Schvalování směny pozemků k vyřešení dopravní zácpy bez účasti opozice

sedmnacteho JIČÍN  –  Zastupitelstvo města Jičína na jednání 14.  září  získalo pozemky potřebné pro silniční propojku ulic Pod Koželuhy a Popovická směnou se soukromým vlastníkem. Nová propojka umožní vyřešit dopravní zácpy v ulici 17. listopadu. Jednání zastupitelstva se uskutečnilo bez  přítomnosti zástupců opozice, kteří poté, co byl většinou zastupitelů schválen program, bez jakékoliv omluvy opustili jednací místnost. Schvalování této směny pozemků se nezúčastnili. Samotná směna byla dohodnuta s vlastníkem pozemků, panem Komárkem, po dlouhém vyjednávání, které vedlo vedení města za účasti majetkového oddělení MěÚ Jičín. Jako podklad pro jednání sloužily znalecké posudky s oceněnými pozemky, které byly předmětem směny. Směnou byly vyměněny pozemky ve vlastnictví města po bývalém vlakovém nádraží za pozemky ve vlastnictví pana Komárka podél Cidliny. Cenový rozdíl ve výši 5 100 000  korun doplatí pan Komárek městu. Pozemek získaný od pana Komárka poslouží k výstavbě mostu přes Cidlinu, a tím umožní vybudování předmětné propojky ulic Pod Koželuhy a Popovická.

Opoziční zastupitelé na počátku jednání vznesli návrh, aby se tento bod neprojednával. O věci mluvil před zasedáním Ing. Brykner za opozici se starostou a žádal, aby bod byl vyjmut z jednání. Pokud by se tak nestalo, dojde k tomu, že opoziční zastupitelé opustí zasedací místnost. Poukazoval dále na e-mailovou zprávu jakéhosi voliče ODS s tím, že někteří zastupitelé podají trestní oznámení. Starosta města opoziční návrh projednal s koalicí a žádný z jejích zástupců nesouhlasil s tím, aby bod byl vyjmut z programu. Návrh opozice vyjmout tento bod nebyl přijat, ale byl přijat původně navržený program. Na výzvu zastupitele Kůty, že je zbytečné, aby zde byli, reagovali zástupci opozice tím, že odešli z jednání bez jakékoliv omluvy. K tomuto je třeba uvést, že absolutně ignorovali další body jednání, jako jsou dodatek č. 1 pro dotaci házenkářům ve výši 885 000  korun nebo další bod: dotace také pro HBC ve výši 55 000  korun.  Dále se pak projednával důležitý bod směny pozemků pro vodovod do Moravčic s firmou Kobit.

Nakonec s ohledem na postoj opozičních zastupitelů nemohla být projednána zpráva o činnosti Kontrolního výboru, protože předseda výboru Ing. Brykner jednání také svévolně opustil.

Poslední jednání ZM proběhlo jinak v důstojné atmosféře, přítomným zastupitelům předal starosta města jako poděkování za čtyřletou práci v zastupitelstvu pamětní medaile, zastupitelkám navíc květiny a bylo pořízeno závěrečné foto, v daném případě bez opozičních zastupitelů.

Jan Malý, starosta, Petr Hamáček, 1. místostarosta,  Jan Jiřička, 2. místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *