V Jičíně připravují průlom v třídění odpadu. Kontejnery zmizí

titulka JIČÍN  –  Ve vybraných jičínských městských  částech  Sedličky,  Allanovy sady  a  v  části Větrova  se začne zkoušet přívětivější systém sběru tříděného odpadu tzv. „door to door“  čili   „dveře od dveří“ nebo „dům od domu“.  V pilotní fázi  dostanou domácnosti odpadní nádoby na tříděný odpad  zdarma, zároveň  tam  budou  od 1. července  zrušena klasická  kontejnerová  stání  a svážet se bude přímo od domů.  „Obyvatele vyjmenovaných lokalit prosíme o součinnost. V červnu si odpadní nádoby vyzvedněte v sídle Technických služeb města Jičína v Textilní ulici. Dostanete je  zdarma, jen je třeba, abyste  s technickými službami podepsali  smlouvu o výpůjčce,“  informuje  Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice.  Nádoby na papír, plasty a nápojové kontejnery a směsný komunální odpad se podle něj bude svážet jednou za 14 dní, nádoby na bioodpad  jako doposud  jednou týdně.

ilustr2 Systém „door to door“  spočívá v tom, že domácnosti dostanou barevné popelnice, do kterých obyvatelé odkládají tříděný odpad. Barevné dělení odpovídá zvyklostem:  na papír je modrá nádoba, na plasty a nápojové kartony žlutá, na bioodpad hnědá a na směsný komunální odpad černá. Systém je už vyzkoušený v jiných českých městech,  i v západoevropských zemích. Jednoznačně se prý ukazuje jako výhodný, protože  pokud  mají lidé nádoby doma, třídí pečlivěji a tím se snižuje  množství směsného komunálního odpadu, který míří  na skládku.

„Město vloni  nechalo zpracovat analýzu sběrné sítě na tříděný odpad v Jičíně  a  na jejím základě byly do pilotního projektu vybrány právě  Sedličky, Allanovy sady a část Větrova. Tam  jsou totiž  velké donáškové vzdálenosti ke kontejnerovým stáním a  nádobami domů se město snaží  lidem dopřát lepší komfort pro třídění,“  dodává  Jan Jireš.

ilustr3 Změna se týká rodinných domů, pro  bytové domy město koupí  200  kusů speciálních tašek na tříděný odpad, které budou zdarma k dispozici  pro obyvatele bytů.  Nádoby na odpad dodá firma COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení.  Do jedné zakázky  je zahrnuto  i  vybudování podzemních kontejnerových hnízd, která se letos začnou využívat na rohu Husovy a Tyršovy ulice a na nábřeží Irmy Geisslové. Celkové náklady za všechny tyto změny  jsou víc než  dva a půl milionu korun bez DPH,  Jičínu  pomůže dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 707 539  korun (město je plátcem DPH).

Podrobnosti ke změnám  třídění odpadu  najdou občané na internetových stránkách města  Jičína v sekci „Odpadové hospodářství“,  a  také na informačních letácích,  které  budou  součástí chystané kampaně.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *