„Třicetiletý“ Spolek občanů a přátel města Jičína

minulost_0 JIČÍN  –  12. července 1990 se sešlo několik jičínských patriotů a motivováni snahou zachránit mozaikové chodníky na Husově třídě a na Žižkově náměstí založili občanské sdružení Spolek občanů a přátel města Jičína. Stanovy spolku uvádějí, že cílem tohoto sdružení je usilovat „o zachování historické materie města Jičína“.  Od této doby – tedy už 30 let spolek sleduje dění a život v našem městě a pravidelně upozorňuje na nedostatky a problémy občanské veřejnosti, zvláště na to co se neslučuje se zachováním historického rázu a jedinečnosti Jičína.  Za dobu svého trvání spolek komunikuje už  s pátým starostou města.

V 90. letech spolek pořádal oblíbené a tradiční „Hovory s radnicí“, kdy občanům zprostředkoval přímý kontakt s radními, kteří tak osobně slyšeli názory veřejnosti a mohli je využít při své činnosti.  Tyto hovory odstranily pomyslný příkop „my a oni“ mezi občanem a vedením radnice.

Ohlédneme li se za uplynulým obdobím, můžeme konstatovat, že mnoho se patriotům podařilo prosadit  nebo  změnit ve prospěch občanů, a to i díky respektování našeho spolku vedením radnice a přístupem starostů.

Někdy jsme označováni za „okrašlovací spolek“, ale nám to nevadí, byl to právě historický Jičínský okrašlovací spolek, který toho v našem městě mnoho dokázal, v neposlední řadě stál u zrodu a vybudování jedinečného jičínského lesoparku Čeřovka s rozhlednou Milohlídka a přírodním divadlem, s krásnými cestičkami a lavičkami, který byl místem procházek a setkávání jičínských občanů.

Žel této jedinečnosti našeho města – lesoparku s rozhlednou téměř v centru si neumíme vážit a nejsme schopni toto místo docenit. To považuje náš spolek, který léta usiluje o obnovu lesoparku v současnosti za velký neúspěch.

I přes to však chceme ve své činnosti i nadále pokračovat v duchu našeho hesla  „Za Jičín krásnější !“

JUDr.Petr Krupka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *