Šrámkova Sobotka bude v lukách nebo on line. Ale bude

ttitulka SOBOTKA   –  V lukách nebo on line,  každopádně se potkáme, protože  letošní Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka,  řeči  a literatury  se bude  konat od  3.  do 10.  července.  Hotová je nabídka dílen, ze které můžete vybírat. „Přestože v tuto chvíli nemáme představy o budoucích opatřeních, jsme rozhodnuti festival uskutečnit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom se sešli tradičně v Sobotce, ale máme i záložní on line varianty,“ říká Lada Blažejová, členka přípravného výboru Šrámkovy Sobotky.  Letošním tématem festivalu je folklor – k němu se váže nejen tradiční cyklus dopoledních  odborných přednášek, ale i  zaměření různorodých jazykových a interpretačních dílen. V dílně literárního překladu z angličtiny se budou frekventanti věnovat duchařským  historkám, v dílně překladu z němčiny pověstem a pohádkám ze Sudet. Nebude chybět ani tradiční tvůrčí psaní nebo recitační dílny či storytelling.


f-3 „Nabízíme velké množství dílen, počítáme s malými skupinami, které by jednak splňovaly případná protiepidemická opatření, jednak by se daly překlopit do on-line prostoru,“ dodává L. Blažejová.   Festival je „family friendly“ : rodiče mohou absolvovat dílny pro dospělé a zároveň si být jisti, že jejich děti tráví čas smysluplně a bezpečně. Proto je i spektrum dílen pro děti velmi
široké. Nabídka je přizpůsobena nejen věku (od předškolních po náctileté), ale i různorodosti zájmů. Kromě každoročního „dramaťáku“  budou moci děti navštěvovat dílny  storytellingu nebo tvůrčího psaní, což jsou letošní novinky.  Registrace na festival je spuštěna od poloviny dubna na webových stránkách   https://sramkovasobotka.cz,  kde zatím najdete souhrn všech dílen. Průběžně jsou tam  doplňovány i informace o programu festivalu.  Vedle odborných přednášek připravují  také besedy, výstavy, autorská a scénická čtení, divadla a koncerty.

f-2 Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu. Každoročně se koná první červencový týden na počest významného soboteckého rodáka, básníka Fráni Šrámka, při příležitosti výročí literátova úmrtí.  Posláním festivalu je napomáhat zájmu veřejnosti o mateřštinu, kulturu mluveného slova a literaturu. Nalézáním souvztažnosti mezi historií a současným vývojem oboru jsou objevovány nové možnosti, jak nazírat poezii, literaturu a slovesnou kulturu, ale také didaktiku češtiny. V neposlední řadě Šrámkova Sobotka pečuje o rozvoj kultury města a regionu. Zmíněná problematika je každoročně pojímána prostřednictvím f-1 určitého  tématu. Letošní 65. ročník nese titul Od folkloru k folkloru. Tomu odpovídají i programové linie festivalu.  Patří mezi ně odborné přednášky, besedy, autorská a scénická čtení, stejně tak divadelní představení či hudební a filmové pořady. Festival nabízí i   tvůrčí a didaktické dílny s předními českými umělci a odborníky. Festivalové publikum je věkově a profesně různorodé – mezi účastníky patří studenti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spojuje zájem o slovo v různých jeho proměnách a projevech. Pořadatelem festivalu je město Sobotka prostřednictvím příspěvkové organizace Městské  kulturní středisko Sobotka. Festival se uskutečňuje za finanční podpory města, Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje.

(lb a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *