V Jičíně třídí dobře. Rezervy mají u papíru, plastů a skla

titulka JIČÍNSKO –   „Všichni ti, kteří  tříděním zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Pomáhají nám šetřit skládku, která není takzvaně bezedná a do budoucna se i vzhledem k chystaným legislativním změnám bude muset systém třídění ještě víc rozšířit,“ informuje vedoucí jičínského odboru životního prostředí  Jana Mušková. Letos má město v rozpočtu 7 milionů korun na rozšíření usmev 2 skládky, na výstavbu její IV. etapy. Celková částka ale bude podle odhadů zhruba dvojnásobná. „Rozšíření skládky Popovice – Libec o novou kazetu je nezbytné pro prodloužení její životnosti o dalších několik let,“ dodává jičínský místostarosta Jan Jiřička.  Sběr drobného elektra průměrně meziročně roste, zatímco sběr plastů, skla a papíru stagnuje.  „V loňském roce odevzdali obyvatelé téměř 956 tun tříděného odpadu, který společnost EKO-KOM  zpětně vykoupila za 1,863 milionu korun. Jde ale o snížení odpadu o zhruba 10 tun oproti loňskému roku. Spoustu materiálu také ještě vytřídí naši pracovníci na třídicí lince ve sběrném dvoře, protože ho obyvatelé hází do běžného směsného odpadu. Chci proto apelovat na občany, aby opravdu lépe třídili základní komodity,“ říká odpadový hospodář města Ing. Milan Zmátlík.

s usmevem Obyvatelé Jičína třídí elektroodpad do červených kontejnerů, plast, sklo a papír do žlutých, zelených a modrých kontejnerů. Tím, že odevzdají staré spotřebiče nebo z běžného odpadu odeberou určité komodity k dalšímu zpracování, výrazně šetří elektrickou energii, ropu, uhlí, primární suroviny, vodu,  ale snižují i produkci skleníkových plynů. A ulevují skládce v Libci. Podle vyúčtování od společnosti ASEKOL, která se sklo Jičínu stará o sběr elektroodpadu například recyklace běžné stovky televizorů ušetří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky nebo přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska. „V Jičíně se množství odevzdaného drobného elektra meziročně zvyšuje, například v roce 2013 se vybralo o 5 900 kilogramů než v roce 2016,“ prezentuje J. Mušková s tím, že červených kontejnerů je po městě rozmístěných devět, větší elektroodpad mohou obyvatelé odevzdat přímo ve sběrném dvoře.

V Jičíně se třídí do kontejnerů pouze plast, sklo a papír. Nápojové kartony, kovy a také další odpad, který domácnosti vyhodí do běžného komunálního odpadu, se pak dál ještě třídí v Technických službách města Jičína ve sběrném dvoře. Dále se od domácností sbírá bioodpad a od začátku toho roku i oleje.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *