Útok na cennou přírodní lokalitu Čeřovka nebo nutnost?

titulka JIČÍN  –   Jsou to paradoxy:   redakce Dobrých zpráv pořád dostává o něco málo víc špatných zpráv (hlavně „díky“ policejním)  než  těch  dobrých.  Naposled přišla taková zpráva na rozhraní  od čtenáře  Jana Šorfa, který je zanícením ochráncem lesoparku Čeřovka  v Jičíně:

„Podle  Jičínských občanů byly  pokáceny tři  zcela zdravé stromy na Čeřovce v Jičíně. Považuji to za  odporný a barbarský čin, navíc byl pokácený i jeden dutinový strom ( hnízdí v nich ptáci, žijí tam veverky, své kolonie v nich mají netopýři). Ozývají se mi občané a jistě se budou ozývat další a upozorňovat na tento čin. Na fotkách, které mi poslali,  je vidět, že ty stromy (pařezy) byly zdravé. Byl bych rád za nějakou rozumnou odpověď města. Zatím mi to přijde jako útok na cennou přírodní lokalitu a to považuji za velice podlé. Když už ty stromy byly pokácené, doufám, že město zachová v lokalitě kmeny – mrtvé dřevo, jak o tom mluví, že je bude zachovávat!“

Podařilo se mi už získat vyjádření pana Hamáčka:

Dobrý den,

ano, je pravda, že došlo ke kácení tří stromů. V rozporu s Vaším názorem je stanovisko odboru životního prostředí, které nechalo pokácet stromy z důvodu jejich havarijního stavu a suchých korun, které znamenají zvýšené riziko. Kácení stromů ve špatném stavu město oznamuje.

Hezký den.

Mgr. Petr Hamáček

místostarosta Jičína

A J. Šorf k tomu ještě  doplnil:   Pokud je vyjádření odboru životního prostředí takové, že stromy mají proschlé koruny, tak to bychom měli pokácet většinu stromů, neboť po tomto suchém létě je většina stromů proschlých…

Čekám odpověď,  která bude dávat smysl.

(red)

1 komentář u „Útok na cennou přírodní lokalitu Čeřovka nebo nutnost?

 1. Jan Šorf

  Ačkoliv s tím, že byly stromy pokáceny nesouhlasím, musím uznat, že jeden z pokácených stromů byl napadený dřevokaznými houbami a usychal. Další strom prosychal v koruně a třetí obdobně. Uznal jsem svůj omyl, stromy nebyly zdravé, avšak všechny 3 stromy na tom nebyly stejně špatně.

  JEDEN STROM BYL S MODRÝM TROJÚHELNÍKEM (značka dutinového stromu, kde hnízdí ptactvo), TEN MOHL BÝT OŘEZÁN NA TORZO!

  Do současné doby se nedomnívám, že bylo potřeba pokácet všechny 3 stromy. Stromy byly pokáceny, protože představovaly riziko a na to se hledí dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jenže těch ne zrovna zdravých stromů s vlny veder přibývá a zůstává otázkou, zda si vykácíme všechny prosychající stromy, zda se tím problém vyřeší… Já si myslím, že ne!

  Paradoxem však zůstává, že například zbraně se neničí kvůli tomu, že se jimi lidé zabíjí, nebo auta, že při autonehodách v nich umírá množství lidí. To ne! Však potencionálně nebezpečný strom se hned pokácí…. a spálí v kamnech :-)!

  Navíc dle smouvy o ošetření stromů na Čeřovce se mluví jen o jednom buku, který se bude kácet:
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7022183

  Níže přikládám vyjádření dalších představitelů města, které se mi podařilo získat a jednatele arboristické firmy Datel, pana Neklana.

  CITUJI VYJÁDŘENÍ DALŠÍCH DVOU PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA JIČÍNA:

  „Stromy prý nebyly zdravé dle pana Neklana, který provedl pochůzku.

  Pan Neklan, jednatel firmy Datel – péče o stromy, označil tyto tři buky, které byly pokáceny za velmi nebezpečné.

  V korunách byly z ¾ suché, navíc prasklé ve větvení hlavních větví.
  Pan Neklan je odborník, má certifikát Certifikát European Tree Worker č. 003217, je český certifikovaný arborista, člen ISA a SZKT a lektor BOZP pro práce ve výškách. Zhodnotil, že je nemožné a velmi nebezpečné pouze ořezat hlavní suché větve, a prý by to bylo i neefektivní.

  Dále upozornil na fakt, že vlivem sucha se zdravotní stav především buků značně zhoršil oproti minulému roku, kdy zde prováděli ořez.

  Kácení těchto dřevin, dalších zcela suchých buků, dubů a akátů na Čeřovce, dalších tří kusů bříz na sídlišti U Trati bylo schváleno. Město prý vydalo oznámení o kácení ze zdravotních důvodů dle §8, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

  Dle mého názoru pokácené stromy posoudil odborník na slovo vzatý a musíme jeho doporučení respektovat.

  Možná by bylo dobré obrátit se přímo na pana Neklana, který Vám jeho rozhodnutí vysvětlí. Vždy je lepší, když se baví dva odborníci mezi sebou, než když dělá prostředníka laická osoba.
  Pokud byste měl o setkání s pane Neklanem zájem, můžeme zprostředkovat setkání.

  Věřím, že určitě nebyl nikoho a ničí záměr pokácet zdravé stromy.

  Přeji hezký den.“

  ALENA STILLEROVÁ (ANO 2011)

  „O kácení stromů na Čeřovce jsem dnes hovořil s RNDr. V. Smolíkovou (odbor životního prostředí). Bylo mi řečeno, že kácení bylo povoleno a bylo potřeba. Jednalo se o odborný zásah.“

  MILAN SMOLÍK (Volba pro město)

  VYJÁDŘENÍ ARBORISTICKÉ FIRMY DATEL:

  My arboristé jsme na straně přírody a všechny kroky ( řezy, kácení ) jsou promyšlené. I Díky Vám a přístupu p. Smolíkové jsme letos opět ošetřili 23 stromů, ze kterých jsme pouze odstranili větší suché větve. Bohužel musíme konstatovat, že po roce jsme hlavně na bucích, které jsme ošetřili loni, našli opět mnoho velkých suchých větví. Sucho se na Čeřovce podepisuje stejně jako v kraji a stromy jsou tak oslabené.
  V jednom z buků jsme našli i živého kůrovce, což není zas tak častý jev.

  Rádi bychom odstraňovali pouze suché větve a stromy tak ponechali k dožití, ale u některých jedinců je to technicky nemožné. Pokaždé na strom jako domov pro mnoho živočichů s p. Smolíkovou myslíme.

  Postup při hodnocení je a bude stále stejný.1. Provozní bezpečnost ( možnosti selhání stromu, zlomy větví při menších poryvech větru a tedy nebezpečí pro lidi ) a pak vše ostatní.

  Na pokácené buky bychom žádného stromolezce neposlali, riskovali bychom jejich život. V havarijním stavu je i ten popsaný buk paragrafama a doporučili jsme ho pokácet co nejdříve. Žádný dendrolog by se pod takový strom nepodepsal, velice nebezpečné, technicky redukovat nemožné. Kdykoliv může dojít k vylomení a zlomu. Určitě je to srozumitelné, že město jako majitel stromů na Čeřovce ponese za případné ohrožení obyvatelstva plnou odpovědnost.

  U nás ve Vrchlabském parku jsme měli krásný soliterní buk. Přišel čas, kdy ho obsadili dřevokazné houby. Dvakrát se redukoval co dva roky a nyní leží na zemi část kmene. Bohužel buky nemají takovou obranyschopnost jako jiné dřeviny a velice rychle usychají a rozpadají se. Pokud se nezlepší situace s vodou bude to pokračovat jak na smrkových porostech tak na stromech na Čeřovce.

  Torza jsou obecně u odborníků v arboristice brána jako opravdu krajní řešení. Torzo slouží jako špatný příklad pro další generace. Máme mnoho případů, které řešila inspekce životního prostředí, kde lidé ze svých stromů udělali torza protože to někde viděli a mysleli si že je to tak správné. Tedy pro budoucí generace velice špatný příklad. Velké redukce stromů jsou povoleny pouze u vyjímečných senescentních jedinců, ale to jsou většinou solitery, které mají i spodní obrost. Na Čeřovce jsme v lese a spodní obrost není.

  Bohužel ochrana stromů pro zachování biotopu v urbanizované krajině a zejména v místech většího pohybu lidí je a bude velice obtížná. My arboristé se snažíme, aby stromy na svých stanovištích zůstali žít co nejdéle, ale pokud není možné zachovat provozní bezpečnost, musíme se se stromy rozloučit. Letos jsme v Krkonoších ošetřili několik památných stromů, v těchto stromech to opravdu žije, ale většinou to jsou soliterní duby, jilmy a lípy.

  Vidíme na grafech a na studiích, že vody ubývá, tedy stromy jsou oslabené. Pro mnoho živočichů a rostlin výhoda, pro mnoho živočichů a rostlin nevýhoda. Berme to tak na obě strany.

  Děkuji za pochopení, ať se vám daří

  LUKÁŠ NEKLAN (jednatel – Arboristická firma Datel)

  http://www.datel-arboristika.cz/

  P.S.: Ty 3 padlé kmeny jsem alespoň popsal červeně ZACHOVAT PRO BROUKY a budu žádat o jejich zachování v lokalitě pro vzácné dřevokazné brouky, kteří jsou vázáni na mrtvé dřevo a z krajiny mizí, neboť jim žádné dřevo nenecháváme!!!

  NA ZÁKLADĚ DISKUZE S OBČANY VÍM, ŽE LIDÉ JSOU PO KÁCENÍ ROZDĚLENI NA DVA TÁBORY. JEDNI KÁCENÍ RESPEKTUJÍ A DRUZÍ (mezi něž patřím) SE NAD KÁCENÍM POZASTAVUJÍ A NESOUHLASÍ S TÍM!!!

  Jo a ještě STROM POPSANÝ PARAGRAFAMA hostí kriticky ohroženého brouka – kovaříka rezavého a Královéhradecký kraj zakázal jeho skácení již před rokem. OŘEZÁNÍ NA TORZO slouží jako přijatelný kompromis mezi ochranou přírody (hnízdiště ptactva, domov veverek a kolonie netopýrů) a zdravím lidí!

  V PŘÍPADĚ DALŠÍHO KÁCENÍ DUTINOVÝCH STROMŮ BYCH SE PŘIKLÁNĚL K OŘEZÁNÍ NA TORZO!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *