo romantické stezičky banální asfalt. Ani na jedno z míst už od té doby nechodím, parku i stezce se vyhýbám. Navíc – co se stezky týče – chodec se s cyklisty nikdy nesnese (zajděte si na stezku kolem řeky z Poděbrad do Nymburka, přijdete tam od „alienů“ k úhoně (pro mě jsou cyklisti postrach; aliens – vetřelci ) . A teď další cyklostezka. Ono nestačí, že se pro cyklisty budují extra cesty, ale ještě se s nimi musí člověk vyhýbat i na stezkách pro pěší. Kolikrát ani nevíte – a bez zvonku – na vás div zezadu nenarazí. Co to je za cyklistickou lobby, která všude diktuje potřebu cyklostezek? Co je to za tzv. společenský zájem, se kterým se prezentuje stavba cyklostezky jako potřebná? Překvapuje mě, že tolik lidí sedících v zastupitelstvu k věci nepřistupuje z hlediska ochrany hezkého území (barokní krajina – ale to asi jen když se to hodí) a také z hlediska zachování malebnosti, prostě a jednoduše – aby to někde bylo příjemné na pobyt a na pohled – což ovšem není kategorie, která by se vůbec v Čechách zvládala (nelze ji změřit, ale zpeněžit ano – i když to tak nevypadá), a se snahou zachránit stávající v co nejpůvodnější podobě, ale přesně naopak. Jenže i o tom to je, tj. o tom, jak je někde jen prachobyčejně hezky. Nevím – ale do přírody se snad chodí odpočinout si od stresu a ne se jít projít po asfaltce, tj. ji zaplnit stejnými atributy, od kterých normální člověk utíká? Což je i asfalt. A na okraj co se cyklistů týče: ze zkušenosti vím, že jim vůbec nezáleží na tom, kudy a kolem čeho jedou. A kvůli nim se kazí příroda? To je do nebe volající. Zapomeňme asi na někdejší spojení Český ráj. Teď už to bude asfaltový ráj? Jičín se pro mě stává hodně divným městem. A jsem mmj. zvědavá, kvůli koilika lidem ze Železnice, kteří se tak dožadují stezky se ta příšernost bude stavět…..chci je tam všechny vidět. Včetně toho ukrajinského malíře……) Jinak mám dojem, že jičíňáci si tak zajímvou krajinu vůbec nezaslouží a proto by si ji měli zlikviudovat co nejdřív. Až nic nezbyde, nebude třeba to chránit. To je všechno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *