Stoletý fešák platan javorolistý pomáhá a zkrášluje

titulka JIČÍN  –  Více než stoletý fešák platan javorolistý v areálu bývalých jičínských městských lázní  (dnes Lázně Hilarion)  byl po třech letech od vznesení podnětu  Městským úřadem v Jičíně potřetí vyhlášen památným stromem.  Krajský úřad  rozhodnutí potvrdil 18. června 2018. Ti, kdo vědí, jak jedinečný je to exemplář, si určitě nenechají ujít. Koncert pro platan, který se v lázeňském parku  koná  v  pátek  21. září  od  19 hodin.   Představí se  houslové Duo ECH! Jitka Břízová a  Vojtěch Drahoňovský,  Muzikoterapeutický koncert přidá  Ladislava Dlouhá a zážitky umocní výstava kreseb Jany Prokešové. Vstupné je dobrovolné, pořadateli jsou  Lázně Hilarion a Duhová medicína. 

imgp2043 Svou velikostí, vitalitou a vznešeností  platan zkrášluje nejen vnitroblok.  Jeho krásu  vnímají a oceňují snad všichni příchozí. Vytváří identitu, určitou intimitu a jedinečnost místa – tzv. génius loci. V zastavěném městském prostředí působí oživujícím dojmem. Je dominantou okolí, můžete ho spatřit na dálku z mnohých míst Jičína. Platan javorolistý – platanus x acerifoia na pozemku č. 266/1 v k.ú. Jičín je prostě nádherný. Odebírá znečišťující látky a CO2, vytváří kyslík. Působí jako hluková bariéra. Snižuje stres. Působí jako antidepresívum. V letním období je to výborná klimatizace. Hodnota takového stromu je nevyčíslitelná.

Dřive jsme  o něm a o snaze prosadit jeho vyhlášení památným stromem psali na tomto odkazu  Dobrých zpráv:  http://zpravyceskyraj.cz/platan-u-starych-mestskych-lazni-je-pamatnym-stromem/

 

Shrnutí k 10.9.2018

Podnět pro vyhlášení platanu javorolistého – platanus x acerofolia jsme podali městskému úřadu 23.7.2015. Dendrologický posudek vypracovaný Ing. Miroslavem Kuntem Ph.D. jednoznačně toto vyhlášení doporučil.

Městský úřad 31.7.2015 oznámil zahájení správního řízení. Postupně o přiznání práva účasti v řízení požádaly ZO Křižánky – Jičín, společnost Sitim s.r.o. a Společenství vlastníků bytových jednotek B. Němcové 47 v Jičíně – tedy sousedé, kteří s platanem žijí, kterým dělá dobře i „škodí“.

V říjnu 2015 se společnost Sitim s.r.o. vyjádřila v tom smyslu, že nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma na svých pozemcích a zpochybnila dendrologický posudek. Městský úřad tedy požádal o posouzení Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Ta ve svém stanovisku v srpnu 2016 doporučila vyhlásit platan památným stromem.

Společnost Sitim s.r.o. nesouhlasila se stanoviskem AOPK a navrhla ústní jednání, které proběhlo koncem listopadu 2016 a na kterém požádala o možnost přerušení řízení na dobu 6 měsíců pro vypracování vlastního znaleckého posudku.

Protože platan roste na zahradě mezi kulturnímu nemovitými památkami a na území ochranného pásma městské památkové rezervace, požádal MěÚ o vydání závazného stanoviska k vyhlášení památného stromu oddělení státní památkové péče. Zadal 2 otázky:

1. Jak bude ovlivňovat chráněnou památkovou budovu v dalších letech

2. Jakým způsobem může uvažovaná výstavba v prostoru stávající plechové garáže ovlivnit kořenový systém a celkový stav stromu

Národní památkový ústav podpořil vyhlášení platanu památným stromem vyjádřením, že nebude mít negativní vliv na zájmy státní památkové péče. Naopak – z jeho pohledu si ochranu zaslouží, protože je jediným pozůstatkem původní parkové úpravy vnitřního prostoru mezi oběma památkami.

V prosinci 2016 podpořila platan Ing. Martina Součková – vypracovala pro městský úřad další znalecký posudek.

Na základě podaného odvolání firmy Sitim s.r.o. Městský úřad v Jičíně zasílá správní spis krajskému úřadu. Ten odvolání zamítl.

Městský úřad vydává 15.5.2017 rozhodnutí, kterým vyhlašuje platan památným stromem a stanovuje ochranné pásmo.

V červnu 2017 se firma Sitim s.r.o. odvolává proti rozhodnutí s tím, že je považuje za věcně nesprávné.

Krajský úřad v srpnu 2017 vrací řízení o vyhlášení k novému projednání s tím, že nebyly správně stanoveny podmínky ochrany památného stromu.

20.9.2017 vydal městský úřad v Jičíně rozhodnutí, kterým vyhlašuje platan památným stromem. Včetně vymezení ochranného pásma. Proti tomuto vymezení se firma Sitim s.r.o. odvolala ke krajskému úřadu.

V listopadu 2017 se konalo ústní jednání pod platanem z důvodu zjištění stavu věci. Krajský úřad v prosinci 2017 vrací podruhé k novému projednání věc městskému úřadu z důvodu nejednoznačného vymezení ochranného pásma.

30.1.2018 vydal Městský úřad v Jičíně rozhodnutí, kterým byl platan javorolistý vyhlášen památným stromem potřetí.

Firma Sitim s.r.o. se proti tomu odvolává. Krajský úřad 18.6.2018 odvolání zamítá a rozhodnutí městského úřadu potvrzuje.

K dnešnímu dni máme informace, že firma Sitim s.r.o. podala žalobu….

Žádost byla podána dne 23. 7. 2015, tedy v době, kdy tyto pozemky byly vedeny v Územním plánu města Jičína jako zeleň zahrad vnitrobloků. Tedy dávno před tím, než byl tento prostor vyhlášen prostorem s názvem občanské vybavení komerční. Je třeba také poznamenat, že využití komerční neznamená využití stavební. Rada a zastupitelstvo města Jičína na naše názory, námitky a připomínky, kdy jsme na tuto skutečnost upozorňovali, nikdy nereagovaly a ani při jejich rozhodování o komerčním využití tohoto prostoru nebyla tato okolnost vzata v úvahu.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *