Rozruch na Základní škole Husova Jičín pokračuje. Odchází další učitelka

dsc_0050 JIČÍN  –   Už přes půl roku je atmosféra na  Základní škole Husova v Jičíně rozjitřená. Tedy  přibližně od doby, kdy  do  křesla zástupkyně ředitele  usedla Renata Florianová.  Vzápětí totiž odešla ze školy její předchůdkyně Kateřina Babíková. K poslednímu  lednu  přestoupí ze „dvojky“ na  jinou jičínskou školu  další  zkušená  a  uznávaná  učitelka.  Rodičům se nelíbí, že se tyto změny dotýkají  kvality výuky, nejprve v 5. C,  aktuálně ve 3. C.  Už vloni poslali otevřený dopis řediteli školy Romanu Marešovi a místostarostovi města Petru Hamáčkovi. Pro zasvěcení do situace proto nejprve zveřejňujeme loňské vyjádření nespokojených rodičů žáků 5. C  z jičínské „dvojky“ a zároveň jsme o  reakci  požádali ředitele školy, který nám vyšel vstříc.

Zástupci rodičů (ZR): Ředitel 2. ZŠ  Jičín pan Roman Mareš týden před začátkem školního roku odvolal z funkce zástupkyni ředitele Kateřinu Babíkovou a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Nabídl jí úvazek, který neodpovídal jejímu dosavadnímu působení na škole a ona se rozhodla ze školy odejít.
Ředitel Roman Mareš (RM): Není to pravda. Paní učitelka ode mě dostala nabídku pracovní smlouvy na práci třídní učitelky v 5. C, výuku matematiky pode Hejného metody. Plný úvazek na dobu neurčitou. Pracovní smlouvu učitelky odmítla.
ZR : Přičemž paní Babíková posledních pět let ve škole učila matematiku podle Hejného metody, tuto metodu prosazovala, kontinuálně zaváděla do všech nových ročníků a díky ní škola držela krok s novými výukovými metodami. Mezi kolegy i mezi žáky byla oblíbená. Pro její odvolání tak v tomto ohledu nebyl důvod.
RM : Paní Babíková u nás učila čtyři roky. Neznamená to, že ve všech nových ročnících byla kontinuálně zaváděna Hejného matematika. Byla to alternativa a vždycky bylo na paní učitelce, kterou metodu si vybere. A Hejného metodu může učit jenom ten, který se cítí silný v kramflecích, má o ni zájem, chce se dál vzdělávat. Nevyvracím, že byla paní Babíková oblíbená mezi kolegy a žáky, ale všechny paní učitelky, o kterých vím, jsou oblíbené mezi učiteli i žáky.
ZR: 2.ZŠ Jičín si přitom na odbornosti a nových metodách staví i svůj školní vzdělávací program (ŠVP)  a každý rok otvírala nejméně jednu třídu s výukou matematiky podle Hejného. Na škole je nyní tedy odhadem asi 120 žáků, kteří se učí matematiku podle Hejného. Jediná učitelka, která na to ale měla potřebnou kvalifikaci (lektorka výuky) byla ze školy odejita. V ŠVP se píše:“ Na prvním stupni působí zkušené učitelky, které mj. pořádaly ukázkové hodiny pro kolegy z ostatních škol.“ Tuto větu by bylo možné od září 2019 škrtnout.
RM: Nesouhlasím s tímto tvrzením, protože je to opět vytržené z kontextu. Ukázkové hodiny u nás se netýkají pouze matematiky, ale připravují je učitelky i v jiných předmětech.
ZR: Žáky páté třídy, z nichž část mohou čekat už za pár měsíců zkoušky na víceletá gymnázia, bude nově matematiku dle Hejného učit Lada Adámková, studentka pátého ročníku Technické univerzity Liberec, která byla ve škole na praxi. V praxi jde o učitelku bez potřebné odbornosti a bez dokončeného pedagogického vzdělání.
RM: Byl bych rád, kdyby si veřejnost uvědomila, že dodnes máme mezi námi pedagogy, kteří nastupovali do školství a ještě neměli pedagogické vzdělání a šanci dostali. I na naší škole jsou učitelky, které si dodělávaly pedagogické vzdělání při výuce u nás a staly se z nich velmi kvalitní učitelky, dokázaly svůj zájem o profesi. Obdobným vývojem prochází i nová paní učitelka.
ZR: Vzhledem ke změně i na pozici třídní učitelky, po odchodu pí. Ivety Krejčí (odešla po skončení školního roku dohodou!!!!!!), jde pro žáky budoucí 5.C o čtvrtou změnu kompletního učitelského týmu za čtyři roky.
RM: Paní Krejčí mě požádala o skončení pracovního poměru v naší škole, protože dostala nabídku místa zástupkyně ředitele na jiné jičínské škole. Nebránil jsem jí.
ZR: Výuka na škole pod vedením pana ředitele Mareše tak bezpochyby ztrácí kontinuitu, garanci kvality a odbornost. Jako rodiče žáků k němu po náhlých a neodůvodněných personálních změnách posledních dní nemáme důvěru a žádáme jeho odvolání. Zároveň požadujeme, aby výuku v 5. C zajišťovali kvalifikovaní pedagogové a nikoliv studenti, nebo stážisté.
RM: Výuka neztrácí garanci kvality. Myslím, že tady máme dostatek kvalifikovaných a kvalitních kantorů, kterým věřím: na dvou učitelích celá výuka nestojí.
Roman Mareš považuje Kateřinu Babíkovou za výbornou učitelku, ale jako zástupkyně mu prý nevyhovovala, neshodli se (přestože si ji původně sám vybral). Řekl, že měli rozdílné názory v řídící činnosti, nevyhovoval mu její způsob při vzájemné komunikaci ve vedení školy. Měl pravomoc ji odvolat i bez udání důvodu, ale on jí své výhrady řekl.

O vyjádření  jsme proto požádali  i dnes už bývalou zástupkyni ředitele K. Babíkovou:

„S panem ředitelem Marešem jsem spolupracovala na pozici jeho zástupkyně dva roky. Naše spolupráce probíhala v partnerském duchu a nikdy mi panem ředitelem za mou práci nebyly vyčteny jakékoliv nedostatky (ani ústní ani písemnou formou). Proto mne jeho rozhodnutí o mém odvolání, které pokládám za jeho výsostné právo, velmi překvapilo. Jakkoliv jeho rozhodnutí respektuji, jeho načasování na konec prázdnin, během kterých jsem mu pomohla nachystat celý nový školní rok, mi přišlo natolik překvapivé, že jsem se rozhodla ze školy odejít úplně. Nic to však nemění na tom, že k Husovce mám nadále pozitivní vztah, především proto, že je plná báječných pedagogů.“
Redakce oslovila nezávisle na sobě tři kantory ze 2. ZŠ Husova. Ani jeden z nich si kvůli současné napjaté situaci ve škole nepřál  zveřejnit  své jméno a redakce jejich přání respektuje. Shodují se, že mezi ředitelem a jeho předchozí zástupkyní nebyly patrné žádné rozepře. Období od ledna do června loňského roku považují za jedno z nejstabilnějších a nejklidnějších pro práci pedagogů a pro výuku. Odvolání zástupkyně na konci prázdnin je proto přinejmenším překvapilo, novou zástupkyni jim prý oficiálně nikdo nepředstavil. “ Jasno jsme měli až ve chvíli, když jsme na dveřích zástupce ředitele školy uviděli cedulku se jménem Renaty Florianové. Atmosféra ve škole teď není dobrá,  bere nám klid na práci. Navíc teď odchází další kolegyně které si vážíme.“

Ze „dvojky“ odchází další kvalitní kantorka

K poslednímu lednu se ze  Základní školy Husova v Jičíně chystá odejít třídní 3. C Bronislava Podhajská,  která nastoupí na jičínskou „čtyřku“.  Ke svému rozhodnutí se nechce vyjadřovat.

„V rozjetém školním roce jen těžko najdete dalšího pedagoga. Proto jsem se paní učitelku snažil přemluvit, aby dovedla své žáky do konce června, ale své rozhodnutí nezměnila,“ řekl k odchodu učitelky Podhajské ředitel školy s tím, že podmínky, ale i podporu pro alternativní výuku matematiky u nich ve škole měla jak ona, tak i paní učitelka Babíková. Osobně proto nic dalšího za odchodem obou kvalitních kantorek nehledá a je podle něj škoda, že přerušily výuku alternativní Hejného metody.
Pro rodiče školáků ze 3. C je změna ve výuce zásadní. Jejich zástupci proto požádali o setkání starostu a místostarostu města a ti se pak následně sešli s ředitelem školy Romanem Marešem.

„Nezavdávejte příčinu k pomluvám…“

Odvolání zástupkyně je podle jičínského místostarosty Petra Hamáčka výhradní pravomocí ředitele. „Jestli se mu s paní Babíkovou přestalo dobře spolupracovat, tak pravomoc využil. My budeme situaci ve škole dál sledovat, stejně jsme s jejím vedením intenzivně v kontaktu, protože se připravuje rekonstrukce podkroví. I proto by bylo dobré, aby se situace zklidnila. Nemůžeme panu řediteli poručit, aby za odešlé učitele sehnal adekvátně kvalitní náhradu, to je jeho výlučná kompetence. Samozřejmě chceme, aby paní učitelka pro 3. C byla co nejlepší. Ale dobře víme, že se celorepublikově už patnáct let potýkáme s nedostatkem učitelů,“ řekl redakci DZ jičínský místostarosta. Společně se starostou pak doporučili řediteli Romanu Marešovi, aby nezavdával příčinu k pomluvám. A to se prý týká všeho – i kvality výuky.

„Kvalitní vzdělávání by mělo být naším společným zájmem…“

„Nepřipadá mi zcela normální a běžné, vyjadřovat se k dopisu rodičů, jehož obsah byl vytvořen 30. 8. 2019 a zřejmě upraven 9. ledna 2020 a pak předán redakci. Tento postup mi připadá, promiňte mi to slovo, účelový, “ dodal Roman Mareš k otevřenému dopisu rodičů, kterým jsme téma v úvodu otevřeli.
Podle zástupců rodičů  ale nejde o účelovost, nýbrž o  účel,  aby bylo zřejmé, kde problém, který se z 5 C. přesunul na 3. C,  začal a proč :
„Máme vážné obavy o kvalitní náhradu za naši paní učitelku Podhajskou. Chceme, aby nový pedagog měl dokončené pedagogické vzdělání, potřebnou odbornost, kvalifikaci a nejlépe i praxi. Plynule naváže na výuku matematiky metodou Hejného a i nadále bude rozvíjet u našich dětí kritické myšlení. Tato situace je totiž velmi podobná situaci z loňského roku (ze září) v jiné třídě na této škole. Dále jsme silně rozčarováni stanoviskem vedení města Jičína, které se o atmosféru v této škole blíže nezajímá a informace o ní získalo jen od vedení školy. Všem nám jde pouze o kvalitní vzdělávání našich dětí, což by mělo být naším společným zájmem.“
Zástupci rodičů 3.C ZŠ Husova Jičín

(red)

Ilustrační foto Zdroj: ZŠ Husova Jičín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *