Šťastné muzeum pro děti v Hořicích. Už jen do 9. května

titulka „S UMĚNOU V MUZEU“

HOŘICE  –   Ve Štorchově síni  Městského  muzea v Hořicích na Vás  čeká  do 9. května trošku  herna a malinko „knihovna“,  může se tu kreslit a hlavně poslouchat. Vstup  je zdarma,  zážitky k  nezaplacení.   Hořické  muzeum se tak  2. května krátkodobě přidalo  ke konceptu tzv. šťastného muzea, Happy Museum. Interaktivní expozice věnovaná  principům výtvarné  tvorby  je vhodná  pro  děti  do  12 let.

Ke koncepci výstavy Michaela Jezberová přibližuje:  „Koncept je výsledkem britského výzkumu prezentovaného v manifestu  nadace The New Economics Foundation a jejich známého indexu šťastné planety. Základní myšlenkou je,  že úspěch národa nebo státu se hodnotí ne  podle HDP,  ale  podle množství šťastných a zdravých jedinců. Návštěva muzea je chápána jako důležitá socializační aktivita, kdy na konci výstavy se návštěvníci cítí lépe než na začátku. Neděje se tak  prostřednictvím  rozšířené  představy zábavního parku,  ale přednostně se tu  sleduje socializační a částečně i  terapeutický  účinek na návštěvníka.“

 

20240501_152809 Koncept výstavy „S Uměnou v muzeu“ usiluje o „plastický obraz“ světa výtvarného umění. Děti do něj vstupují společně s profesorem Uměnou, průvodcem, který s nimi komunikuje prostřednictvím dopisů. Dopisy zastupují dějový prvek výstavy a jsou předmětem edukace. Popisují situaci, na jejímž konci divák objevuje objekt, jenž je předmětnou demonstrací pointy příběhu. Dopisy mají formy hlasového komentáře, který je možné vyslechnout připojením se na web muzea prostřednictvím QR kódu. Stopáž příběhů je různá, celková délka všech zvukových nahrávek trvá více než hodinu. K poslechu zvukových stop je zapotřebí přinést si sluchátka. Pokud návštěvník nechce poslouchat, může se s příběhem seznámit v krátkém komiksu. V dopisech jsou uváděna základní pravidla a způsoby práce s výtvarnými materiály při iluzivním zobrazování skutečnosti. Průsečíkem mezi teorií a praxí se stává možnost vytvoření kresby, návrhu, smyslového prožitku přímo v expozici. Divák si může zvolit, v jakém pořadí bude výstavu „konzumovat“.  Je jen na jeho uvážení, jak se bude ve výstavě pohybovat a kolik zastavení udělá.   Jestliže nechce „být účastníkem příběhů“, může se pouze dívat nebo dotýkat objektů a prvků podněcujících prostorové, optické a haptické zážitky. I ty mohou návštěvníka výstavy dovést ke specifickému výtvarnému myšlení a smyslové stimulaci.

20240501_152716 Výstava je tedy jakýmsi „zkušenostním prostředím“, kde jsou všechny dílčí vyrobené, nalezené či zakoupené „exponáty“ použity s vědomím „hry“ na iluzi světa. Vedle profesora Uměny se děti mohou potkat i s jeho kolegou panem Náhodou, tetou Pletlou, panem Von Tepichem, sochařem Laďouskem a dalšími postavami, prezentované loutkami.

S profesorem Uměnou se děti a další návštěvníci mohou potkat pouze jeden týden, od 2.5. do 9.5.2024, v návštěvní době Městského muzea Hořice (9-12, 13-17  kromě pondělí).  Expozice je vhodná pro děti do 12 let.

Audio nahrávky: Petr Kotyza/ Koncepce výstavy: Michaela Jezberová/ Spolupráce na výstavě: Anna Crhová, Ladislav Jezbera

MgA Michaela Jezberová PhD. (1976) studovala figurální malířství (prof. Jiří Načeradský) a kresbu (prom. Ped. Václav Stratil) na Favu VUT Brno (2001). Dále MU Brno PdF, obor Specializace ve výtvarném umění (2011). Ve své práci věnuje interpretaci výtvarného umění. Je autorkou odborných textů a recenzí a koncepcí výstav, aktivně se podílí na rozvoji kulturních strategií v oblastech spojených s výtvarným uměním. V autorské výtvarné tvorbě zkoumá možnosti intermediální tvorby, dále se zabývá výtvarnými intervencemi do veřejného prostoru. V projektu „S Uměnou v muzeu“ pro Městské muzeum a galerii Hořice se zaměřila na zprostředkování umění nejmladší generaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *