Zeleně je hodně, udržuje se málo, tvrdí spolek občanů

imag1168

JIČÍN  –  V Jičíně dlouhodobě existuje Spolek občanů a přátel města Jičína. Pravidelně se schází a radnici pak předává soupis podnětů pro zlepšení vzhledu města i zkvalitnění života v něm. „Radnice si činnosti občanského spolku velmi váží a podněty se projednávají  na zasedání  rady města. Poslední dopis spolku upozorňoval například na nutnost lépe udržovat dřeviny na hřbitově, na zhoršující se kvalitu pergoly na dětském hřišti Pod Koštofránkem, na kaluže a prolákliny na nezpevněné cestě v lipové aleji, na popínavou rostlinu na hradbách v místě bastionu u zámecké zahrady, která podle názoru členů spolku může ohrozit zdivo, a podobně,“ přibližuje mluvčí radnice Jan Jireš.  Oficiální odpověď města včetně popisu řešení připojujeme. Pod článkem najdete si výčet připomínek Spolku občanů a přátel města.

Za Radu města Jičína odpověděl na připomínky  jičínský starosta Jan Malý: 

– K upozornění na nutnost provést údržbu některých dřevin, které by mohly ohrožovat případně poškozovat hrobová místa uvádím podle sdělení ředitele TS Jičín bude tak jako každoročně v období vegetačního klidu pravidelná údržba dřevin na hřbitově, která je preventivním opatřením.

– Pergola na dětském hřišti Pod Koštofránkem je v současné době odstraněna a probíhají jednání o způsobu a rozsahu její obnovy, která je plánována na jarní měsíce. Rovněž bude posouzena vhodnost nahrazení keře vistárie jiným druhem keře s nejedovatými plody.

– K upozornění na stav lipového porostu mezi kinem a školkou sděluji, že stromy budou tak, jako v jiných letech v době vegetačního klidu upraveny, aby nezasahovaly do omítky přiléhajících staveb, zároveň bude opětovně zhodnocen i zdravotní stav.

– Vaše upozornění na kritiku občanské veřejnosti, že po celém městě dochází k rozsáhlé až nadbytečné výsadbě stromů a dřevin si dovoluji uvést, že zeleň v jičínských ulicích je tradičním prvkem města avšak dávám vám za pravdu, že v budoucnu může být rozsah zeleně přehodnocen.

– Po odborném posouzení popínavého porostu na hradbách v místě bastionu u zámecké zahrady je zřejmé, že v tomto místě se nejedná o břečťan, ale přísavník pětilistý (psí víno), který nikterak nenarušuje zdivo. Rostlina je zakořeněna na soukromém pozemku, z výše uvedených důvodů nebudeme iniciovat její odstranění.

– Ve věci havarijního stavu plotu a zděného vchodu do dvora MOA v ulici 17. listopadu bylo opakovaně jednáno se zástupci uživatele objektu a opakovaně dojde ze strany města na upozornění nutnosti řešit tento stav.

– Upozornění na poškození oplocení plotu mezi sportovním stadionem a bytovými domy sděluji, že ze strany investičního odboru města probíhají jednání s dodavatelem stavby s cílem odstranit tento stav.

– Stezka v levé části lipové aleje směrem z Jičína do Sedliček je Technickými službami Jičín opakovaně dosypávána štěrkem tak, aby po déle trvajících deštích byly odstraněny vzniklé kaluže. Průběžné řešení tohoto stavu je jedním z úkolů porady ředitele TS Jičín.

– Keř na městském pozemku před demolovaným objektem čp. 20 je pravidelně TS Jičín upravován a není doporučena jeho likvidace do doby řešení celé investice vlastníkem objektu.

– Souhlasím s Vámi, že materiálově dožité koše na Valdštejnově náměstí je nutno vyměnit za nové, což je již projednáno s památkáři a TS JC toto zrealizují.

img_2953

– K Vaší připomínce na opomenutí uložení dokumentů do makovice na věž sv. Ignáce si dovoluji sdělit, že se s tím počítá po ukončení reklamačního řízení s dodavatelskou firmou a město Jičín má zájem na tom, aby společně s vlastníkem objektu bylo nalezeno vhodné místo a způsob uložení dokumentů svědčících o současnosti města.

– K Vašemu návrhu na přemístění lavičky V. Čtvrtka v začátku lipové aleje sděluji, že argumenty, které uvádíte, byly v RM diskutovány, avšak nebyl shledán relevantní důvod, pro který by měla být lavička přemístěna.

RM se rovněž seznámila s body, ve kterých chválíte naše rozhodnutí a věřím, že v budoucnu budete mít možnost činnost Rady města Jičína, TS Jičín ocenit podobně.

Vážíme si Vašich podnětů a připomínek.

S pozdravem

JUDr. Jan Malý

Ilustrační snímky: 1/ Autor: VaW  2/ Makovice z věže kostela sv. Ignáce Autor: pšt

Příloha: Připomínky Spolků občanů a přátel města Jičína

 

 

2 komentáře u „Zeleně je hodně, udržuje se málo, tvrdí spolek občanů

 1. Jan Šorf

  Vyjádření pana Krupky k zeleni mě uráží. Pan Krupka má evidentně problém se stromy, který zcela nechápu. Dalo by se dokonce říci, že je k nim podjatý. Zeleň je důležitá z hlediska tvorby kyslíku. Rád bych se zeptal pana Krupka zda vyrábí kyslík, nebo zná někoho, kdo ho vyrábí? Zeleně je ve městě málo a pokud přibývá, tím lépe.

  Dále. Pan Šindelář se začal vyjadřovat k Čeřovce. Ano, po boji je každý generál. Za zachování přírodního stavu, proti obnovení výhledů a za přírodní památku jsem sepsal petici, kterou podepsalo 362 lidí (166 platných podpisů). Psal jsem na zastupitelstvo, informoval jsem krajské politiky, občany, média… Pan Šindelář zjevně v městě nebydlí, nebo celou tu dobu spal a teď se probudil jako medvěd ze zimního spánku…

  Viz článek na tzv. opozičních novinách o Čeřovce, kterému jsem se ze srdce zasmál.
  http://www.jdkjc.cz/wp-content/uploads/2017/11/Opozicni-noviny-4-web-1.pdf

  K textu. Žádal jsem město o zveřejnění diplomky pana Koudelky, bylo mi to odmítnuto, protože prý pan Koudelka nechce a za text práce po zažádání jsem zaplatil necelých 150 Kč, ačkoliv v zákoně o VŠ je psáno, že se práce mají zveřejňovat. Zveřejnění práce pana Koudelky bylo pozdrženo, nikoliv, nebylo upušťěno od zveřejnění.

  https://is.czu.cz/zp/index.pl?podrobnosti_zp=206143

  Kdy ji ale zveřejní zůstává ve hvězdách. Pan koudelka v ní například píše, že obnova by měla být maloplošná (rozuměj kácení dřevin), nebo o tom, jak by se měly do lokality vyvěšovat budky a navrhuje hlavně ořez stromu, atd. To se ale veřejnost nedozví, protože (jak opakuji) zveřejnění bylo pozdrženo…

  Pan Kužel bral za „péči“ o lesopark 50 000 Kč ročně. Což asi bylo fajn, protože to panu Šindelářovi vadí. Pan Kužel většinou (mimo jiné) zametal cestičky, což za 50 000 Kč ročně je pěkné. Zcela evidentně to panu Šindelářovi ale leží na srdci. Doporučil bych mu je také zametat, třeba mu také (těch 50 000 Kč) radní dají. Jako přilepšenou, což asi evidentně potřebuje…

  Závěrem. O park se starají průběžně TS Jičín, což panu Šindeláři (jako zastupiteli) zcela uniklo. Nedávno navíc byly arboristickou firmou Datel ořezány suché větve v celém lesoparku, což také panu Šindeláři uniklo (jako zastupiteli).

  Nechápu vůbec reakce obou zmíněných pánů. Jejich nenávist k přírodě. Pravděpodobně byli v útlém věku (na jičínském gymnáziu) poznamenání podivínskou bioložkou přezdívanou Rašple.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *