Masarykova škola v Lomnici oslaví devadesátiny skvělým programem

obr-lom LOMNICE  nad Popelkou  –    Věk žen a obzvlášť starších dam se nevyzrazuje. Toť praví jedno ze základních pravidel slušného chování. Ve zvláštních případech se však porušit může. Je to v případě, že uvedení věku vyvolává obdiv  a úctu. A přesně tato situace nastala u jedné dámy z Podměstí. Naše Masarykova škola slaví 90. narozeniny. V roce 1932 se po dvou letech od položení základního kamene otevřely dveře monumentální stavby, tehdy největší školy v širokém okolí, která svým velkorysým pojetím zůstává  dodnes moderní a nadčasovou budovou. O její podobu se zasloužil ing. arch. Viktorin Šulc z Prahy, který přepracoval starší návrh Františka Stupka z roku 1914. Kde ale sehnat na tak velkou stavbu peníze?
Díky obrovské odvaze a nadhledu tehdejší městské samosprávy vedené starostou a poslancem
Václavem Vávrou se podařilo vypůjčit pro město astronomických 5 000 000 korun, aby se stavba mohla  realizovat.
Za uplynulých 90 let položila lomnická škola základy vzdělání nesčetně lidem různých profesí. Někteří v Lomnici zůstali, někteří odešli do jiných měst nebo skončili v zahraničí. Ale jedno všechny spojuje – několik let svého života otvírali její velké dveře, bloudili po dlouhých chodbách, potili se před školní  tabulí,… Mnoho se za tu dobu změnilo: inkoust vystřídaly počítače, jídelna se přesunula ze suterénu do  přízemí, místo pozemků vyrostla sportovní hala, z komína už necítíme uhelný dým, dokonce i sklíčka na kopuli byla postupně vyměněna. Ale jinak je to stále ta stejná škola, ve které všichni Lomničáci prožili své dětství, své první úspěchy, lásky a kde vznikla přátelství na celý život.

Žádná jiná budova ve městě  nás nespojuje tolik jako ona, neboť jsme v ní zanechali kus své historie, svých vzpomínek a někteří možná i zapomenutých věcí.  Pojďme tedy společně prožít jeden den s lomnickou školou. Pojďme si projít místa, která byla kdysi „naše“, podívat se, co se všechno od našeho odchodu změnilo. Pojďme se přesvědčit, že neztratila krok s moderními trendy současného školství a že ti, kteří mají tu čest ji nyní spravovat, se o ni starají s péčí a láskou.
Devadesátiny jsou vždy důvodem k oslavě a radosti ve společnosti známých a přátel. Organizační tým složený ze zaměstnanců školy, města a dalších příznivců připravil bohatý program, který vyvrcholí v sobotu 24. září 2022. Můžete se těšit na prohlídku školy po její poslední rekonstrukci, ale i na mnoho  doprovodných akcí:
Sobota 17. 9. 2022 Premiéra filmu Dáma s kopulí   (kino, 20 hodin)
Film autorské dvojice Radka Kysely a Veroniky Sádkové je hraným dokumentem, ve kterém se vracíme ke střípkům zajímavých událostí z historie školy. Na natáčení filmu se podílelo mnoho lomnických  občanů. Ve filmu zazní i autorské písně Pavla Hrdiny nazpívané školními sbory.
Neděle 18. 9. 2022 Vernisáž výstavy „Historie školství na Lomnicku“ (Městské muzeum a galerie, 14 hodin)
Na výstavě budou k vidění dobové archivní materiály, staré předměty a školní pomůcky a fotografie.  Hudební doprovod zajistí velký pěvecký sbor ZŠ. Výstava potrvá do 20. 11. 2022.
Pátek 23. 9. 2022 Spolu doma – koncert houslových virtuozů Ivana Ženatého a Jaroslava
Šonského a jeho Martinů Strings Praque (zámek, 19 hodin)
Lomničtí rodáci, světoznámí houslisté Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský, se vracejí do Lomnice, aby
narozeniny školy oslavili společným koncertem. Na koncertě vystoupí soubor Martinů Strings Praque.
Sobota 24. 9. 2022
Průvod absolventů školy městem řazení průvodu od 10 hodin na hřišti za sokolovnou. Stejně jako v roce 1932 při otevření školy projde ze hřiště za sokolovnou průvod před školu. Průvod
bude skvělou možností setkat se spolužáky a přáteli, kteří školu absolvovali v podobném období. Bude tak vytvořen prostor pro třídní setkání, vzpomínky a sdílení. Občerstvení za sokolovnou bude zajištěno  od 9.30 hodin, průvod vychází v 10.30 hodin.
(Slavnostní zahájení park před školou 11 hodin)
Po slavnostním přivítání a oficiálním zahájení oslav bude křest knihy, která shrnuje bohatou historii školství na Lomnicku. Autorem knihy je Pavel Jakubec, Jitka Bílková a Stanislav Dlouhý. Kniha bude následně prodávána v přízemí školy.
Vrcholem této slavnostní chvíle bude odhalení busty prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka ve  vestibulu školy. Původní polychromovaná sádrová plastika byla z vestibulu v dřívějších dobách odstraněna a částečně poničena. Před lety byla nalezena na půdě a umístěna v městském muzeu. Repliku nové busty zhotovil pan Filip Turek. Původní zrestaurovanou plastiku mohou spatřit návštěvníci muzea v expozici „Historie města“.  (Den otevřených dveří základní škola 11 – 17 hodin)
Škola prošla v minulých letech s využitím státních i evropských dotací mnohými rekonstrukcemi,
úpravami a přístavbami. Z nejnákladnějších akcí jmenujme přístavbu sportovní haly, rekonstrukce školního hřiště a školních dvorů, výměnu oken a střechy, opravu fasády, vybudování výtahu, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, sanaci suterénních prostor, rekonstrukci školního parku a opěrné zdi, rekonstrukci tělocvičen včetně výměny havarijních stropů, návrat auly do původních  prostor, rekonstrukci podlah v učebnách a další.
Kromě prohlídky opravených místností vám také představíme nové trendy ve výuce, práci s učebními pomůckami, digitální technikou, uvidíte výstavu žákovských prací, prací učitelů výtvarné výchovy, fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka, seznámíte se s aktivitami sportovních tříd, budete moct vidět  sportovní exhibiční utkání, vystoupení školních pěveckých sborů v aule a mnoho dalšího.
Při prohlídce budou představeny nově zpracované školní kroniky, které sestavila Lenka Vojtíšková. Po celý den budete moci využit občerstvení ve školním dvoře, zajištěné lomnickou střední školou, drobné občerstvení a míchané nápoje nabídne i školní kavárna v nové aule.
Pro děti budou připraveny dílničky a jiné dovednostní a vědomostní aktivity.
Slavnostní koncert Tylovo divadlo 18 hodin
Oslavy vyvrcholí koncertem absolventů lomnické školy. Na jevišti se postupně vystřídají Jaroslav Šonský (doprovod Gesine Tiefuhr), Ivan Ženatý (doprovod Stanislav Bogunia), Jana Stehr a vokální kvartet Carpe Musicam (doprovod Alfréd Stehr), Marie Fajtová, Roman Tomeš, pěvecký sbor Bořivoj (doprovod Monika Chmelařová), Lomnický chrámový sbor se smyčcovým kvartetem Musica Cecilia, muzikálový pěvecký sbor SDS. Večerem budou provázet Jaroslav Rudiš a Petr Pýcha.
Promítání lomnických filmů Kino
V sobotu  bude městské kino patřit projekcím lomnických filmů Radka Kysely a jeho
spolupracovníků.
12 hodin Po stopách hospůdek na Lomnicku
14 hodin Dáma s kopulí
16 hodin Dáma s kopulí
18 hodin Prvorepubliková pohlednice Lomnice
20 hodin Dáma s kopulí
Věříme, že si z nabídky programů vyberete a přijdete se do naší školy po letech podívat. Využijte tuto příležitost k setkání se svými známými, přáteli a spolužáky. Naše škola bude na chvíli opět vaše a otevře vám mnoho krásných vzpomínek, které jste v ní jako děti zažili.
Tuto akci finančně podpořil Nadační fond Severočeská voda.

Mgr. Alena Ženatá,  ředitelka školy, Ing. Zdeněk Rajm, místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *