S Karlem Čermákem je v Českém ráji stále co objevovat

imgp2853 ČESKÝ RÁJ  –  Nejnovější kniha známého regionálního historika a sběratele historických pohlednic  Ing. arch.  Karla Čermáka „Opomíjená místa Českého ráje“  překvapí i  nejzasvěcenější znalce  Českého ráje  a přesvědčí  je i  nás, že máme ještě hodně co objevovat. „Karel Čermák se tentokrát cíleně zaměřil na zajímavá místa s pozoruhodnou historií, jež se sice nacházejí v bezprostřední blízkosti turisticky hojně navštěvovaných lokalit,  ale návštěvníci je buďto míjejí bez povšimnutí, nebo mají jen mizivou šanci je objevit. Karel Čermák se proto vydal v doprovodu nakladatele Leoše Erbena na intenzivní, rok trvající a v mnoha ohledech dobrodružnou výpravu, během opomijena které objevoval a dokumentoval místa vpravdě neznámá a neprávem opomíjená. Jejich současné i dobové fotografie posléze doplnil mapovými podklady a krátkými, čtivě psanými texty, v nichž čerpá z málo známých písemných pramenů,“ přibližuje předseda spolku Jičínská beseda.  Výsledkem se podle něj stala jedinečná kniha,  která je lákavou inspirací a praktickým návodem  k objevitelským výletům každého z nás. Dnes,  24. února od 18 hodin se v Porotním sále jičínského zámku dozvíte víc jak od regionálního historika Karla Čermáka, tak i od nakladatele knihy Leoše Erbena. Účastníci uslyší o peripetiích a překvapeních při  putování  p opomíjených místech, k nimž  často vedou skryté a křivolaké cesty. Součástí bude i autogramiáda knihy.  „Únorového setkání Jičínské besedy se navíc zúčastní i třetí „tajemný“ účastník těchto výprav, kterého mohou čtenáři spatřit v knize na fotografiích některých míst,“ láká P. Kracík.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *