Pro grantovou podporu jičínské kultury je připraven milion korun

titulka JIČÍN  –   Jičínští  radní  schválili  Program pro poskytování dotací  v  kultuře  pro rok  2023.  Obdobné  programy chystají např. i pro cestovní  ruch a sport.   Kultuře je přidělen jeden milion korun.  Lhůta pro podávání žádostí je od 12. března do 11. dubna 2023.  Zasílejte  je   na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, Odbor kultury a cestovního ruchu, Jičín. Rozhodující pro přijetí žádosti je datum přijímacího razítka podatelny městského úřadu.  Kulturní komise, která funguje jako poradní orgán, může navrhnout Radě města ponechat část peněz jako rezervu na pokrytí dodatečně zaslaných žádostí. O žádostech bude  rozhodnuto nejpozději 21. června  a o udělení rozhodne Rada města. Žádosti musí splňovat podmínky programu.

b-4 Dotace mohou být použity na pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, přehlídek a festivalů na území města Jičína, dále na podporu vzniku uměleckých děl, vydávání hudebních nosičů, tiskovin a na podporu činnosti spolků působících na území města Jičína. Dotace se poskytují z důvodu zvýšení celkové kulturní úrovně, morálky, vzdělání a estetického cítění občanů, dětí a mládeže.  Výše dotace bude stanovena podle dílčích kritérií, které jsou popsány v programu, a každý příjemce dotace samozřejmě musí doložit zpětně vyúčtování.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *