V Turnově i letos zaplatí za komunální odpad 660 korun

sberny-dvur

TURNOV / Český ráj  –  Městský úřad Turnov  upozorňuje občany,  že letošní  poplatek za svoz komunálního odpadu  je letos opět  660 korun  za osobu a rok. Občané Turnova mohou poplatek uhradit na  Městském úřadě v Turnově v ulici Antonína Dvořáka, v informačním středisku Turnovské památky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje nebo bezhotovostní platbou na účet města Turnov č. 50032-1263075359/0800. Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku: · Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 214 Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 202. Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 korun mají poplatníci:

· kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let

· kteří v příslušném roce dovrší 3 let

· osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu

· studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2017, najdete na internetových stránkách města Turnova v sekci životní prostředí – pytlový sběr tříděných odpadů a o tuto částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2018 (jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc říjen 2017). Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75let,ZTP,studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši 165 Kč.

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.

Ilustrační snímek  Autor: VaW

(zs)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *