Další krok na cestě k moderní turnovské knihovně

nova-knihovna TURNOV / Český  ráj  –  Město Turnov podalo žádost o dotaci na novou knihovnu. Vzhledem k omezeným zdrojům peněz   bylo nutné žádost podat mezi prvními žadateli, aby měla šanci uspět.  Městu Turnov se to podařilo jako první obci v republice.   Současná hlavní budova už neodpovídá  fungování knihovny 21. století, která by měla být komunitním centrem obce, a také sloužit celému regionu. Když se projekt podaří uskutečnit,  bude vystavěna nová budova knihovny, která umožní bezbariérový přístup, přinese komfortní zázemí návštěvníkům,  zvýšení kvality technologického zázemí, rozšíří služby knihovny. Moderní stavba oživí architekturu v centru města. 

Před zahájením stavby budou stávající objekty demolovány,  demontována  konstrukce promítacího plátna a části pozemní stavby, kde je dnes umístěno pódium letního kina. Nové promítací plátno se stane součástí nové stavby knihovny.

Do budoucna by se nová knihovna měla stát symbiózou tradičního amfiteátru letního kina, moderního prostoru pro čtenáře a komunitního dění v Turnově.

Přepokládané celkové náklady na stavební část budovy byly rozpočtovány na bezmála 106 milionů korun, dotační podpora by měla dostáhnout 85 % způsobilých výdajů,  tedy 68  milionů korun. Stavba zahrnuje novou budovu knihovny včetně připojení rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace a telekomunikačního vedení.

Podání žádosti o dotaci je výsledkem práce celého týmu Ing. Evy Krskové s Ing. Zuzanou Kapalínovou, a především Mgr. Ondřejem Havlíčkem z Euroregionu Nisa – zpracovatelem studie proveditelnosti. Na přípravě žádosti se významně podílel ředitel Městské knihovny Antonína Marka Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. Za zajištěním projektové dokumentace stojí Ing. arch. Zdeněk Bičík.

Teď  se uskuteční  kontrola a doplnění žádosti. Uvidí se, zda se podaří zdárně projít všemi fázemi kontroly a dojde k přidělení peněz.

(M. Jandová  a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *