Zápisy do prvních tříd se posouvají až na závěr dubna

titulka JIČÍNSKO  – Novela školského zákona přinesla výrazné změny :  povinnou předškolní docházku nebo  školské obvody pro mateřské  školy.  Nové jsou i termíny zápisů dětí do základních škol.  „Zápisy dětí do jičínských mateřských škol letos budou  tradičně v květnu, konkrétně 9. května 2017. Novela školského zákona z roku 2016 ale přináší řadu změn. Hlavní je povinná předškolní docházka již pro pětileté děti. Od počátku školního roku, od září 2017, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je tedy předškolní vzdělávání povinné. Výjimky jsou přesně dané zákonem, například při domácím vyučování. Do mateřské školy se pak přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,  v příslušném školském obvodu v Jičíně,“ přiblížila mluvčí jičínské radnice Magda Doležalová.

Stanovení přednostního přijetí vychází přímo ze znění školského zákona, kdy se tato hranice imgp6573 bude postupně snižovat:  v roce 2018 na  tři  roky a v roce 2020 na dva roky věku dítěte. Podmínkou je dostatečná kapacita školy (podle povoleného maximálního počtu dětí ve třídách dané mateřské školy). Novinkou je také povinnost stanovení školských obvodů MŠ prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky, imgp6560 kterou Rada města nyní doporučila zastupitelstvu schválit. Každý rodič tak podle místa bydliště bude mít určenu školku, kam dítě bude chodit, podobně jako tomu je u základního vzdělávání. Rodič může přihlásit dítě do jiné než spádové mateřské školy, nicméně v případě naplnění kapacity vybrané školy může být přijetí odmítnuto a dítě bude mít garantováno místo ve spádové mateřské škole.

„Zápisy do prvních tříd základních škol jsou pro letošek posunuty, uskuteční se  až 20. a 21.  dubna  2017. Dříve byly už v únoru.  I tady  přinesla novela školského zákona řadu změn,  mimo jiné  právě i posunutí termínu přihlášení k povinné školní docházce,“ dodává M. Doležalová.

Školské obvody základních škol v Jičíně:

Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109 ředitel PaedDr. Ivan Truhlička, tel. 493 531 356, e-mail: skola@zsjednicka.cz

Moravčice, Popovice, Nábř. Irmy Geisslové, Nábř. Kpt. Jaroše, Lidické náměstí, Náměstí Svobody, Valdštejnovo náměstí, Žižkovo náměstí,

ulice: 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Barákova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Dělnická, Fortna, Hviezdoslavova, Chelčického, J. Š. Kubína, K Vápenkám, Lindnerova, Luční, M. Koněva, Máchova, Markova, Na Hrádku, Na Příkopech, Na Tobolce, Nerudova, Nová, Novoveského, Palackého, Pod Koželuhy, Pod Koštofránkem, Prachovská, Příční, Raisova, Ruská, Říční, Seifertova, Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Šrámkova, Tylova, U Javůrkovy louky, Vrcha, Zahradnická a Židovská;

Základní škola, Jičín, Husova 170 ředitel Mgr. Roman Mareš, tel. 493 532 405, e-mail: skola@2zsjc.cz

Dvorce, Robousy,

ulice: Českých bratří, Dělnická, Denisova, Fügnerova, Hradecká, Hrušňová, Husova, Jičínského, Jungmannova, Konecchlumského, Kr. Haranta, Křižíkova, Lošťákova, Meruňková, Moravčická, Nad Cihelnou, Pod Lipami, Průmyslová, Šibeňák, Šturmova, Švestková, Textilní, Třešňová, Tyršova, U Trati, Višňová, Vrchlického a Železničářská;

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 ředitel Mgr. Michaela Štálová, tel. 493 531 278, e-mail: skola@3zs.jicin.cz

ulice: Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Sokolovská a U Tržiště;

Základní škola, Jičín, Železnická 460 ředitel Mgr. Blanka Kalátová Lisá, tel. 493 520 479, e-mail: lisa@4zs.mujicin.cz

Sedličky, Soudná, Komenského náměstí, Náměstí V. Čtvrtka,

ulice: Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Havlíčkova, Jakubcova, Jarošov, Jarošovská, Jaselská, Jiráskova, Kollárova, Kosmonautů, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka, Pod Čeřovkou, Revoluční, Skautská, Smetanova, Sv. Čecha, Štrauchova, U Lomu, U Stadionu, V. Dobiáše, Zahradní a Železnická.

Základní škola a Praktická škola, Jičín, Soudná 12 ředitel Mgr. Petr Novotný, tel.: 493 532 835, e-mail: skola@soudna.cz

Zápis do přípravného stupně základní školy speciální a do 1. třídy základní školy dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16, odst. 9, zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Jedná se o děti, žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem diagnostikované školským poradenským zařízením PPP, SPC. U zápisu je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka nebo k jeho odkladu povinné školní docházky.

TERMÍNY ZAPISŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

ZŠ, Jičín, 17. listopadu 109 (1. ZŠ): 20. dubna 2017, od 14:00 do 17:00 hod. (čtvrtek)

21. dubna 2017, od 13:00 do 15:00 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Husova 170 (2. ZŠ): 20. dubna 2017, od 1300 do 1700 hod. (čtvrtek)

21. dubna 2017, od 9:00 do 11:30 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 (3. ZŠ): 21. dubna 2017, od 13:00 do 17:00 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Železnická 460 (4. ZŠ): 20. dubna 2017, od 13:00 do 17:00 hod. (čtvrtek) 21. dubna 2017, od 13:00 do 15:00 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Soudná 12: 20. dubna 2017, od 14:00 do 16:00 hod. (čtvrtek)

21. dubna 2017, od 12:00 do 14:00 hod. (pátek)

(md a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *