Podpořili pohádkový festival, kostel i postupné oživení koleje

zastup JIČÍN – Na veřejném jednání zastupitelů v Jičíně to nedlouho po zahájení  vypadalo, že bude třeba vypsat nový termín schůze.  Po úvodní mohutné diskuzi  nad zprávou  o činnosti  Rady města Jičína, odešli opoziční zastupitelé ze sálu. Chtěli tak opět demonstrovat křehkou koaliční většinu pro hlasování.  V té chvíli sedělo na „koaličních“ židlích jen deset z jedenácti zastupitelů.  Po návratu opozice proto nechal starosta Jan Malý hlasovat o tom, zda  přítomní vůbec chtějí pokračovat v programu schůze.  Většina byla pro.

Nová mateřská  škola  znovu  v centru diskuze

Někteří opoziční zastupitelé opět kritizovali plánovanou výstavbu nové mateřské školy. „Je to maj 1 zbytečné, stačila by  rekonstrukce Mateřské školy Máj, kde by vznikly dvě třídy. To, že budeme potřebovat 170  nových míst, mi přijde nadnesené,“ myslí si Petr Šindelář.  S tímto tématem jsme vás seznámili již dříve na : http://zpravyceskyraj.cz/nova-materska-skola-je-bohuliby-napad-ale-bude-nutna/   „Školku bych podpořil, ale stále nemám všechny informace,  ekonomická hlediska.  Posledně jsem vás také vyzval, abyste se ptali starostů v okolních obcích,“  připomněl radním zastupitel  Martin Puš. „Při našem jednání se starosty nezazněla žádná reakce „vy nám chcete vylidnit naše školky“. Dokonce jsme už dostali žádost od starosty z Podhradí, abychom s městysem počítali v naší spádové oblasti,“ informoval místostarosta Petr Hamáček. Miloš Starý zjistil, že většina školek v okolí Jičína naplněna je, některé však mají potenciál přijmout v případě nouze ještě zhruba šedesát dětí. „Průzkum v okolních mateřských školách jsem dělal také. Konkrétně v Jičíněvsi, maj Mlázovicích, v Jinolicích, v  Kacákově Lhotě, v Kněžnici, v Konecchlumí, Lužanech, Ostružně, Radimi, Valdicích, ve Veliši a  v Železnici, tedy zřejmě na stejných místech jako pan Starý.  K 1. září tohoto roku je tam zhruba 50 volných míst. To ale neznamená, že mohu zákonné zástupce nutit, aby umístili dítě mimo Jičín.  Školský zákon hovoří jasně. Je to na základě dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou. Pokud je někde volná kapacita, pak tam musí dítě přijmout,“ přiblížil Miroslav Kazda,  šéf odboru školství, mládeže a tělovýchovy a dodal, že z 610 dětí v jičínských mateřských školách bude k letošnímu září 72 mimo jičínských. „Připravujeme tady rozsáhlá území pro zástavbu, měli by sem přijít mladí lidé. Dostatek míst ve školkách je nutný předpoklad, aby se nám v záměru navyšování počtu obyvatel města dařilo,“ myslí si Luděk Havel. Na podobu budoucího nového pavilonu mateřské školy Máj, který by měl být dvoupodlažní s kapacitou čtyř tříd,  vypíše město Jičín architektonickou soutěž. Záměr výstavby schválili radní v závěru května letošního roku.

Adventní městečko bude mít letos jiný režim

Zastupitel Martin Puš se zajímal o další osud Adventního městečka v Jičíně. „Rád bych věděl, proč se nikdo do výběrového řízení na provozování nepřihlásil, zda není na vině nastavení kritérií… Vloni jsme tam dost investovali, proč letos nechceme?“ ptal se  M. Puš. Místostarosta Jan Jiřička vysvětlil, že po prvním letošním výběrovém řízení, kdy se nikdo nepřihlásil, zmírnili radní  požadavky na provozovatele, Město na sebe mj. chtělo vzít náklady na postavení pódia. „Přesto se nikdo nepřihlásil. Mohli jsme  zkusit  i třetí kolo a vymyslet tam další benefit pro provozovatele, ale víme, že  zájemců je málo, vloni byl jen jeden. Došli jsme k závěru, že letos uděláme Adventní městečko ve vlastní režii s pomocí Kulturních zařízení města Jičína, Technických služeb a K-klubu. Počítáme s  časovým omezením, protože, jak jsme vloni viděli, zájem o program na pódiu není možné udržet po celý adventní čas. Zkrátíme jej tedy na prodloužené víkendy  a věříme, že to bude veřejnost kvitovat,“ míní J. Jiřička.

Nechceme zavřenou jezuitskou kolej…

„Před rokem jsme tady na zastupitelstvu  podpořili záměr projektu Balbineum pro využití a chodba rekonstrukci Jezuitské koleje a jeho začlenění do krajského akčního plánu vzdělávání. Po řadě jednání na krajské úrovni, i na úrovni poradce ministerstva školství víme,  že  do krajského plánu vzdělávání tato instituce zařazena nebude. Proto se hledá jiný způsob, který by invence zapsaného spolku Balbineum využil, abychom mohli kolej částečně zprovoznit,“ uvedl do situace místostarosta J. Jiřička a předal slovo zástupci kolej „Balbinářů“ Jaromíru Gottliebovi, který ujistil, že spolek chce pokračovat ve svých vizích, ale už  s ohledem na novou situaci. Připomněl zastupitelům nedávný  první  pokus o oživení koleje, jehož výstupem byla  i obnova kapličky v Podhradí.  „Letos chceme ještě  uskutečnit  řemeslné dílny v rámci JIčína města pohádky.  Pokud byste byli pro, pak by  nám dokončená pasportizace jezuitské koleje v příštím roce ukázala, kde gogo a za jakého režimu tam může být provozována kulturní činnost.  Docela rádi bychom oživili jednu z místností, kde měla sovětská posádka tělocvičnu. V roce 2018 by mohl být funkční  další prostor pro expozici a  městu bychom nabídli průvodcovskou službu,“ nastiňuje J. Gottlieb postupné oživování, které by  v daleké budoucnosti postupně zahrnovalo  v parteru  služby, obchody, galerie, kavárnu, jež by město mohlo komerčně využívat. V patře by  byl prostor pro  školy, učebny, projekční sály, ale také kanceláře ke komerčnímu využití, nahoře pak ubytování.  Prezentace J. Gottlieba se u většiny zastupitelů setkala s podporou. „Nynější záměr mi přijde uchopitelnější než předešlý projekt, vidím tam smysluplnou náplň. Přináší nám ji skupina lidí, která umí,“ přispěl do diskuze zastupitel Luděk Havel. Martin Puš z  pozice ekonoma ostatní brzdil s tím, že v současné záplavě plánovaných investic  do  zámku, lodžie, kulturního domu, do kina  nebo do autobusového nádraží to není dobrý nápad. „To, že kolej budeme oživovat, je příjemné, ale  obávám se, že na to prostě nebude. Když chceme pokračovat bez koncepce, pak  žádnou velkou dotaci nemůžeme využít,“ dodal.  Podle starosty Jana Malého se koncepce pro kolej hledá už 25 let, ale ta pravá se  ještě nenašla. „Vy jste tu byl starostou,  pasport se mohl udělat už dávno,“  připomněl  J. Malý.

Město přispěje na další rekonstrukci kostela sv. Ignáce

imgp4553 Zastupitelé většinou hlasů podpořili poskytnutí dotace  Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín  ve výši 125 tisíc korun na pokračování rekonstrukce kostela sv. Ignáce jako spoluúčast v Programu záchrany architektonického dědictví. „Třetí etapa opravy věže letos pokračuje, dokončovat se bude fasáda a další práce uvnitř věže za zhruba 600 tisíc korun navážou ve 4. etapě na jaře příštího roku,“ informoval místostarosta P. Hamáček.  „Nemám nic proti církvi ani kostelu, ale poskytnutí dotace nepodpořím. Město se chová jinak k majitelům jiných nemovitostí, například na náměstí. Také se divím, že církev takovou žádost podává, když disponuje tak obrovským majetkem,“ podotknul M. Puš. „Nemám vztah k římskokatolické církvi, ale k památkám. Kostel neslouží jen věřícím, konají se tam koncerty, křtiny, svatby, pohřby, proto dotaci podpořím,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Miloš Starý.

Zvýšení dotace by podpořili jen po změně festivalového vstupného

Rozpočet města Jičína počítá s dotací 150 tisíc korun pro Nadační fond Jičín-město pohádky na P uspořádání 26. ročníku  festivalu. „Letos žádáme o navýšení o 50 tisíc korun. Tyto peníze bychom  chtěli využít na vybudování lanového centra v zámeckém parku jako další aktivity pro návštěvníky. Rádi bychom také zlepšili propagaci festivalu, tím pádem i města. Peníze chceme  použít i na mobilní WC a technické zabezpečení,“ vysvětlil zastupitelům předseda nadačního fondu Dominik Malý a dramaturgyně festivalu Pavlína Paličková pak představila letošní programovou vizi.  Zastupitele Petra Šindeláře zajímalo, zda budou pořadatelé na sobotní program  opět  vybírat vstupné od tříletých dětí. Dozvěděl se, že na posledním jednání Správní rady Nadačního fondu  JMP zazněl názor, že se ĺetos vstupné měnit nebude. „Vloni to bylo poprvé, tak si to letos ještě vyzkoušíme. Když bude nějaká velká nevole, přistoupíme ke změně. Pokud jde o názory výběrčích, tak nemáme žádné negativní ohlasy. Naopak, spíše pozitivní, že nebyly žádné stížnosti,“ ubezpečil D. Malý a jeho slova za správní radu podpořil i zastupitel Luděk Havel. „Zisk z pohádkového festivalu jde zase zpátky do festivalu, nic z toho nemáme,“ ujistil přítomné. Informace o zachování třicetikorunového vstupného pro děti od tří do šesti let vzbudila nevoli mezi opozičními zastupiteli. Podle Miloše Starého je to nemravné, kritika zazněla také od  Ladislava Bryknera. „Ve čtyřiadvaceti ročnících děti od tří let neplatili. Změna nastala vloni a nás zajímalo, zda  to podstatným způsobem pomůže rozpočtu, když festival generuje zisk. Nikdo samozřejmě P neví, kolik těch tří až šestiletých dětí platilo třicet korun. Osobně si ale myslím, že je to špatná cesta a pro navýšení dotace hlasovat nebudu,“ řekl L. Brykner.  Zastupitelka Ivana Krabcová a místostarosta Petr Hamáček  se  naopak rozhodli podpořit  navýšení mj. i kvůli tomu, že letošní program vnímají jako velmi kvalitní. Podle koaličních zastupitelů se do organizace více zapojují profesionálové, ale ne kvůli pasivní zábavě, naopak, děti se od nich učí něco nového. Postupně se také zvyšuje bezpečnost a to něco stojí. Shodli se i v tom, že pohádkový festival je velkou reklamou pro město.  Bývalá zastupitelka Eva Jandurová  však připomněla  sociálně slabé  rodiny, které na zaplacení nemají a jejich děti jsou pak v kolektivu hendikepované. Navíc podotkla, že sobotní program je stejně spíše pro dospělé než pro malé děti.  Dlouhou diskuzi  uzavřelo závěrečné hlasování, které  potvrdilo přidělení dotační částky ve výši 150 tisíc korun Nadačnímu fondu JMP.

(red)

1 komentář u „Podpořili pohádkový festival, kostel i postupné oživení koleje

  1. Jaroslav Krejcar

    S dotací 150 tisíc korun pro Nadační fond Jičín-město pohádky, čili navýšení o 50 tisíc korun bych souhlasil za podmínky, že vstupné bude ne pro děti od tří, nýbrž od 12ti let. Jinak z toho nebude festival pohádek pro děti, ale zase jen beerfest a předražený festfood. Co se týká koleje, pomalu bychom měli hledat smysluplné využití bez dotačních podpor, když už jsme propásli jedinečnou příležitost k rozšíření úřadu. jk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *