Záměrné mlžení nebo nevědomost? Seriál o cyklostezce kolem Zebína pokračuje

lzl_6590-1 JIČÍN / Železnice  –  K záměru  vybudovat asfaltovou cyklostezku z Jičína do Železnice přibývají další „seriálové“ díly. Dobrou zprávou může být snad jen to, že jedni usilují  o zachování přírody a původního rázu krajiny bez asfaltového zpevnění, další skupině tvůrců tohoto seriálu leží na srdce blaho cyklistů, rodin s kočárky, bruslařů a chodců, kterým by stezka poskytla veškeré pohodlí, aby se nebořili do bláta. Příběh se odvíjí v různých rovinách, o kterých se více dozvíte na tomto odkazu: http://zpravyceskyraj.cz/upozornil-na-chybu-uredniku-vdeku-se-vsak-nedockal/ Nyní redakce obdržela od Mgr. Pavla Kracíka další informace, které  otevírají i novou seriálovou kapitolu. Níže pak připojujeme také vyjádření zaměstnance města Jičína a zastupitele Ing. Ladislava Bryknera, kterého se text pana Kracíka týká:

Text Mgr. Pavla Kracíka:

Pan Brykner veřejně vědomě lhal…

Když byl na 38. zastupitelstvu, konaném dne 17. září 2014, projednáván záměr realizace asfaltové cyklostezky Jičín – Železnice, vystoupil v rámci diskuse s kritickými připomínkami též pan Hynek Zlatník. Ten přítomné zastupitele a pracovníky MěÚ Jičín upozornil na to, že součástí projektu cyklostezky je i umístění urbánních prvků jako jsou odpadkové koše, odpočinková stání a lavičky, jež tento neporušený krajinný prostor u Bílého mlýna znehodnotí a které jsou odborníky obecně pokládány za vysoce nevhodné.

Hned na to vystoupil zastupitel a zaměstnanec města Ing. Ladislav Brykner, který panu Zlatníkovi tvrdě oponoval tím, že lavičky a odpadkové koše v projektu nejsou. V tuto chvíli však veřejně vědomě lhal, neboť diskutovaný projekt, vypracovaný ing. Miloslavem Kučerou z firmy Prodis z Hradce Králové, s těmito prvky od samého začátku počítá. V části stavebně-technické dokumentace, nazvané „A – průvodní a technická zpráva + soupis prací a dodávek“ se na straně 4 výslovně uvádí: „Součástí stavby bude umístění trvalého dopravního značení, dopravního zařízení a umístění prvků drobné architektury v podobě odpočinkových laviček s koši na odpadky, v počtu 8 kusů. Provedení a materiál laviček a košů stanoví investor.“

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 38. zastupitelstva konané 17. září 2014 představovalo zcela klíčové jednání, na kterém se mělo hlasovat o případné revokaci usnesení č. 13/37/ZM a kde bylo jednáno o tom, zda od realizace projektu cyklostezky v této podobě ustoupit či nikoliv. Představa, že by Ing. Brykner jakožto zaměstnanec města, který měl přípravu projektu cyklostezky Jičín-Železnice jako součást své pracovní náplně, nebyl v tuto chvíli detailně obeznámen s projektem firmy PRODIS, je zcela vyloučena. Jako zastupitel tedy veřejně, zcela vědomě a účelově lhal. Pokud by snad chtěl Ing. Brykner dnes tvrdit, že o lavičkách a odpadkových koších v projektu tehdy nevěděl, bude to jen laciná dětská lež.

Zůstává otázkou, nakolik lživé a účelové mohou být i některé jeho další veřejné proklamace o tomto projektu.

Lživé tvrzení Ing. Ladislava Bryknera – viz zvukový záznam z 38. zastupitelstva na webových stránkách města, stopáž: 4:35:20-42.

https://www.mujicin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5954&id=1285061&n=zapis-zm-c-38&query=38%2E+zastupitelstvo

Reakce  Ing. L. Bryknera na text   Mgr. P. Kracíka:

Děkuji za možnost  hájit se proti této pomluvě

Před třemi týdny  se obrátila na MěÚ Jičín osoba, která požadovala informaci dle zákona 106/1999 Sb., zda byla součástí stavebně-technického řešení projektu „ cyklostezka Jičín – Železnice“ projednávaného na 38 zastupitelstvu dne 17.9.2014, instalace laviček, obrubníků a odpadkových košů. Informaci obdržela tato osoba dne 15. 4. 2015  a je zveřejněna na stránkách města v tomto znění: „Dotázali jsme se projektového manažera, ing. Bryknera Ladislava, který sdělil, že se domníval, že lavičky a koše  byly z projektové dokumentace odstraněny. Cyklostezka byla dle jeho informací projektována bez obrubníků, vyjma míst kde dochází ke křížení s provozem zemědělské techniky. Tak také uvedl ve svém vstupu na 38. zastupitelstvu města. Včetně toho, že cyklostezka není osvětlena. Dotázali jsme se také autora projektové dokumentace, ing. Miloslava  Kučery – PRODIS.  Doslovnou odpověď sdělujeme“.

Na začátku r. 2014 jsem se sešel s zástupci města, kde jsme diskutovali  úpravy PD podle požadavků investora a SFDI ČR pro druhé kolo předkládání  žádostí o dotaci. Pamatuji se, že proběhla diskuse i nad mnou navrženým mobiliářem cyklostezky. Zejména z důvodu, že lavičky a koše jsou neuznatelným nákladem cyklostezky a zvyšují  náklady na 1 metr čtvereční cyklostezky. Přes to jsem se rozhodl tento mobiliář (8 kusů) v projektu ponechat, neboť se domnívám, že jeho instalace je  vhodná. Investor se ale může kdykoliv  rozhodnout, že je neumístí (neinstaluje), neboť na lavičky s koši se dotace nevztahuje. V situačním výkrese nejsou koše umístěny. Co se týká obrubníků, cyklostezka je projektována po celé délce bez zpevněných krajů (obrubníků). Pouze v místech přejezdů zemědělské techniky, kde se počítá se zvýšenou zátěží a nebezpečím zničení je cyklostezka zpevněna a osazena i obrubníky.“ https://www.mujicin.cz/uredni-deska/2/p1=61627

Poukazuji na záměrnou manipulaci s fakty

Pokud článek a dotaz psala stejná osoba, je zarážející, jak záměrně manipuluje s fakty, které zná a které od MěÚ Jičín podle zákona 106/1999 Sb. dne 15.4. 2015 obdržela. Tato osoba dobře ví, proč  jsem se v říjnu 2014 domníval, že lavičky a koše v počtu 8 ks v projektu již nejsou. Tato osoba dobře ví, že bude záležet jen na městu Jičín, zda podél cyklostezky lavičky s koši umístí. Z pohledu projektu cyklostezky je to naprosto okrajová záležitost. Já osobně rozumím panu projektantovi, který se i přes požadavek investora, aby je z projektu odstranil, rozhodl nadále ponechat s tím, že se jedná o neuznatelný náklad cyklostezky. Naprosto ale nechápu, proč by lavička umístěná u cyklostezky, která umožní lidem si na chvíli sednout a odpočinout, znehodnotila krajinu.

Z Jičína do Železnice bezpečně a pohodlně

Myslím, že by odpůrci cyklostezky měli přestat hledat záminky, jak diskreditovat jakýmkoliv způsobem ty, kteří chtějí propojit Železnici s Jičínem po historické cestě, kterou stavěli naši předkové. Kteří pouze chtějí, aby se kvalitním povrchem, jen 3m širokým, umožnila bezpečná cesta z Jičína do Železnice. Mimo frekventovanou a nebezpečnou silnici II. třídy, pokud možno celoročně. Kteří chtějí, aby se do přírody snadněji dostaly  děti, osoby hendikepované, maminky s kočárky, cyklisté, chodci.

 Láďa  Brykner

Níže redakce připojuje odkaz, který vám umožní  nahlédnout do průvodní a technické zprávy projektanta Miloslava Kučery z dubna roku 2014.

https://www.email.cz/download/i/3FELPr1j9U6p8xUD5U2LYnOIlHzBe_lBqFGTsCReQPJm8ut1BlGkyd9yYbRrfu3Axop5zLI/P%C5%99%C3%ADloha%20A.pdf

(red)

3 komentáře u „Záměrné mlžení nebo nevědomost? Seriál o cyklostezce kolem Zebína pokračuje

 1. Pavel Kracík

  Projekt na cyklostezku konzultovalo město s projektantem počátkem roku 2014. V dubnu 2014 byl projekt, který počítá s umístěním laviček, odpadkových košů a dopravního značení, dokončen a předán městu Jičínu. Celé následující 4 měsíce nenašel ing. Brykner čas, aby si projekt otevřel, přečetl si ho a zjistil, že tam jsou tyto urbánní prvky zakomponovány. Čas na prostudování projektu, který byl jeho pracovní náplní, nenašel ani před klíčovým jednám zastupitelstva konaného 17. 9. 2014, o kterém se vědělo, že se na něm bude tento projekt bouřlivě diskutovat. Až do posledního okamžiku se tak celé 4 měsíce „domníval“, že lavičky a koše v projektu nejsou. Kdo tomuto přiznání vlastního šlendriánu uvěří? Na otázku, kdo tu ve skutečnosti manipuluje s fakty, si určitě učiní každý čtenář sám.
  Pavel Kracík

 2. Ochránce přírody a rozumu

  Pane Bryknere a další velevážení příjemci našich daní a ždímatelé Evropských dotací. Do přírody se i nyní snadno dostanou děti, osoby hendikepované, také maminky s kočárky, cyklisté a chodci. Stačí otevřít oči a jít jít se na tu krásnou louku podívat. Tím, že ji znehodnotíte asfaltem, tím se na ni vrhne sice větší množství, ale například i mopedistů, kterým se nebude chtít po státovce, atp atp. Celá příprava této akce je zpackaná, každý si tam prosazujete svoje zájmy a kravské nápady, místo abyste dělali na tom, co město potřebuje nejvíce. Chováte se jako za dob Geosanu, jen tam chybí ty peněžní objemy bokem, že ?

 3. Jaroslav Krejcar

  Díky za možnost vyjádřit se pro P. Kracíka v Jičínském zpravodaji. To bylo fér. Co nechápu, je nutkání omlouvat zjevné chyby a nedostatky, zvlášť pokud je vršíme z donucení. Nechápu, proč bychom se měli v zájmu dotací neustále ohýbat, balamutit, proč nemůžeme za své peníze prostě zvolit kompromisní řešení (mimochodem Pavel Kracík ho zdůvodnil skvěle) a zachránit jeden z nejhezčích kousků přírody okolí města. jk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *