Platan u starých městských lázní je památným stromem

titulka JIČÍN  – Majestátný platan javorolistý v areálu někdejších Městských lázní v Jičíně (dnes Lázně Hilarion) byl vyhlášen památným stromem. Rozhodnutí vydal Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí,  V odůvodnění se mj. píše, že  se  jedná  o esteticky významnou dřevinu pro bezprostřední okolí,  o mohutnou solitéru, která je sice umístěna ve vnitrobloku domů, ale vzhledem ke své velikosti je viditelná z dálkových pohledů z okolních ulic v  Jičíně. Platan javorolistý   (Platanus x acerifolia)  má obvod kmene ve výšce 130  centimetrů nad zemí  401 centimetrů,  výška stromu je 29 metrů, šířka koruny 24 metrů, stáří stromu se odhaduje na více než 100 let, zdravotní stav je velmi dobrý.

V odůvodnění se dále píše:

jednicka Platan javorolistý se nachází na pozemku parc. č. 266/1 v katastrálním území Jičín. Jedná se o esteticky  významnou dřevinu pro bezprostřední okolí,  o mohutnou solitéru, která je sice umístěna ve vnitrobloku domů, ale vzhledem ke své velikosti je viditelná z dálkových pohledů z okolních ulic v Jičíně. Strom má souměrně vyvinutou korunu, která je mírně omezena ze strany domu v jeho blízkosti. Koruna stromu výrazně převyšuje hřebeny okolních domů a je viditelná z ulice Kollárova, Komenského náměstí a především z jižní strany z ulice Na Tobolce.  Zdravotní stav je hodnocený jako dobrý, strom nejeví známky napadení chorobami, doporučené jsou  stabilizační zásahy v koruně a  odstranění lípy srdčité, která roste na stejném pozemku a  trpí omezujícím vlivem platanu.

Před vydáním rozhodnutí byly pořízeny tři posudky:

 • dendrologický posudek Ing. Kunta ze dne 23.7.2015,
 • odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy
 • posudek Ing. Součkové ze dne 10.1.2017

Všechny se shodují, že  jde o výjimečného jedince s nadprůměrnou kvalitou z hlediska vitality, zdravotního stavu, sadovnické hodnoty i estetické kvality, který si zaslouží veškerou dostupnou ochranu. Fakt, že je chráněn okolními domy, může být výhodou ve smyslu určité ochrany před vlivy z okolí.
Na sousedním pozemku st. p. č. 274/1 k.ú. Jičín, který je v majetku společnosti Sitim s.r.o. se v souladu s „Regulačním plánem historického jádra města Jičína“ předpokládá výstavba objektu pro podnikatelské aktivity. Pokud by společnost Sitim s.r.o. v tomto prostoru chtěla postavit objekt, musí počítat s určitými omezeními ve vztahu ke kořenovému systému stromu a způsob založení budovy projektovat s ohledem na existenci vyhlašovaného památného stromu. Takto by ovšem musela postupovat i při obecné ochraně dřeviny,  protože podle §7, odst.1 zákona o ochraně přírody jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Předchozí informace o platanu jsme zveřejnili na tomto odkazu: http://zpravyceskyraj.cz/platan-javorolisty-muze-byt-pamatnym-stromem-nebo-ne/
(red)

2 komentáře u „Platan u starých městských lázní je památným stromem

 1. Jan Šorf

  Teda smekám, odbor se vytáhl. Dobrá zpráva! Nesouhlasím ale s kácením přilehlé lípy srdčité (Tilia cordata). Lípa je náš národní strom nehledě na to, že takto staré a blízko rostoucí stromy mají spojené kořenové systémy. Spojením kořenových systémů si stromy pomáhají při „sběru“ živin v půdě. Pokácením jednoho stromu by nepřímo ohrozilo zdravotní stav druhého stromu. Podobné to bylo u dvou buků červenolistých v Libosadu. Oba buky měly spojené kořenové systémy, takže houbové onemocnění bylo v obou stromech. I když byl jeden v lepším stavu. Nehledě na statiku těchto stromů. Proto se musely pokácet. V této situaci bych zachoval oba stromy. Vykácením jednoho z nich (lípy) by mohlo dojít k poškození kořenového systému druhého stromu (platanu). Do narušeného kořenového systému platanu by se pak mohly dostat spory (zárodky) dřevokazných hub, které by platan mohly v relativně krátké době zlikvidovat. V této situaci by bylo nejlepší zemní práce vůbec neprovádět, nebo jen v omezené míře. Jsem zvědav, jak se s tím popasují. A pokud vím, bude mít platan (jako památný strom) i ochrannou zónu, do které se nesmí zasahovat. Zejména do kořenového systému.

  1. Kristýna Vilimovská (Jarešová)

   Dobrý večer Jane,

   souhlasíme s Vámi, že je to skvělá zpráva, avšak není stále vyhráno. Lázeňský platan byl nyní vyhlášen památným stromem již potřetí, avšak první dvě vyhlášení byla zrušena na základě námitek společnosti Sitim. V součastné době znovu běží doba na možná odvolání.

   Co se týče lípy srdčité: k jejímu odstranění jsme se rozhodli na základě tří odborných posudků hodnotící vitalitu a výjimečnost platanu. Všechny tyto posudky doporučují lípu odstranit právě z důvodu ochrany platanu. Protože chceme platan opravdu ochránit, postupujeme dle znaleckých rad.

   Děkujeme za Vaši radost ohledně platanu a názor na odstranění lípy.

   Se srdečným pozdravem
   Kristýna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *