Rekultivaci skládky pod Zebínem prověřil audit. Závady nenašel

zebin JIČÍN, Sedličky – Při místním šetření v rámci auditu projektu „Ekologická zátěž – skládka Zebín“ nebyly zjištěny žádné závady. Celkovou zprávu z auditu však město teprve dostane. Místní šetření auditorů Ministerstva financí začalo 21. července a pokračovalo do 25. července. Zaměřilo se na akci, na kterou město získalo v roce 2012 dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši zhruba 24 milionů korun. „Podle předběžného vyjádření auditorů nebyly zjištěny žádné závady, které by měly vliv na výši poskytované dotace. Písemné výsledky auditu včetně případných doporučení získáme během několika měsíců,“ uvedl projektový manažer Ladislav Brykner. Audit prověřoval např. plnění podmínek OPŽP v účetnictví, ve veřejných zakázkách, v uzavřených smlouvách atd.

M. Doležalová, komunikace s veřejností, MÚ Jičín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *