Turnovské knihovně Antonína Marka je dvě stě let. Ve výhledu je nová budova

titulka TURNOV  /  Český ráj   –    Městská knihovna Antonína Marka v Turnově vstoupila  rokem 2020  do  výročí 200  let od založení knihovny. S tímto výročím je spojena řada zajímavých programů po celý rok.  Zastupitelé města navíc v prosinci schválili studii na novou budovu knihovny. Pokračujeme v projektech, které se už staly tradicí.  Z těch nejzásadnějších je to Book start  „S knížkou do života“, Klub Matýsek  pro mateřské školy:  Babička a dědeček do školky,  Knížka pro prvňáčka „Už jsem čtenář“ pro první třídy základních škol, „Druhé a další čtení pro I. a II. stupeň  základních škol“, Knihovna pro všechny – Knihovna otevřená rodině s Pohádkovými podvečery, Tvůrčí výtvarné dílny, přehlídky vypravěčů „Čteme všichni, vypráví jen někdo“. Nově zařazujeme i  pravidelná čtení Pohádková babička v Náruči pro děti i maminky a také pravidelně jednou za měsíc Knížky pro radost „Mrkni – Máme rádi knížky“, informace o novinkách pro nejmenší čtenáře,“  vyjmenovává turnovská knihovnice Eva Kordová a pokračuje:

vizual „Máme  tady  i  projekt  „Učíme se příběhem“,  který zaštiťuje obecně prospěšná společnost  Nová škola ve spolupráci se základními školami v Turnově. Letos se uskuteční 12. ročník  celostátního projektu na podporu čtenářství „Kde končí svět“.  Ten opět  ukončí slavnostní obřad pasování v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. Chystá se také regionální přehlídka tohoto projektu s účastí zapojených dětských oddělení knihoven regionu.“  Součástí programu letošního roku bude  podle Evy Kordové i projekt pro seniory „Aktivně ve stáří“, který obohatí  pravidelná  setkávání s pacienty Oddělení následné péče Nemocnice Turnov ve formě biblioterapie. Zároveň se budou konat akce pro Klub aktivní senior v penzionu Žižkova, Výšinka a DD Pohoda. Pro další skupinu seniorů jsou připravené vzdělávací cykly VU3V (Virtuální univerzita třetího věku).  Pokračuje  také cyklus  Večerů Na Sboře, Kluby začínajících čtenářů a  osvědčený cyklus pořadů Knihovna na nádraží, které se pořádají na pobočce v Turnově II.

„Nevynecháme  ani  Duben – Měsíc  pro  planetu Zemi. Říjen – měsíc stromů pro enviromentální  výchovu,  listopad Měsíc poezie a další,“  dodává  Eva Kordová z  Městské knihovny Antonína Marka v Turnově a upozorňuje, že  v blízké budoucnosti se počítá s výstavbou nové knihovny ve Skálově ulici v Turnově.  „Každému zcela jasně dovedu odpovědět, proč má budova stát právě tam.  Je to lokalita  v blízkosti škol,  je dobře nastavena čtenářská gramotnost, blízko jsou penziony,  radnice  a  všechno  naplňuje  komunitní aktivity, které knihovna dělá.“

knihovna Odborná komise doporučila v závěru loňského roku turnovským zastupitelům návrh od Ateliéru A69.  „Cena za projekční práce Ateliéru A69  je bezmála dva miliony korun bez  DPH,“ řekl  zastupitelům starosta města Tomáš Hocke. Doplnil také, že cena není hodnotícím kritériem, ale vedení města ji chtělo vědět. Náklady na  novou knihovnu ve Skálově ulici jsou odhadovány na 50 milionů korun bez DPH,  samotná stavba má  stát  45 milionů korun. S knihovnou se plánovalo ve  střednědobém výhledu rozpočtu města.

„Ateliér A69 se vyzdvihuje o dvě třídy oproti ostatním návrhům. Je to zajímavá moderní stavba, která nejlíp odpovídá potřebám 21. století,“  shrnul ředitel knihovny Jaroslav Kříž.  A dodal, že stavba v sobě zahrnuje skutečně nádherný vzdušný a bezbariérový prostor s moderními prvky, a taková stavba v Turnově ještě není. Radní Zbyněk Miklík přišel s návrhem přístavby knihovny k budově Kulturního centra, která by vyšla na poloviční náklady. Nevidí pádný důvod, proč by měla knihovna stát ve Skálově ulici. Většina zastupitelů ale  hlasovala  pro návrh nové knihovny právě od Ateliéru A69.  Město Turnov teď  hledá  aktuální dotační  tituly,  které by  novou stavbu podpořily. 

(kp a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *