Kulturní sumář z Jičína se stoletým biografem a devadesátiletými Prachovskými skalami

imgp6527 JIČÍN –  Na začátku   listopadu  se v  divadle  Srdíčko uskutečnilo setkání  pořadatelů jičínských kulturních  akcí.  Pořadatelem  byla  Kulturní  zařízení  města Jičína. Příchozí  přivítal  ředitel KZMJ  Pavel Nožička, pak  vystoupili jednotliví účastníci, aby  promluvili o své činnosti a  o tom, co chystají pro rok 2023.

KZMJ :
– rok 2023 se ponese v duchu 100 let Biografu
– Divadelní předplatné bude koncipováno primárně s ohledem na jubileum kina – tedy představení podle filmové předlohy či knižní předlohy, jež byla zfilmována
– chystá se ples města Jičína za spolupráce s Jičín Žije – téma retro styl
– i nadále budou pořádány tradiční akce jako Máj a prezentace neziskových a dalších organizací,
Letní kino v parku  doplněné  o  dva koncerty, Noc divadel, Svátek hudby ve spolupráci
s Valdštejnskou lodžií, Prodloužené víkendy
Celý rok 2023 vyvrcholí v prosinci 14.-17.12. oslavou 100 let Biografu

jinci  cin Jinčí Čin
– rok 2023 se ponese už v jiném konceptu než  v  předchozích  letech, namísto vícedenní akce plánují  pořadatelé uskutečnit šest menších akcí v intervalu jedna  akce za dva měsíce (přednášky, besedy, promítání, autorské čtení, zájezd do divadla….)
– v tradičním letním termínu se plánuje větší celodenní akce, která bude navazovat na téma
ÚNAVA z roku 2022 a tentokrát bude tématem ÚNAVA PLANETY

SMETANA
– duben, květen koncerty plus vánoční
– Jičínský vánoční koncert v prosinci
– účast na svátku hudby obvykle u mexické restaurace
– rádi by se zúčastnili a zapojili jak do oslav  jč. biografu tak dalších akcí

Valdštejnská lodžie
– v plánu je pokračovat v akcích tradičních jako Čarodění, Slavnost stromů, Divovánoce
– taktéž pořádání tradičních festivalů Worldfest a Malá inventura
– i nadále Valdštejnská lodžie plánuje pořádat akce menšího komorního rázu tak jako v letech
minulých
– i nadále pokračuje revitalizace prostor Valdštejnské lodžie, termín dokončení se blíží

MAS Otevřené zahrady
– nabídka drobné finanční podpory

Rockový Hangár
– 13. května  bude další „ročník“

Valdštejnovo muzeum a mincovna
– divadelní představení v červenci
– retrokino v sezóně

synagoga Židovská 100
– blízká spolupráce a návaznost na Mincovnu a muzeum
– jednou měsíčně plánují pořádat přednášky na rozličná témata
– od května na turistickou sezonu bude opět otevřena synagoga, která bude nabízet klasické i
večerní prohlídky
– tak jako v předchozích letech budou pořádány koncerty v prostorách synagogy

knihovna Knihovna
– v druhém pololetí roku 2023 se chystá přestavba knihovny, která se přesune do náhradních
prostor
– přestavba potrvá dva  roky a při  ní se velká  část činnosti  a pořádaných akcí přesune na pobočku
– první pololetí roku 2023  je tedy jisté, to druhé zatím s otazníkem
– do prodloužených víkendů se bude prolínat  Jarní literární festival a poslední víkend prázdnin se  plánuje jarmark

Muzeum přírody
– po zimní sezoně je v plánu „Žabí běh“
– celorepublikový projekt Obojživelník a plaz roku
– 2. dubna  2023  je v plánu akce k připomínce pěšího pluku – realizace směřována do Jezuitské koleje  (bývala zde kasárna)
– muzeum se i nadále chystá aktivně zapojovat do prodloužených víkendů
– 23. září  157. výročí bitvy u Jičína
– 26.  –  31.prosince – výstava betlémů

Akce pro Jičín
– plánované akce:  Dětský den v parku bude spojen s akcí Sportovci v parku 2.6. a 24.6. letní vánoce v parku
– plán udělat v parku Beach party – tato akce zatím není schválena
– tradičně se bude konat Mikuláš v parku, Čtení pohádek (letos na náměstí U hvězdy) v roce 2023, uvidí  se,  zda na náměstí   nebo u brány
– rozvoz betlémského světla, Tři králové…
– v kavárnách Republika a Amos příležitostné výstavy

papez Závěsné divadlo Jičín
– tradičně Vánoce na bráně (po tříleté pauze se vrací)
– květen Dvorková slavnost – v roce 2022 už komornější s dětskými dílnami a mělo by to  být i v roce 2023
– červen – červenec – možná i srpen – festival Mezi Patry – hry reprízované i nové

 

Prochor
– v plánu dál vydávat Prochoroviny
– uskutečnilo se sousedské setkání na Novém Městě na promenádě  u  hřbitovní zdi
– uskutečněné aktivity: divadla, dílny, výstava fotek o tom, co se v Jičíně odehrálo – při Prodloužených víkendech

– nápad vytvoření projektu Putování za Jičínskými sochami a dalšími zajímavostmi – zájemci si
v Íčku vyzvednou mapu Jičína, tam bude cca 25 kontrol a oni budou mít za úkol to místo najít a
jedním slovem nebo větou popsat, co tam je – jedná se o sochy, domovní znamení…a poté co to vrátí,  bude ho  v Íčku čekat  odměna
– zmíněna jak podpora města tak úskalí, která přinášejí spolupráce s MěÚ

kapicka Kapička
– pořádají akce rodinného charakteru a menší akce pořádané v tamních prostorách
– i nadále podpora tradičních svátků a akcí – Velikonoce, Vánoce, Sv. Martin
– v  roce 2022 uskutečněn Den pro rodinu – představení sociálních služeb města Jičína – rádi by
v tom pokračovali i nadále
– v roce 2022 plán uskutečnit ve spolupráci s K-klubem a Íčkem akci Sv. Martina

 

propadak Propadák
– Vánoce v parku a Propadák se datumově budou křížit
– 23. –  24. 6.2023 na stejném místě v případě povolení města se plánuje opět uskutečnit Propadák,  v plánu je,  aby  byl festival víc  multižánrový

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
– účastní se ochutnávek a prezentací neziskových organizací
– spolupracuje s Posezením v parku a knihovnou
– zasazuje se o osvětu zrakově znevýhodněných
– 1x za rok větší koncert ke dni nevidomých – obvykle podzim, doteď v K-klubu, v dalším roce
zatím není místo známo

Srdíčko
– v plánu pokračovat dál  v činnosti ve stejném rozsahu
– S ohledem na pracovní vytížení členů – fungování Srdíčka pouze víkendové

kvarteto Íčko
– v lednovém zpravodaji bude uveřejněn seznam TOP akcí – těch největších a tradičních –
datumově
– apelace na informovanost a zasílání podkladů a termínů akcí tak,  aby íčko mohlo propagovat
– vhodné zasílat plakáty ideálně max. formát A3 a nejlépe zaslat i elektronicky
– odůvodněno, proč nelze všechny akce propagovat v příspěvcích na FB avšak vždy, pokud jsou
zaslány podklady, jsou propagovány ve story na FB
– veškeré informace, pokud jsou pořadateli na Íčko zaslány, jsou zohledněny v KAM (uzávěrka vždy 15. den v měsíci předcházejícím
zmíněno, že v roce 2023 mají Prachovské skály 90. let výročí – pevné datum tato akce ještě nemá

kolej Zuzana Vavřincová (šéfová  odboru  kultury a cestovního ruchu)
– podpořena apelace na informovanost a zasílání informací o plánovaných akcích nejlépe hned, jak je stanoveno datum, tak, aby akce zbytečně nekolidovaly
– co se dále chystá: 8.7. Vinný košt, 15.7. RomFest, 19. 8. celý týden MS v orientačním sportu na horských kolech, 13.-16. 9. JMP
– muzeum má projekt na přestavbu muzea a pokud dopadne,  tak od příštího roku od jara
bude instituce mimo provoz, galerie by se to nemělo dotknout
– Balbineum by mělo i nadále pokračovat v prostorách Jezuitské koleje
– Festival dětské knihy – konec května – festival na různých lokacích města, každá organizace si
vybere knihu a téma a tomu se bude věnovat ve workshopu, jiné akci či besedě … akce by se měly  doplňovat  (ideální by bylo zapojení více organizací Jičína)
– v poslední části zmínila možnosti dotací a grantů, což vyvolalo diskuzi
imgp1085 VÝSTUPY:
1. Pořadatelé akcí by uvítali posunutí data vyúčtování finančních podpor od města, příliš brzký
termín po ukončení akce. Mnohdy pořadatelé ještě nemají veškeré faktury
2. Apelace na informovanost a zasílání informací do Íčka a na MěÚ o plánovaných akcích
3. Vznik sdílené tabulky, která by byla k náhledu všem pořadatelům kulturních akcí, či na
vyžádání, kde budou zaznamenány veškeré chystané akce v Jičíně
4. Součástí tabulky plánovaných akcí v ideálním případě  vždy uveden i pořadatel a kontakt na
něj, aby případně mohly být akce v návaznosti na sebe propojeny …
5. Vznik tabulky mobiliáře a to nejen Města a Nadačního fondu JMP ale i dalších mobiliářů od
jiných pořadatelů včetně podmínek zapůjčení – usnadní to ostatním pořádání kulturních akcí,
zajistí OKaCR
6. Vyzdvihnut přínos pořádání Setkání pořadatelů kulturních akcí – vzájemně se poznají a
potkají, mohou si předat zkušenosti a kontakty a navzájem si pomoci nebo připravit akce ve
vzájemné návaznosti či spolupráci – pro příští schůzku vhodné vytvořit přesnější program a
především seznam základních otázek, které budou řešeny tak, aby schůzka byla ještě víc
efektivní a přínosná
7. Vyvstal zájem o pořádání kurzu ohledně propagace a případně i sepisování grantů

imgp2430 DOSTAVILI SE:
1. P. Lazurko – Muzeum přírody
2. S. Hrabalová – Muzeum Železnice
3. J. Kracíková – Valdštejnovo muzeum a mincovna
4. Jindráková – Židovská 100
5. T. Smolíková a J. Vydra – Valdštejnská lodžie
6. Holcová – Smetana
7. Šafková – RC Kapička
8. Prochor
9. M. a A. Crhová – Jinčí Čin
10. Bukovinský – Rockový Hangár
11. L. Čurdová – Sjednocená organizace nevidomých …
12. M. Sehnalová – Knihovna
13. David Ondráček – Akce Jičín a Posezení v parku
14. K. Kabelková – Otevřené zahrady
15. Wildovi – Závěsné divadlo
16. T. Mašek – Propadák
17. Srdíčko
18. Kateřina Chládková – Jičínský deník
19. za Město Jičín – Zuzana Vavřincová, Jan Jireš
20. R. Tobolková a J. Bednařík – Informační centrum

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *