Zastupitele čeká kromě schvalování rozpočtu i zpěv koled

titulka JIČÍN  –  Kdo chce být v obraze ohledně toho, kam bude  město Jičín v příštím roce investovat, neměl by si nechat ujít poslední letošní jednání zastupitelů ve středu 14. prosince od 15 hodin v Porotním sále jičínského zámku.  Hlavním tématem bude schvalování  rozpočtu města na rok 2017. K prioritám v návrhu rozpočtu, pro který  budou zřejmě hlasovat všichni koaliční zastupitelé,  patří  zahájení přestavby jičínského biografu Český ráj, dokončení výstavby centrálního zázemí a venkovních šaten na letním stadionu v lipách, výstavba infrastruktury pro budoucí bytovou zástavbu u icko Lidického náměstí na Novém Městě a první etapa rekonstrukce Valdštejnského zámku, která umožní přestěhování informačního centra zpět do podloubí na náměstí.  Plánovaný rozpočtový výdaj v celkové výši zhruba 13 milionů korun  by měl ve dvou etapách přispět k rozšíření skládky komunálního odpadu  v Libci. K výtce opozičních zastupitelů, že rozpočet nepamatuje na rekonstrukce chodníků a silnic, místostarosta Petr Hamáček  doplnil: „V roce 2017 nás čeká dokončení další etapy regenerace panelového sídliště Husova, která se samozřejmě dotýká i komunikací. Při výstavbě infrastruktury pod Lidickým náměstím, ve které nejsou zahrnuty jen technické sítě, počítáme samozřejmě také s obnovou stávajících chodníků a silnic,“ řekl P. Hamáček. Návrh rozpočtu pracuje s příjmy a výdaji ve výši zhruba 397 milionů korun.

Rozhodnou také o rozdělení majetku základní a mateřské školy

Zastupitelé budou mj. hlasovat o poplatku za komunální odpad, který by měl podle radních zůstat ve stejné výši jako v loňském roce, o prodeji pozemků pro parkoviště hotelu Start a prodeji budov v lokalitě Kasárna.  Jednat se bude i o rozdělení organizace MŠ a ZŠ 17. listopadu. Začátkem roku by totiž měla oficiálně vzniknout nová mateřská škola U Kina. Zastupitelé musí schválit aktualizovaný seznam zaměstnanců, kteří do MŠ přejdou, i rozdělení majetku. Ředitelkou byla jmenována Mgr. Zlatuše Kynčlová, dosavadní zástupkyně ředitele školy. V této souvislosti ukončily letos v září v  budově  základní školy činnost dvě třídy mateřské školy. Tím se uvolnilo místo pro první třídy.

Česko bude zpívat koledy letos i na zámeckém nádvoří

zpivani Vítaným zpestřením a odlehčením pro zastupitele a veřejnost  by se mohla stát pěvecká chvilka. Vedení Jičínského deníku  totiž 14. prosince zároveň zve  na tradiční adventní událost  „Česko zpívá koledy“. „V Jičíně se sejdeme na nádvoří zámku v 18 hodin, kde nás ve zpěvu podpoří zdejší Základní umělecká škola a možná, že se k nám přidají i zastupitelé, kteří se odpoledne sejdou v Porotním sále zámku nad rozpočtem na příští rok. Letos si zanotujeme: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí, “ pozvala šéfredaktorka Jičínského deníku Iva Kovářová.

Navržený program 20. jednání Zastupitelstva města Jičína:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM

3. Rozpočtová opatření

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru 5. Rozpočet města na rok 2017

6. OZV>komunální odpad – 2017

7. Žádost o poskytnutí dotace > Valdštejnské imaginárium o. p. s.

8. Rozdělení majetku, práv a závazků ZŠ a MŠ 17. listopadu 109

9. Kasárna – prodej objektů 10. Hotel Start – prodej pozemku

11. Doprodej pozemku pod bytovým domem – Lidické nám. východ

12. Vnitrobloky Jičín (dotace OPŽP)

13. Odpis pohledávek

14. Postoupení pohledávky SNMJ a.s.

15. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

16. Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj města

17. Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj

18. Zpráva o průběhu investičních akcí

19. Zpráva o činnosti Rady města Jičína

20. Diskuse

21. Závěr

(vaw)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *