Ptačí chřipka v kraji: venkovní chovy je rozumné přemístit

titulka KRÁLOVÉHRADECKÝ   KRAJ  / Jičínsko    –  Krajská veterinární správa vydala doporučení chovatelům  drůbeže a exotického ptactva, které se týká preventivních opatření proti tzv. ptačí chřipce. „Město Jičín situaci monitoruje a vzhledem k tomu, že se tato nemoc objevila u volně žijícího ptactva už i v Královéhradeckém kraji, měli by chovatelé přijmout opatření, aby domácí ptactvo pokud možno nepřišlo do styku s volně žijícím ptactvem či jeho trusem a omezilo se tak riziko případné nákazy. Domácím ptactvem  je  myšlena  drůbež, kur, ale například  i papoušci,“ sdělila mluvčí jičínské radnice Magda Doležalová.

Doporučení pro chovatele týkající se ptačí chřipky:

 * Pokud je chov uvnitř budovy, je třeba zasíťovat veškeré volné otvory (okna, větrací šachty atd.), aby se zamezilo vstupu volně žijícího ptactva a možného zavlečení nákazy

* Pokud je chov venku a není možné jej přemístit dovnitř budovy, je nutné umístit dovnitř budovy alespoň krmivo a vodu, nebo je dát v krajním případě pod přístřešek, aby se zamezilo styku krmiva s volně žijícím ptactvem (přenos pomocí trusu)

* Zamezit pobytu drůbeže na vodních plochách, kde může dojít ke styku s divokým ptactvem

* Vést evidenci o chovu drůbeže a sledovat jeho zdravotní stav

* V případě papoušků, andulek apod. zamezit opět styku s volně žijícím ptactvem

V případě podezření na onemocnění nebo zvýšený úhyn ptactva okamžitě informovat Veterinární správu. Pro Jičínsko prosím kontaktujte pana MVDr. Václava Knapa, tel.: 606 848 968

Hen, animal Pro člověka je pravděpodobnost nákazy minimální, Veterinární správa však doporučuje dodržovat základní ochranná pravidla:

* Dbát na zvýšenou hygienu po kontaktu s drůbeží (nejen mytí rukou, ale i přezutí obuvi, výměna oblečení)

* Nedotýkat se uhynulých nebo podezřelých kusů

* Nezpracovávat nemocnou drůbež

* Chránit také děti, poučit je o tom, že nemají sahat na nemocné nebo uhynulé kusy

* Zabránit v kontaktu s nemocnou drůbeží svým domácím mazlíčkům (psi, kočky)

Zdroj: Město Jičín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *