V Jičíně děkovali dobrodincům a mecenášům

ryb 1 titl JIČÍN – Udílení Ceny „Ď“ (Děkuji) v Porotním sále Valdštejnského paláce v Jičíně připravilo město Jičín společně s Rotary Clubem Jičín. Nominováno bylo osm osobností, dobrovolníků a mecenášů, kteří nezištně a s nadšením, dlouhodobě nebo v rámci své profese pomáhají lidem kolem sebe. Všem těmto nominovaným bylo veřejně poděkováno, hudební dárky jim rozdali učitelé a žáci Základní umělecké školy v Jičíně. Hlavní Cenu Ď získal Ing. Václav Rybařík, který vloni na jaře věnoval Jičínu bronzovou sochu Albrechta z Valdštejna a vévodovu bustu do Porotního sálu. Z nominovaných osobností ho vybralo tzv. Kolegium  ve složení MVDr. Jiří Liška, Ing. Vladimír Šulc, Marie Faruzelová, Mgr. Miloš Chlumský a PhDr. Josef Novotný.  „Samozřejmě, že velké poděkování patří všem nominovaným, protože to jsou osobnosti, které dlouhodobě, ať už dobrovolně nebo v rámci své profese, konají pro Jičín mnoho. Velmi si jich všech vážím,“ komentoval předávání nominací jičínský starosta Jan Malý. Celou akcí provázel Richard Langer, tvůrce a moderátor všech pořádaných Cen Ď. Ten s myšlenkou poděkovat osobám, které nejsou možná vždy vidět, přišel v roce 2000 a od té doby získaly Cenu Ď stovky mecenášů a dobrodinců z celé České republiky.

Nominovanými v Jičíně byli:

Martin Zajíček – dlouholetý ředitel K-klubu (nominovala Komise kulturní),

Mgr. Zdeněk Procházka – dlouholetý ředitel IV. ZŠ Železnická (nominovala Komise pro výchovu a vzdělávání),

Mgr. Jaromír Gottlieb – dlouholetý ředitel Regionálního muzea a galerie Jičín (nominovala Komise životního prostředí),

Ing. Václav Rybařík – donátor bronzové sochy Albrechta z Valdštejna městu Jičín (nominovalo město Jičín),

MUDr. Miroslav Hanuš – primář interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. (nominovala Oblastní nemocnice Jičín a.s.),

Michal Kříž – dlouholetý dobrovolník, vedoucí divadelního spolku Teenager v Nízkoprahovém klubu Exit (nominovala Oblastní charita Jičín),

PhDr. Eva Bílková – kronikářka města Jičína, organizátorka kulturních akcí, předsedkyně mnohých spolků, redaktorka (nominovala Jičínská beseda z. s.),

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. – historik, pedagog a držitel Ceny města Jičína (nominoval Státní okresní archiv Jičín).

Všichni nominovaní postupují do krajského kola, které se bude konat 28. dubna ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a zároveň také do celostátního kola, které se uskuteční 15. června ve Státní opeře v Praze.

Bližší informace o Ceně „Ď“ – http://www.cena-d.cz

(md)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *