Oprava kašny na turnovském náměstí Českého ráje začala

titulka TURNOV / Český ráj  –    Se začátkem března byla zahájena oprava vnitřního pláště kašny na náměstí Českého ráje.  V  nové  letní turistické  sezoně  by  tak  už  měla  být plná vody.  Původní kašna pocházela z let 1847 – 48, v dubnu 1953 byla stržena. Ta současná, která je mírně zmenšenou replikou, byla slavnostně vysvěcena 28. října 1998  k 80. výročí vzniku Československa. Problém s protékáním kašny se datuje v podstatě od doby jejího obnovení v 90. letech. Původně se předpokládala těsnost použitého kamene a výplně spár. Bohužel, vlastnost kamene, která u některých jiných kašen funguje dobře, se nepotvrdila. Proto byla provedena olověná izolační vana.

kasna-2 Olověný plášť postupem času začal degradovat, došlo k deformaci ocelových plátů a ke vzniku trhlin. Při vyšší hladině má voda díky množství trhlin v horní části obkladu více možností, jak se dostat ke kamennému tělesu kašny a pak působením hydrostatického tlaku u dna kašny spárami prosakuje ven.

Rada města tak rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na „Opravu kašny na náměstí Českého ráje v Turnově“  za přesně daných podmínek. V kašně bude vyměněna izolační vana, dojde k opravám dna. Jako nejvhodnější varianta je opět zvolen olověný plech, který se pro izolaci kašen používá standardně. Jiný materiál s ohledem na umístění kašny v památkové zóně ani nebyl odsouhlasen Památkovou péčí. Nově bude použit silnější olověný plech o tloušťce 1,5 mm. Před montáží nové vany dojde k opravě kamenného dna a stěn pomocí speciální stěrky. Po dobu opravy kašna zůstane ohrazena zábradlím a nepřístupná.

Dodavatel opravy Petr Nič má dlouholeté zkušenosti s památkovou prací. Mezi jeho významné realizace patří oplechování Staroměstského orloje v Praze, spolupráce na chrámu sv. Víta nebo oplechování tří kašen v Rajské zahradě na Pražském hradě. V  posledních patnácti  letech pracoval na oplechování množství dalších kašen po celé České republice.

Oprava, která podle smlouvy začala v březnu, bude ukončena nejpozději 30. dubna letošního roku.  Přijde na více  než  837 tisíc korun. Mimo jiné budou přesazeny pamětní desky na středovém sloupu tak, aby hladina vody mohla být co nejblíž okraji.  Díky opravě by pak při úplném napuštění kašny měla voda dosahovat asi  20 cm pod okraj.

Bc. M. Jandová, DiS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *