Kodex komentujících návštěvníků

V poslední době jsme ve společnosti zaznamenali značnou nervozitu pramenící z mnoha skutečností – sociální nejistoty, posun hodnotového žebříčku, nesouhlas a nespokojenost s vývojem v této zemi, zejména v oblasti veřejného života ad. Tím, bohužel, stoupá namísto vzájemného porozumění a pomoci bližním spíše nevraživost a nesnášenlivost s názory jiných lidí, jejich postoji a činy. Za komentáře zodpovídá redakce. Je naším plným právem zaujímat postoj k obsahu komentářů, ba dokonce je to naší povinností, kterou nám ukládá zákon.

Kodex komentujících v Dobrých zprávách z Českého ráje a okolí

1. Komentáře může přidávat každý, kdo neporušil Kodex .Přednost mají ti, kteří vystupují pod svým jménem a příjmením.

2. Smyslem  je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků. Komentující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.

3. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob jsou nepřípustné. V komentářích je nepřípustná jakákoli forma šikany či stalkingu (zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby). Rovněž není povoleno použít nick (přezdívku), jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve použitým nickem. Komentátor se také nesmí vydávat za jinou osobu.

4. Komentátor nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí, ani propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

5. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je ale možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s daným komentářem. Šíření spamu v komentáři není povoleno.

6. Komentující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace včetně e-mailové adresy.

7. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem nebo neumožnit komentujícímu, aby se jeho komentář na stránkách zobrazil.

Cílem komentářů na těchto stránkách je poskytnout prostor, kde by lidé mohli připojovat i své názory či postřehy. Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Nic víc, nic méně. Váš souhlas s kodexem komentujících tedy není nějaké omezení, je to pouze cesta ke zkvalitnění ve smyslu emancipované a sebevědomé občanské společnosti.

Za redakci Dobrých zpráv z Českého ráje a okolí Vlaďka Wildová, odpovědný redaktor