Vstup do EU pomohl Jičínu ke zlepšení životní úrovně

titulka JIČÍN  –  Evropská unie za patnáct  let členství  České republiky v EU poskytla  Jičínu prostřednictvím  dotací  přibližně  320 milionů korun.  Podařilo se tak uskutečnit velké stavební projekty,  které výrazně  zlepšily  životní  úroveň. V minulém programovém období  2007 – 2013  Evropská unie Jičínu přispěla v součtu přibližně 250 miliony korun, největší  stavbou bylo vybudování Koupaliště Kníže, na které  Jičín získal téměř 80 milionů korun.  Dalších přibližně 120 milionů korun  šlo z rozpočtu města. Přibližně 43 milionů korun město obdrželo  z Norských fondů na obnovu městské památkové rezervace, na rekonstrukci náměstí, zámecké zahrady a hradebních zdí.  Evropské peníze městu pomohly s odstraněním staré skládky u svahu Zebína (25 milionů korun), s přestavbou domu v Soudné na denní stacionář (14,2 milionu korun) nebo výstavbou Centra přírodních věd – Hvězdárny Jičín (11,9 milionu korun), podpořily mj. i zateplení budov  (25 milionů korun).

byvala-vzp „Teď jsme  v programovém období 2014 – 2020, díky kterému město pokračuje v dalších  projektech  za pomoci Evropské unie.  Dosud se městu  podařilo získat přibližně 70 milionů  korun  s tím, že evropské dotace jsou proplácené zpětně po úplném dokončení akcí. Z uvedené sumy jednoznačně dominuje příspěvek na rekonstrukci „bývalé VZP“ na autobusovém nádraží, pro  kterou  Jičín získal 35 milionů korun,“  informoval mluvčí jičínské radnice  Jan Jireš a doplnil,  že Evropské dotace výrazně pomohly i Sboru dobrovolných hasičů Jičín.  Získal moderní, plně vybavenou cisternu, která se teď  pravidelně účastní výjezdů, a také hasičskou zbrojnici v Dělnické ulici, kterou teď čeká kolaudace.  Na  cisternu Evropská unie poskytla 8 milionů korun, pro zbrojnici je schválena dotace 13,5 milionu  korun.  Pokračuje  zateplování  v  Domech s  pečovatelskou službou  v ulicích Přátelství a Sokolovská, v ZŠ Soudná,  připravuje se  zateplení bytového domu  Na Jihu čp. 541 – 544.  Po skončení těchto  akcí  dostane  Jičín více než 20 milionů korun.

Chystá se: 

  • Cesta Valdštejnských architektů, díky  níž  by měla být  dokončena rekonstrukce Valdštejnské lodžie  (Čestný dvůr a osm místností v severovýchodní částí  lodžie.  EU celkem poskytne 15, 6 milionu korun)
  • podzemní kontejnerová stání (letos se s nimi počítá  na křižovatce ulic Husova a Tyršova a  na nábřeží Irmy Geisslové.  Z EU  tam „půjde“  2,6 milionu korun)

O  evropské  dotace se  ucházejí   i firmy, úřady, neziskový sektor a organizace.  Týká se to například  přeložky II/286,  tedy severovýchodní části obchvatu. Výstavba pokračuje,  investorem je Královéhradecký kraj, který má schválenou dotaci zhruba ve výši 170 milionů  korun.  Úspěšným žadatelem o evropské dotace je také Oblastní nemocnice Jičín a.s., která díky tomu modernizuje  své vybavení a zkvalitňuje tak služby.

(jj a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *