Rozdílný je názor na povrch, na možnost turistiky, i na bezpečí

titulka JIČÍN –  Ve fotogalerii Martina Vosáhla se vracíme zpět k nedělnímu odpoledni v jabloňové aleji v Jičíně, kde se uskutečnila vlastivědná procházka se sázením jabloní a s  podtitulem „Alej bez asfaltu“.  Její účastníci dali najevo, že  s  asfaltovým povrchem na cyklostezce Jičín –  Železnice nesouhlasí a  že by v této lokalitě jednoznačně upřednostnili zpevněný přírodní povrch. Byli mezi nimi i ti, kteří by neměnili vůbec nic. Pod snímky však nabízíme i aktuální vyjádření jičínského starosty Jana Malého a místostarosty Petra Hamáčka, kteří  asfaltu dávají zelenou  a připojujeme i otevřený dopis starostovi od Lucie Rychnové.

Podívejte se na trutnovskou Housku nebo do Špindlerova Mlýna…

Jičínský starosta Jan Malý pozvání na nedělní vlastivědnou vycházku nepřijal. „Když jsem ještě dsc_5732 nebyl členem zastupitelstva, tak rozhodnutí bylo takové, že povrch má být asfaltový. Nevím, že by bylo nějaké  jiné rozhodnutí.  Podle mého názoru to byla v historii  cesta z Jičína do Železnice. Podle toho, co doposud osobně vím, tak se prosazuje zejména asfaltový povrch, může se ještě hovořit o  jeho barvě.  Vím, že nedávno byla otevřena cyklostezka u Trutnova na kopci Houska, která  sice byla  také  předmětem kritiky určité skupiny lidí, ale prostě to tam stojí,“ upozorňuje jičínský starosta Jan Malý. Příznivci asfaltové cyklostezky, mezi nimiž je i místostarosta Petr Hamáček, argumentovali od počátku i tím, že obyvatelé Železnice potřebují  tuto  trasu kvůli bezpečí školáků a občanů, kteří jezdí do Jičína do školy a za prací. „Nemohu říci, zda jsem pro asfalt nebo ne, to není podstatné, ale  pro nás  cyklostezka z Jičína do Železnice kolem Zebína bezpečnost  pro chodce a cyklisty  neřeší.  Usilujeme proto  o vybudování stezky vedle stávající silnice na Valdice, kterou potřebujeme jak my, tak  i valdičtí občané. Už jsme kontaktovali majitele okolních pozemků, budeme se snažit dsc_5647 vyřešit to co nejdříve. Sama mám velmi odstrašující zkušenost, když jsme se s mužem v noci  vraceli  z plesu  ve  Valdicích do Železnice.  Auta v tomto úseku jezdí rychle, není kam uhnout, byl to opravdu hrozný zážitek,“ říká železnická starosta Dana Kracíková. K plánované cyklostezce z Jičína do Železnice dodává, že pokud by  tuto  trasu  zvláště  před svítáním nebo po setmění  měli   využívat cyklisté či chodci, nejvíce pak  školáci  a studenti, pak  ji nelze považovat za bezpečnou. Podle starostky je tam  členitý terén, který navíc nebude osvětlený, je to odlehlé místo  a  zejména rodiče dětí  tak  nebudou  riskovat, že někdo jejich potomky ohrozí. „Měl jsem desetileté žáky, kteří  tudy jezdili, proto jsem tím dříve  argumentoval. Když tam bude asfalt, tak tam budou jezdit o to víc,“ myslí si  jičínský místostarosta, učitel Petr Hamáček.

Spřátelí cyklostezka turisty, pejskaře, cyklisty a bruslaře?

dsc_5559 Jak  to  bude turistům,  rodičům s kočárky,  seniorům na procházce či  „pejskařům“  ladit  na asfaltu  společně  s rychlými cyklisty,  s bruslaři  a lyžaři,  to dnes nikdo neví. „Po městě máme vybudované cyklostezky pro smíšený provoz. Nejhorší je to v lipách, kde je cesta úzká. Mám  ji prošlapanou, a proto bych řekl,  že po nezpevněné straně lipového stromořadí  se chodí,  když je sucho. Jakmile zaprší, tak je tam bláto a všichni se přesunou na asfalt. To je stejné, jako když všichni chodí až do nějakého podzimu tam, co by hypoteticky měla být cyklostezka do Železnice. Pak  začne být bláto a lidi se přesunou jinam. Mně nevadí, když tam nakonec asfalt nebude, ale musím být přehlasovaný zastupiteli,“ říká jičínský místostarosta P. Hamáček. Starosta Jan Malý reagoval i na zmínku o tom, že v okolí sousední Nové Paky vznikají pouze cyklostezky s přírodním zpevněným povrchem. „Před týdnem jsem  byl ve Špindlerově Mlýně, kde jsou cyklostezky. A ten asfalt je tam všude, i na Zlatém návrší. Myslím si, že to vypadá pěkně. Připravuje se také asfaltová cyklostezka kolem Rozkoše i s respektováním ptactva, které u této vodní nádrže je,“ obhajuje asfaltový povrch starosta Jan Malý.

Starosta odpověděl na dopisy občanů až po upozornění

„Čekám měsíc a půl na to, až pan starosta odpoví na můj dopis,  který zároveň redakci poskytuji dsc_5740 k veřejnému čtení.  Vznikl zejména jako reakce na mediální vyjádření pana místostarosty Hamáčka, který se snažil – dle mého názoru poněkud klamavým způsobem – před veřejností obhajovat asfaltový povrch „cyklostezky“. Celou záležitost představil jako hotovou věc a marginalizoval odpůrce asfaltu, mezi nimiž jsou jak občanské iniciativy, tak odborníci na ochranu přírody a krajiny. Zároveň jsem sledovala historii celé „diskuse“, z níž bylo zřejmé, že radnice až na světlé výjimky několika málo radních odmítala na spoustu podnětů reagovat. Taková záležitost je podle mého názoru nepřípustná. Bohužel na e-mail, zaslaný panu starostovi  30. září  letošního roku, jsem nedostala odpověď až do 9. listopadu. Nejspíš bych odpověď nedostala vůbec, kdyby na tiskové konferenci téhož dne, tedy 9. listopadu 2015, nebyl můj dopis zmíněn v souvislosti se smutnou skutečností, že pan starosta neodpovídá na přinejmenším některé reakce občanů,“ postěžovala si  Lucie Rychnová. Odpověď na svůj dopis prý obdržela  přibližně čtyři hodiny po tiskové konferenci.  „Jsou tam zmíněny již tolikrát vyslechnuté argumenty zastánců asfaltování. Zajímavé je, že pan starosta ve své odpovědi uvádí jako jeden z příkladů zdárného uplatnění „dotačního asfaltu“  vyasfaltování dsc_5623 cesty na vrch Houska u Trutnova, který je, stejně jako asfaltování jabloňové aleje u Jičína, velice spornou a problematickou záležitostí, ve které trutnovská radnice zarážejícím způsobem ignorovala hlasy a argumenty velkého množství občanů. Výsledkem je jednak „cyklostezka“, kterou může v podstatě užívat poměrně úzké spektrum lidí, zejména tamní lyžařský oddíl, a zároveň znepřístupnění širokému spektru dosavadních uživatelů. O tom, že trutnovská „cyklostezka“ nebyla budována pro běžného občana, jak bylo tamní radnicí prezentováno, ale pro sportovní trénink, je možné vidět na videu,“  přibližuje L. Rychnová a připojuje odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=CFOtmaoQCqk&feature=youtu.be  „Ráda bych v této souvislosti podotkla, že naopak vysoce oceňuji reakci pana místostarosty Jiřičky, kterému jsem dopis zaslala v kopii vzhledem k tomu, že pod jeho kompetence spadá mimo jiné i životní prostředí. Pan místostarosta reagoval tehdy obratem a ze své pozice mi dal kompetentní odpověď na mé otázky,“ dodává L. Rychnová, jejíž zářiový dopis starostovi zveřejňujeme níže :

Vážený pane starosto,

s obavami a jistým podivem již nějakou dobu sleduji dění kolem výstavby plánované cyklostezky Jičín – Železnice. Ráda bych Vás upozornila na skutečnosti, které se mi zdají zvláště alarmující, a za Vaši reakci bych byla nesmírně vděčná.

Žila jsem čtyři roky v Německu – v Münstru, Mnichově a Hamburku. Ve dvou městech jsem měla právo volit do zastupitelstva městských částí, v nichž jsem žila, a tohoto práva jsem využila. Zároveň jsem měla možnost sledovat součinnost neziskových sektorů, občanských iniciativ a radnice. Zvykla jsem si na určitou kulturu komunikace a spolupráce. Poté, co jsem se před necelým rokem vrátila do Čech, resp. i do Jičína, kde mám trvalé bydliště, nestačím žasnout a mám pocit, jako bych se vrátila na politický „východ“. Komunikaci jičínské radnice a její vystupování ve věci cyklostezky nelze jinak než nazvat arogancí a amatérismem.

Za prvé mě překvapilo, jakým způsobem radnice vede klamavou kampaň za účelem získání co největší části občanů na svou stranu. Plánujete stavět cyklostezku a ve Vaší rétorice se neustále objevuje harmonizující obrázek koexistence chodců, matek s dětmi, kočárků, in-linistů atd. na jedné komunikaci a navíc dáváte za příklad západní sousedy, aniž byste očividně situaci opravdu znali. Nevím, zda jste tak naivní, nebo jste nikdy v životě neviděl cyklostezku, či opravdu chcete za dosažením svých cílů občany – a své voliče – oklamat, ale toto je zcela scestná představa.Cyklostezka má sloužit plynulé přepravě cyklistů – na cyklostezce nemají chodci co dělat. Sama jsem v Německu kolo používala jako hlavní cestovní prostředek a mohu Vám garantovat, že krom cyklistů se na cyklostezce žádná z výše jmenovaných skupin nevyskytovala. Na druhou stranu jsem zároveň podnikala řadu výletů za hranice města a takovouto koexistenci jsem vždy zažila na turistických trasách, z nichž žádná, co si pamatuji, nebyla opatřena asfaltovým povrchem – to by totiž příliš nelákalo ani chodce, ani cyklisty na horských kolech a ani rodiče s dětmi, kteří s nimi chtěli „vypadnout do přírody“.

Asfaltové cyklostezky se v Německu staví podél hlavních dopravních toků, asfalt je viděn na nadregionálních cyklostezkách či ve městech a parcích, ne ve volné krajině, tam se povrch upravuje jiným způsobem, takovým, který nenaruší ráz krajiny. V příloze Vám posílám fotografii z Leine-Heide-Radweg, která je opatřena asfaltem pouze a jen v oblastech, kde se bezprostředně vyskytuje další infrastruktura, rozhodně NE v polích, lesích a samotách. Taky by tam jičínská radnice vše navzdory mínění odborníků vyasfaltovala? Podobných příkladů bych Vám mohla dát desítky.

Jelikož se mezi Jičínem a Železnicí, kde bydlí rodiče, sama na kole přepravuji, mohu říci, že asfaltovou cyklostezku bych uvítala podél silnice Jičín-Valdice-Železnice. Tam by měla smysl, jelikož je to nejsnadnější a nejrychlejší způsob přepravy.

To mě přivádí k otázce na Vás – co vlastně chcete?

Chcete vybudovat cyklostezku, které má odlehčit dopravě a ulehčit přepravu lidem z Železnice do Jičína a naopak? Pak prosím smysluplně podél zmíněné silniční komunikace – i rozšíření krajnice by pomohlo.

Chcete vybudovat asfalt pro cyklisty na silničních kolech, kteří budou naší krajinou jako návštěvníci projíždět? O tom je přece už rozhodnuto, bude se nacházet asi 200 m vedle Vámi plánované „cyklostezky“.

Chcete bezdůvodně zničit poslední kus přírody v bezprostřední blízkosti města a vytvořit cestu pro cyklisty a – jelikož má být 3 m široká – i automobily (kdo by si rád nezkrátil cestu, když může, že)? A to vše navzdory hlasům odborníků a lidí, kteří pro Jičín – často ve svém volném čase – udělali více kvalitní práce, než mnozí radní? V tom případě  – a tím se vracím na začátek svého dopisu – bych si musela skutečně připadat jako na politickém „východě“, ale tak před 30-40 lety, kdy nám tu často zaznívalo heslo: „Poroučíme větru dešti“ a kdy byl respekt k historické kulturní krajině (stejně jako k názoru skutečných odborníků) podobně nulový.

V závěru se musím sama sebe ptát, jaké další (např. osobní či ekonomické) zájmy mohou stát za učiněním tak očividně hrubé chyby? Myslím, že v hlavě mnohých voličů by se mohly objevit podobné otazníky…

S úctou

Lucie Rychnová

Cyklostezka (stezka pro cyklisty, cyklistická stezka) je pozemní komunikace, vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole (jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka). Pravidla silničního provozu povolují užití cyklostezky též například jezdcům na kolečkových bruslích, lyžařům a na obdobném sportovním vybavení. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Chodci, např. maminky s kočárky tam nesmí.

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé cyklostezce přístupná též chodcům. Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je důležité si uvědomit, jak to má správně fungovat, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. Chodci jsou povinni chovat se ohleduplně k cyklistům a umožnit jim bezpečný průjezd a na oplátku je cyklista povinen neohrozit chodce.  Pro jízdu na smíšených cyklostezkách doporučujeme všem účastníkům nepoužívat sluchátka na uších!

(red)

5 komentářů u „Rozdílný je názor na povrch, na možnost turistiky, i na bezpečí

  1. Cestovatel

    Dobrý den, město jako Jičín by si zasloužilo lepšího starostu. Tenhle mluví jako předseda národního výboru před třiceti lety, který ničemu nerozumí, ale strana ho dosadila.

  2. Josef Drbohlav

    Pan starosta je zřejmě (občanský) demokrat. Je ochoten s lidmi hovořit o barvě asfaltu – vypadá pěkně, tak abychom to měli ještě pěknější. Diskutovat o účelnosti asfaltu, dopadu na ekologický ráz krajiny či na bezpečnost provozu, to už by občané chtěli trochu moc. Ostatně takový starosta Humpál by nediskutoval vůbec o ničem, ani o barvě asfaltu, a na nespokojené by poslal rovnou pacholky.

  3. Marcela Burešová

    Dobrý den. Souhlasím s fakty uvedenými v dopisu a i v článku Lucie Rychnové. Zároveň potvrzuji, že také v Brighton-Hove lze potkat stezky: zaprvé podél komunikací a na kraji zástavby, zadruhé ve dvou pruzích (cyklistickém a pro pěší – obousměrně jsou oba), zatřetí zcela oddechové zóny a stezky jsou skutečně bezasfaltové. S Mnichovem mám sic mnohem kratší zkušenost, no v době dopravní špičky ráno i navečer jsem byla v údivu nad tím, jak (ne závodní, no zkrátka běžní měštští) cyklisté mohli velmi plynule a rychle téměř v zástupu za sebou jet po stezce vyznačené povětšinou na polovině širšího hladkého chodníku, ke kolizi vůbec nedocházelo, ovšem jen díky tomu, že pěší cyklisty bez výjimky, včetně dětí a zvířat, důsledně respektovali a vůbec jim nevcházeli do trasy. Zdravím diskutující MB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *