Sucho graduje: omezte odběr vody pro bazény a trávníky!

titl JIČÍNSKO –  Vodoprávní úřad Městského úřadu v Jičíně  vydal  nařízení s účinností od 1. srpna o zákazu odběru podzemních vod z vodních toků a nádrží, povrchových vod a omezení odběru vod z domácích studní pro plnění bazénů a zálivku trávníků. Důvodem je dlouhodobé sucho a snížená hladina vodních toků.

Omezení platí až do odvolání a pro celé území ORP Jičín. Vodoprávní úřad vydal toto opatření v pátek 31. července odpoledn na základě zprávy Povodí Labe s. p. Hradec Králové, které informovalo o hydrogeologických poměrech na vodních tocích. Na nich je po celý červenec průtok velmi podprůměrný a pohybuje se mezi 30 – 70 % měsíčního průměru. Například Cidlina je v horním toku téměř na svém minimu – průtok se pohybuje okolo 10 %. Také hladiny podzemních vod jsou dle sledovaných vrtů ČHMÚ snížené. „Vzhledem k velmi nízkým hodnotám povrchových vod tímto žádáme občany, aby až do odvolání dodržovali zákaz odběru vod z Cidliny a okolních rybníků. To se týká především zahrádkářských kolonií, které touto vodou zalévají. Pro občany, kteří mají vlastní studny, poté platí omezení odběru vody pro aktivity, které nejsou nezbytně nutné, tedy k plnění bazénů a zalévání trávníků. Hladiny podzemních vod jsou totiž také snížené, protože úzce s povrchovými vodami souvisí. Bohužel situace může ještě gradovat, protože předpovědi počasí hlásí pokračování sucha a veder,“ vysvětluje vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Jana Mušková.

Opatření platí nejenom pro Jičín, ale také pro celou obec s rozšířenou působností Jičín, tedy asi pro 70 obcí, které byly úřadem informovány a mají dále své obyvatele poučit.

(md)

Nařízení najdete na úřední desce zde: https://www.mujicin.cz/odbor-zivotniho-prostredi/ds-14670/archiv=0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *